www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Decyzje w sprawie przebiegu obwodnicy Łomianek chyba już zapadły

W siedzibie GDDKiA w dniu 18 września odbyło się kolejne spotkanie dotyczące wylotu trasy S7 z Warszawy w kierunku Gdańska.
Spotkanie prowadził dyrektor Wojciech Dąbrowski. Uczestniczył w nim zastępca dyrektora generalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz przedstawiciele władz samorządowych Warszawy, burmistrzowie i wójtowie wszystkich terenów, przez które ma przebiegać omawiana trasa. Przybyli też mieszkańcy z terenów, gdzie istnieje konflikt wywołany przebiegiem trasy S7.
Po powitaniu prowadzący zaproponował, aby projektanci przedstawili wszystkie 10 wariantów proponowanych rozwiązań i wykazali uwarunkowania techniczne, środowiskowe, ekonomiczne i ruchowe, aby można było wybrać wariant najbardziej korzystny do realizacji oraz ten, którego realizacja ma najmniejsze szanse. Po zakończeniu prezentacji zainteresowane samorządy i stowarzyszenia zadawały pytania projektantom. Po wyczerpaniu wszystkich pytań i odpowiedzi dyrektor Dąbrowski zaproponował, żeby w sprawie przedstawionych projektów zajęły swoje stanowiska samorządy oraz przedstawiciel Kampinoskiego Parku Narodowego.
Przedstawiciel Warszawy podkreślił, że trasa S7 była już planowana w latach 70. ubiegłego wieku i popiera wariant II B. Dyrektor KPN podkreślił, iż przebieg trasy S7 przy Puszczy Kampinoskiej jest popierany przez Radę Naukową KPN i był już uwzględniany w momencie tworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego. Wariant II B jest najmniej kolizyjny z ochroną środowiska. Przedstawiciele samorządu Bemowa, Izabelina i Babic popierali wariant II B z drobnymi uwagami. Natomiast pozostałe samorządy nie zajmowały stanowiska, ponieważ ich opinie zostały zawarte w uchwałach rad miejskich i gminnych. Były to uchwały negatywne w stosunku do propozycji wariantu V – Samorządowa Trasa Nadwiślańska. Przedstawiciele Łomianek mieli odmienne stanowisko. Burmistrz Łucjan Sokołowski twierdził, że wariant V jest dla Łomianek najlepszym rozwiązaniem. W formie repliki do wypowiedzi burmistrza Sokołowskiego zabrał głos przedstawiciel samorządu Warszawy, który przypomniał, że Warszawa to stolica Polski i ma 1,5 mln mieszkańców. A jej stołeczność zobowiązuje do tego, by miejscowości podwarszawskie brały to pod rozwagę. Stolica nie może się podporządkować Łomiankom. Dyrektor generalny GDDKiA przedstawił wariant II B jako najkorzystniejszy i preferowany do realizacji. Po tej wypowiedzi przedstawiciele Łomianek ostentacyjnie opuścili salę konferencyjną. Niestety nie zrobiło to dobrego wrażenia na zebranych. Uczestnicy konferencji wyrażali zdziwienie, że władze Łomianek nie liczą się z opinią władz samorządowych gmin ościennych.

Komentarz

Sprawa jest niezmiernie trudna. Pomysły burmistrza Sokołowskiego i osób popierających go doprowadziły do wydania olbrzymich pieniędzy społecznych na różne opracowania wylotu trasy S7 z Warszawy. Jaki jest tego skutek, usłyszeliśmy w Józefowie. Co gorsze, skłócono mieszkańców, a wzajemna niechęć zwolenników różnych wersji przebiegu obwodnicy pozostanie na wiele lat. Teraz zacznie się szukanie winnych zaistniałej sytuacji. Dla burmistrza i osób wspierających go winni będą oczywiście wszyscy mówiący głośno i od dawna, że koncepcja trasy po wale jest nierealna. Ale czy można sobie wymarzyć lepszy temat na kampanię wyborczą? – Już słyszę te teksty: „Ja przecież tak dobrze chciałem, miałem taką piękną koncepcję, a ci wstrętni oponenci mi nie pozwolili i wszystko zniszczyli”. I wyjdzie na to, że nie koncepcja była zła, tylko ci, którzy o tym głośno mówili.
Zdjęcie, które przedstawiliśmy na okładce, chociaż ukazuje zabawne usytuowanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Wiślanej i Zachodniej, jest trochę symboliczne. Zdaje mi się, że my też poszliśmy drogą, która skończyła się w krzakach.

Tadeusz Krystecki

Decyzje w sprawie przebiegu obwodnicy Łomianek chyba już zapadły

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *