www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Decyzje w sprawie przebiegu obwodnicy Łomianek chyba już zapadły

W siedzibie GDDKiA w dniu 18 września odbyło się kolejne spotkanie dotyczące wylotu trasy S7 z Warszawy w kierunku Gdańska.
Spotkanie prowadził dyrektor Wojciech Dąbrowski. Uczestniczył w nim zastępca dyrektora generalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz przedstawiciele władz samorządowych Warszawy, burmistrzowie i wójtowie wszystkich terenów, przez które ma przebiegać omawiana trasa. Przybyli też mieszkańcy z terenów, gdzie istnieje konflikt wywołany przebiegiem trasy S7.
Po powitaniu prowadzący zaproponował, aby projektanci przedstawili wszystkie 10 wariantów proponowanych rozwiązań i wykazali uwarunkowania techniczne, środowiskowe, ekonomiczne i ruchowe, aby można było wybrać wariant najbardziej korzystny do realizacji oraz ten, którego realizacja ma najmniejsze szanse. Po zakończeniu prezentacji zainteresowane samorządy i stowarzyszenia zadawały pytania projektantom. Po wyczerpaniu wszystkich pytań i odpowiedzi dyrektor Dąbrowski zaproponował, żeby w sprawie przedstawionych projektów zajęły swoje stanowiska samorządy oraz przedstawiciel Kampinoskiego Parku Narodowego.
Przedstawiciel Warszawy podkreślił, że trasa S7 była już planowana w latach 70. ubiegłego wieku i popiera wariant II B. Dyrektor KPN podkreślił, iż przebieg trasy S7 przy Puszczy Kampinoskiej jest popierany przez Radę Naukową KPN i był już uwzględniany w momencie tworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego. Wariant II B jest najmniej kolizyjny z ochroną środowiska. Przedstawiciele samorządu Bemowa, Izabelina i Babic popierali wariant II B z drobnymi uwagami. Natomiast pozostałe samorządy nie zajmowały stanowiska, ponieważ ich opinie zostały zawarte w uchwałach rad miejskich i gminnych. Były to uchwały negatywne w stosunku do propozycji wariantu V – Samorządowa Trasa Nadwiślańska. Przedstawiciele Łomianek mieli odmienne stanowisko. Burmistrz Łucjan Sokołowski twierdził, że wariant V jest dla Łomianek najlepszym rozwiązaniem. W formie repliki do wypowiedzi burmistrza Sokołowskiego zabrał głos przedstawiciel samorządu Warszawy, który przypomniał, że Warszawa to stolica Polski i ma 1,5 mln mieszkańców. A jej stołeczność zobowiązuje do tego, by miejscowości podwarszawskie brały to pod rozwagę. Stolica nie może się podporządkować Łomiankom. Dyrektor generalny GDDKiA przedstawił wariant II B jako najkorzystniejszy i preferowany do realizacji. Po tej wypowiedzi przedstawiciele Łomianek ostentacyjnie opuścili salę konferencyjną. Niestety nie zrobiło to dobrego wrażenia na zebranych. Uczestnicy konferencji wyrażali zdziwienie, że władze Łomianek nie liczą się z opinią władz samorządowych gmin ościennych.

Komentarz

Sprawa jest niezmiernie trudna. Pomysły burmistrza Sokołowskiego i osób popierających go doprowadziły do wydania olbrzymich pieniędzy społecznych na różne opracowania wylotu trasy S7 z Warszawy. Jaki jest tego skutek, usłyszeliśmy w Józefowie. Co gorsze, skłócono mieszkańców, a wzajemna niechęć zwolenników różnych wersji przebiegu obwodnicy pozostanie na wiele lat. Teraz zacznie się szukanie winnych zaistniałej sytuacji. Dla burmistrza i osób wspierających go winni będą oczywiście wszyscy mówiący głośno i od dawna, że koncepcja trasy po wale jest nierealna. Ale czy można sobie wymarzyć lepszy temat na kampanię wyborczą? – Już słyszę te teksty: „Ja przecież tak dobrze chciałem, miałem taką piękną koncepcję, a ci wstrętni oponenci mi nie pozwolili i wszystko zniszczyli”. I wyjdzie na to, że nie koncepcja była zła, tylko ci, którzy o tym głośno mówili.
Zdjęcie, które przedstawiliśmy na okładce, chociaż ukazuje zabawne usytuowanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Wiślanej i Zachodniej, jest trochę symboliczne. Zdaje mi się, że my też poszliśmy drogą, która skończyła się w krzakach.

Tadeusz Krystecki

Decyzje w sprawie przebiegu obwodnicy Łomianek chyba już zapadły

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...