www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Debata o S-7

W środę 20 lutego 2008 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się otwarta rozprawa administracyjna, dotycząca budowy północnego wylotu drogi ekspresowej S-7 z Warszawy w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej.
Projektowana trasa będzie jednym z ważniejszych elementów infrastruktury województwa. Droga została uwzględniona w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Początek ekspresowej „Siódemki” zaplanowano w Gdańsku, skąd droga przebiegnie przez Elbląg, Mławę, Płońsk, Warszawę, Radom, Kielce, Kraków, Rabkę i dotrze do Chyżnego.

Planowany odcinek od Czosnowa do Trasy AK rozpatrywany jest w 5 wariantach. Ich długość waha się od 21 do 28 km. Wojewoda zdecydował się na zorganizowanie otwartej rozprawy administracyjnej, aby przed wydaniem decyzji środowiskowej, będącej podstawą do uzyskania przez inwestora kolejnych dokumentów wymaganych do rozpoczęcia prac budowlanych, zapoznać się z uwagami wszystkich zainteresowanych stron. W debacie udział wzięli zarówno przeciwnicy jak i zwolennicy każdego z 5 wariantów przebiegu trasy. W związku z tak szerokim wachlarzem opinii wojewoda poprosił zebranych gości, żeby przedstawili nie tylko argumenty „za” i „przeciw”, ale również rozwiązania i zabezpieczenia, które w ich ocenie pomogłyby zminimalizować niekorzystne oddziaływanie każdego z projektów. Wojewoda zadeklarował, że przedstawione propozycje zostaną wzięte po uwagę. Niektóre z pomysłów mogą zostać wskazane inwestorowi drogą decyzji administracyjnej. Jednocześnie zaznaczył, że niemożliwe jest podjęcie decyzji, która zadowoli wszystkich zainteresowanych, ale dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować niekorzystne oddziaływanie wybranego projektu.

W rozprawie, którą otworzył Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, udział wziął m.in.: Wicewojewoda Dariusz Piątek, Dyrektor warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Wojciech Dąbrowski i Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Teresa Stachowicz, projektant dr Andrzej Zalewski z DHV Polska oraz ponad setka gości.

Zapraszamy do zapoznania się z Protokołem z otwartej rozprawy administracyjnej dotyczącej przebiegu drogi S-7.

źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
redakcja@lomianki.info

Debata o S-7

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *