www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Deweloperzy rządzą Łomiankami !!!

1 spotkanie Stowarzyszenia Łomianki Razem, przedstawicieli KPN oraz Burmistrza w kwestii opracowania nowych planów przestrzennych.

W dniu 15-01-2014 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego na prośbę Stowarzyszenia Łomianki Razem z przedstawicielami Kampinoskiego Parku Narodowego. W spotkaniu uczestniczyli :

Gospodarze: -Pan Burmistrz Dąbrowski
Pan v-ce Burmistrz Piotr Rusiecki
Pani sekretarz gminy Beata Duch

ze strony KPN
z-ca dyrektora Pan Mirosław Markowski
Jarosław Kadłubowski

Ze strony Stowarzyszenie Łomianki Razem :
Pani Joanna Roszkowska
Pani Joanna Wichowska

Spotkanie miało na celu sprecyzowanie oczekiwań każdej ze stron oraz omówienie zasad dalszej współpracy przy tworzeniu nowych dokumentów planistycznych tj STUDIUM i PLANÓW PRZESTRZENNYCH.

Pan dyrektor KPN Mirosław Markowski przedstawił swoją opinię na temat konieczności szybkiego opracowania planów uznając powstanie tych planów jako najbardziej oczekiwane działania na terenie naszej gminy. Bardzo istotne jest to, że KPN jest otwarty na propozycje koncepcji zagospodarowania terenu Łomianek, oczekując tylko zapisów chroniących KPN i poszanowania przyrody.

Burmistrz oraz przedstawiciele Łomianek Razem przedstawili KPN swoją koncepcję Gminy polegającą między innymi na zurbanizowaniu większych obszarów Doliny Łomiankowskiej poprzez wprowadzenie zabudowy ekstensywnej oraz nowych i docelowych rozwiązań układu komunikacyjnego. Mają zostać opracowane nowe założenia planistyczne, na których podstawie powstanie nowe studium, oraz plany przestrzenne uwzględniające unikatowe położenie naszej gminy w bliskości KPN, potrzeby mieszkańców, a także wpływ sąsiednich gmin i bliskości Warszawy na rozwój Łomianek.

W wyniku prawie dwugodzinnej dyskusji ustalono:
Po pierwsze : Opracowania urbanistyczne będą konsultowane na etapie roboczym z KPN zanim zostaną przedstawione ostatecznie do uzgodnienia co pozwoli na wypracowanie wspólnego stanowiska w przypadku problemowych zapisów. Wszystkie strony przy tym zadeklarowały ze swoich działaniach będą dążyć do kompromisu.
Po drugie: Konieczność opracowania w trybie pilnym nowego studium, które będzie spójne z oczekiwaniami mieszkańców, KPN i dostosowane do dzisiejszych warunków ekonomiczno –gospodarczych.
Po trzecie: Że czas opracowania nowego studium powinien być skrócony do minimum, tak aby jak najszybciej wykonać nowe plany zagospodarowania.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i potwierdziło , że merytoryczna dyskusja pozwala na poznanie własnych oczekiwań i wypracowania drogi do osiągnięcia kompromisu.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

22 komentarze

 1. doliniarz

  Czemu w spotkaniu nie brali udział radni rady miejskiej? Byli nieobecni czy ich nie zaproszono?

  0
  0
  Odpowiedz
 2. qwerty

  To już jest szczyt wszystkiego. Organizacja właścicieli i deweloperów życzy sobie, by Burmistrz organizował im spotkania z zewnętrznym ważnym podmiotem.
  Burmistrz nie miał dyrektorowi KPN nic do powiedzenia (tak wynika z relacji z wrześniowego spotkania z dyr. Misiakiem), więc teraz deweloperzy powiedzieli dyrektorowi, co ma być zrobione.
  Żadnej reprezentacji miasta i gminy ani Rady Miejskiej, tylko deweloperzy i statysta Burmistrz.
  Cała nadzieja w rozsądku dyrektora Misiaka, który zdystansował się od takich kontaktów no i oczywiście nadzieja w jesiennych wyborach.
  Jak się nie weźmiemy za to, to sprzedadzą całą naszą gminę razem ze swoimi nieruchomościami.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. mieszkaniec

  Roszkowska, Wichowska, Duch, Rusiecki i Dąbrowski – tzw „Łomianki Razem”. Występują w imieniu 20 tys. mieszkańców. Pogratulować dobrego samopoczucia.

  Czy „Łomianki Razem” ma już jakąś osobowość prawną? Czy to nadal jedynie komitet założycielski, który powstał u cioci na imieninach?

  Tak ważne dokumenty, jak Plany Przestrzenne nie powinny powstawać w ścisłym gronie deweloperów. To jakaś granda!

  0
  0
  Odpowiedz
 4. oburzony

  Ja jestem oburzony, jakim prawem mieszkańców Łomianek reprezentują jakieś dwie paniusie które jak mniemam pilnują własnych interesów. Gdzie są radni? gdzie przedstawiciele jednostek organizacyjnych ( rady osiedlowe i sołeckie) i dlaczego na stronie urzędu nie było żadnej informacji o tym spotkaniu ? gdzie ono się odbyło? dlaczego dopiero teraz się o tym dowiadujemy? Czy stowarzyszenie Łomanki Razem to komitet wyborczy Pana Dąbrowskiego?????/
  Czekam na odpowiedż tu na tym portalu, bo tylko tu możemy swobodnie wymieniać swoje poglądy.

  0
  0
  Odpowiedz
 5. widz

  Społeczność Łomianek maja prawo reprezentować wybrani w wyborach powszechnych ich przedstawiciele. Dodatkowo mogą też reprezentować wybrani prze osiedla i sołectwa przedstawiciele tych organów. Na końcu tej listy znajdują się reprezentanci innych organizacji. Na spotkaniu Burmistrz pominięto większość organów. Świadczy to o lekceważeniu przez burmistrza obowiązującego prawa.
  I nic dziwnego. Systematycznie burmistrz podsyca swój konflikt z radą i samorządem soleckim i osiedlowym. Lekceważy wybieralne organy. taki lokalny kacyk i sobiepan, mający za sobą tylko pustą chwałę rzekomych dokonań, no chyba że ktoś wierzy Lokalnej gazecie Łomiankowskiej. Gazetce która jako żywo swymi dokonaniam przypomina PRL-owską trybunę ludu!

  0
  0
  Odpowiedz
 6. Jacek

  W Łomiankach rządzi układ deweloperski

  0
  0
  Odpowiedz
 7. Redakcja LOMIANKI.INFO
  Użytkownik „nasze sprawy” jest proszony o zastosowanie się do zaleceń przesłanych mailem na adres podany przy rejestracji. Niezastosowanie się do zaleceń do 22. 01.2014 g. 16.00 będzie skutkowało usunięciem artykułu „Deweloperzy rządzą Łomiankami !!!”.

  Jednocześnie przypominam, że komentarze jak i artykuły w MOJE.LOMIANKI.INFO użytkownicy piszą na własną odpowiedzialność. Wydawca LOMIANKI.INFO może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane użytkowników LOMIANKI.INFO sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

  0
  0
  Odpowiedz
 8. japiszon

  Czy Użytkownik 'Nasze Sprawy’ może ujawnić dlaczego jego wpis oraz komentarze mają zostać usunięte? Myślałem że Łomianki Info to w miarę bezstronny portal i profil na FB. Nie widzę ani w poście (informacja publiczna zamieszczona na stronie internetowej Łomianki Razem), ani w komentarzach żadnych obraźliwych treści. Czy czegoś nie dowidzę? O co tu chodzi?

  0
  0
  Odpowiedz
 9. japiszon

  Czy Użytkownik \\\’Nasze Sprawy\\\’ może ujawnić dlaczego jego wpis oraz komentarze mają zostać usunięte? Myślałem że Łomianki Info to w miarę bezstronny portal i profil na FB. Nie widzę ani w poście (informacja publiczna zamieszczona na stronie internetowej Łomianki Razem), ani w komentarzach żadnych obraźliwych treści. Czy czegoś nie dowidzę? O co tu chodzi?

  0
  0
  Odpowiedz
 10. Prawda

  Prawda jest taka,że Radni Miejscy nie pofatygowali się nawet na konsultacje społeczne w sprawie planów miejscowych…Żaden z Radnych się nie pojawił. również tylko kilku Radnych przyszło na debatę w sprawie S-7, na którą zostali zaproszeni przez mieszkańców…Zastanawia mnie to czy Radni są dla mieszkańców czy mieszkańcy dla Radnych…Zastanawiające jest też to,że to Radni nie deweloperzy uchwalili zmiany w studium dające możliwość zabudowy mieszkaniowej na części doliny łomiankowskiej (obszar 4.2a) wybrańcom…posiadającym na małym kawałeczku doliny łomiankowskiej grunty…niezrozumiałe jest również zatwierdzenie studium w zakresie obzaru 5.2 przecież to nie dewelperzy tylko Radni miejscy zatwierdzili studium dla ulicy Chopina, w którym zgodzili się na zabudowanie kilku działeczek BLOKAMI…nie wspomnę już o planowanych blokach w Dziekanowie…przecież to też uchwalili Radni a nie deweloperzy o ile się nie mylę…poza tym w PRL straszono „badylarzami” „prywaciarzami” a teraz co niektórzy straszą deweloperami…heh Drodzy Państwo PRL już minął ale chyba nie dla wszystkich…

  0
  0
  Odpowiedz
 11. stranik

  Powyższe powielenie artykułu stanowiącego własność stowarzyszenia Łomianki Razem, narusza między innymi prawa autorskie, wobec powyższego administrator winien na wezwanie właściciela artykułu usunąć wpis naruszający przepisy prawa w innym przypadku naraża również siebie na ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą.

  0
  0
  Odpowiedz
 12. stranik

  Jednocześnie opatrzenie artykułu paszkwilem w postaci haniebnego tytułu narusza dobra osobiste stowarzyszenia Łomianki Razem.

  0
  0
  Odpowiedz
 13. Łom

  Rozsyłali tą wiadomość po wszystkich, których maile wpadły im w ręce (dostało kilku moich znajomych). Wiadomość nazywała się „Podaj dalej” a teraz p. Więckowski i p. Roszkowska twierdzą, że ktoś kradnie ich prawa autorskie.
  Trzeba było myśleć zanim to rozesłaliście. Teraz tylko się kompromitujecie.
  Róbcie tak dalej a burmistrz będzie musiał szukać innego komitetu wyborczego.

  0
  0
  Odpowiedz
 14. Obserwator 2

  Proszę Państwa, ja już zaczynam się gubić w tym wszystkim.
  O co chodzi ? Jakie rozsyłanie wiadomości ? Czy użytkownik Nasze Sprawy to jest jakaś mutacja Łomianki Razem ?
  – Jeżeli tak, to chyba nastąpiła reakcja odrzucenia komórek zmutowanych (czyli wojna w rodzinie, walka zapaśników wolnym stylu Łom-Piong). Jeżeli nie, to Łomianki Razem powinny być zadowolone, że wzbudzają emocje, choć negatywne, ale jednak.

  Przecież nawet na tym portalu działania Łomianki Razem w kwestii S7 (kładki, zamykanie ulic, straszenie niebezpieczeństwem wyburzeń) były w moim odczuciu właśnie ukierunkowane na wzbudzenie emocji.
  To teraz jest źle, a wtedy było OK,
  Kto rozsyłał w końcu jakieś wiadomości i czy były one nieprawdziwe, czy prawdziwe ?

  Uprzejmie proszę Panie Joanny z Łomianki Razem o garść wyjaśnień, bo idę spać pełen niepokoju.

  Pozdrawiam, Wasz lekko zagubiony
  Obserwator 2

  0
  0
  Odpowiedz
 15. nasze sprawy

  W związku z prośbą jaką otrzymałem w dniu 21 stycznia 2014 r. od redakcji lomianki.info o niezwłoczne opublikowanie w komentarzach do tekstu „Deweloperzy rządzą Łomiankami !!!”
  1.Źródła z którego został zaczerpnięty w/w tekst
  2.Informacji o tym, że nie jest Pan/Pani przedstawicielem Stowarzyszenia ŁOMIANKI RAZEM

  przychylam się do tej prośby i informuję, że w dniu 20 stycznia b.r. na moje prywatne konto poczty elektronicznej otrzymałem przesyłkę zatytułowaną: „Podaję dalej”. Wysłana ona została z adresu e-mail: lomiankigorne@onet.pl . Zawartość przesyłki stanowił tekst, który w niezmienionej formie zamieściłem na łamach www. moje. lomianki.info. W dniu 20 stycznia, zanim opublikowałem zawartość wspomnianej przesyłki, uzyskałem informację, że nie byłem jedynym jej adresatem. Przesyłki z tą samą zawartością dotarły do wielu mieszkańców Łomianek. Wszystkie one zatytułowane były: „Podaję dalej”. Uznałem więc, że mamy do czynienia z przemyślaną akcją informacyjną o ważnym dla Łomianek zdarzeniu, które umknęło uwadze jego mieszkańców. W tym również tych, którzy tematyką opisanego spotkania interesują się od dłuższego czasu. Uznałem ponadto, że zorganizowanie wysokiej rangi spotkania dotyczącego polityki zagospodarowania przestrzennego Łomianek, a w szczególności dyskusja nad kierunkami tej polityki, w której jako gospodarz występuje Burmistrz Łomianek, jego zastępca oraz sekretarz, uczestniczy w nim jako gość z-ca dyrektora KPN i w którym mieszkańców ponad dwudziestotysięcznych Łomianek reprezentują dwie przedstawicielki stowarzyszenia Łomianki Razem jest sytuacją nie do zaakceptowania. Zdecydowałem, że informacja o zaistniałej sytuacji powinna dotrzeć do szeroko rozumianej opinii publicznej. Obserwuję bardzo pilnie dyskusję dotyczącą polityki przestrzennej Łomianek od bardzo dawna. Nie przypominam sobie sytuacji by kiedykolwiek wcześniej doszło do publicznej debaty z udziałem Burmistrza, wysokich urzędników KPN oraz mieszkańców. Gdy już sposobność taka się nadarzyła, społeczeństwo Łomianek, z woli Burmistrza, reprezentowane jest przez Panie Roszkowską i Wichowską. Co więcej spotkanie odbywa się w pełnej konfidencji, bez jakiejkolwiek publicznej informacji o nim. Z pominięciem środowisk, w tematykę poruszaną w trakcie spotkania zaangażowanych od dawna. Burmistrz uznaje, że tylko przedstawiciele stowarzyszenia Łomianki Razem mogą w takiej dyskusji uczestniczyć. Należy przy tym zauważyć, że po raz kolejny dobiera on sobie to środowisko jako uprzywilejowane w reprezentowaniu opinii publicznej. Jesteśmy na co dzień świadkami ponadprzeciętnego wspierania jego działalności w mediach, mimo że nie jest ono reprezentatywne dla całej społeczności mieszkańców Łomianek. Stowarzyszenie to reprezentuje interesy wąskiej grupy mieszkańców zainteresowanych zabudową znacznych obszarów Doliny Łomiankowskiej, czemu sprzeciwia się znaczna część mieszkańców. Zdaniem tych drugich, pojemność inwestycyjna Łomianek pozwala, w oparciu o już istniejące grunty o przeznaczeniu budowlanym, na zwiększenie ilości mieszkańców o kolejne kilkanaście, a może i kilkadziesiąt tysięcy, do czego nie jesteśmy zupełnie przystosowani infrastrukturalnie. Plany dalszego pozyskiwania terenów pod inwestycje są wobec tego działaniem na szkodę całej społeczności. Muszą one spowodować w konsekwencji dalsze pogorszenie i tak już nie łatwej sytuacji. Rozwijaniem tendencji urbanizacyjnych zainteresowane jest jedynie lobby deweloperskie, właściciele gruntów lub zajmujący się ich pozyskiwaniem oraz przygotowywaniem pod inwestycje. Tytuł nadany przeze mnie, opublikowanej informacji o opisanym wyżej spotkaniu, podkreślać miał realne zagrożenia jakie płyną dla Łomianek z nierównego traktowania mieszkańców przez Burmistrza Łomianek oraz niczym nie uzasadnionego wsparcia jakiego udziela on deweloperom oraz stowarzyszeniu właścicieli gruntów oraz inwestorów budowlanych. Wynika to wyraźnie z analizy wydawanych decyzji o WZ oraz spowalniania prac nad niektórymi planami miejscowymi. Uważam, że mam pełne prawo do wyrażania swej opinii poprzez forum do tego celu stworzone. Mój wpis uważam za wyważony i co ważne uzasadniony. Potwierdzeniem słuszności tej tezy jest nerwowość jaką wykazują niektórzy uczestnicy opisanego spotkania, o którym dowiedzieli się mieszkańcy, mimo że miało ono charakter zdecydowanie zamknięty.
  Portal www. moje. lomianki.info traktowałem zawsze jako miejsce gwarantujące swobodę wypowiedzi i wymiany poglądów oraz cenne źródło informacji. Pozostając z nadzieją, że nic w tej kwestii się nie zmieniło, pozdrawiam wszystkich jego czytelników.

  nasze sprawy

  0
  0
  Odpowiedz
 16. arbi

  szlak mnie trafia. O planach związanych z PZP Burmistrz dyskutuje z KPN – i to jest normalne, i jakimś tworem, który reprezentuje garstkę dorobkiewiczów. Do cholery ten marny samorządowiec (chociaż po występach na kongresie partii mam wątpliwości czy nadal nim jest) ma reprezentować interesy miasta (gminy). Jak coś od Niego chcą to niech się zapiszą w kolejkę i cierpliwie czekają. Rozmowy z KPN masz prowadzić w interesie ŁOMIANEK a nie jakiś budowlańców (bez obrazy).
  Jak Burmistrz ( z dużej litery z szacunku dla urzędu) chce robić interesy to nich założy firmę i niech działa a działania samorządowe niech zostawi tym którzy chociaż szczątkowo mają poczucie przyzwoitości.

  0
  0
  Odpowiedz
 17. BoooZooo

  Od samego początku czułem, że „nasze sprawy” nie są „łomiankami razem”. Nawet nie przypuszczałem, że tak może być.

  Czepianie się o jakieś prawa autorskie, skoro to samo jest na reklamowanym przez „łomianki razem” i ogólnodostępnym facebooku, jest śmieszne. Zresztą „nasze sprawy” jasno wyjaśnił skąd ma list z dopiskiem „Podaję dalej”.
  Zrobił to co autorzy sobie życzyli i to na szeroką skalę. Przesłał dalej 🙂

  Rada na przyszłość. Jak już się takie „tajne” zebrania odbywają to niech ich uczestnicy pozostawią to dla siebie.

  0
  0
  Odpowiedz
 18. Komentator subiektywny

  Skoro informacja jest na facebooku Łomianki Razem, to jak jest możliwe aby chcieli ją utrzymać w tajemnicy?

  Akurat ta organizacja, co jak co, ale informacjami zajmuje się ponadprzeciętnie. W zasadzie to stowarzyszenie, moim zdaniem, zajmuje się tylko i niemal wyłącznie wytwarzaniem informacji i potem ich dystrybucją.
  Chyba tylko po to aby było o stowarzyszeniu głośno. Nie wiem, ale tak to wygląda.

  0
  0
  Odpowiedz
 19. normalny

  Zupełnie nie rozumiem całej awantury. Skoro jest stowarzyszenie, które realizuje swoje jakieś cele (nie ważne jakie) i rozsyła informacje o tych działaniach mieszkańcom (jak wynika z postu użytkownika nasze sprawy) to musi się liczyć z oceną tych działań.

  0
  0
  Odpowiedz
 20. asbest

  To jest doskonała ilustracja porządków w naszej gminie. W Gazecie Łomiankowskiej – cenzura, w lomianki.pl – cenzura a co w lomianki.info, jedynym dotychczas niezależnym medium? Zastraszanie. To widać czarno na białym, ze redakcja została przez powiązaną z burmistrzem organizację poważnie zastraszona. Argumentów na usunięcie postu – zero. Tylko chciejstwo władzy, która chce decydować o wszystkim.
  Redaktorze! Nie daj się.

  0
  0
  Odpowiedz
 21. kot w worku

  Ale to chyba nie chodzi o to żeby się dać czy nie dać, tylko, żeby zachowywać się po ludzku, czyli zgodnie z regułami. Gdyby w pierwszym wpisie „nasze sprawy” napisał to co w komentarzu, i odpowiedział na te dwa pytania, które cytuje, to pewnie nikt nie miałby wątpliwości i nie czepiał się. A tak jakiś szum medialny powstał…

  0
  0
  Odpowiedz
 22. as-best

  Gratuluje Redakcji!

  16:00 minęła – post nieusunięty.

  Niech żyją wolne Łomianki !!!

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *