www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Dialog z konfliktem w tle

Pierwsze w historii Łomianek spotkanie burmistrza z przedstawicielami rad osiedlowych i sołeckich odbyło się 12 lutego. Zawitali na nie również radni Piotr Rusiecki i Tadeusz Krystecki. Nie byli jednak mile widziani.

Było to pierwsze tego typu spotkanie. Zapoczątkowanie dialogu pomiędzy zarządem miasta i gminy, a lokalnymi aktywistami jest niewątpliwie bardzo cennym przedsięwzięciem. Głównym tematem spotkania była kanalizacja. Dyrektor zakładu wodociągów wraz z burmistrzem przedstawili program na ten rok. Samorządowcy poruszyli także problem osób, które mimo istnienia kanalizacji nie chcą przyłączyć się do sieci. Burmistrz przyznał, że taki problem jest, ale liczba osób, które chcą się przyłączyć, ciągle rośnie.
Poruszono również sprawę szambiarzy – piratów drogowych, którzy rozjeżdżają ulice Łomianek, pędząc, często późnym wieczorem, po wąskich uliczkach. Nie tylko zagrażają oni bezpieczeństwu, ale także niszczą gminne drogi. Prezes ZWiK-u Mirosław Furczyński tłumaczył, że nie ma wpływu na szambiarzy, ale temat ten ma być kontynuowany na następnym posiedzeniu, w obecności straży miejskiej.

Samorządowcy z Dąbrowy kilkakrotnie starali się poruszyć temat dotacji na ogródek jordanowski. Niestety impas w tej sprawie trwa. W budżecie środków na rozwijanie ogródka jak nie było, tak nie ma.

Burmistrz Wiesław Pszczółkowski przedstawił zebranym także koncepcję zagospodarowania Łomianek – ujawniając to, czego nie spieszył się powiedzieć mieszkańcom – że koncepcja kosztowała 54 tys zł. Samorządowcy zwrócili uwagę na to, że jeśli projekt ratusza i rynku w Łomiankach ma być realizowany nawet za 15-20 lat, już dziś trzeba pomyśleć o zabezpieczeniu gruntów pod tę inwestycję.

Burmistrz przedstawił także projekt węzła łączącego ulicę Kolejową z Brukową (oba projekty omawialiśmy w „Echu”” 25 stycznia, po zaprezentowaniu ich mieszkańcom na spotkaniu w ICDS). W sprawie budowy Auchan i kontrowersyjnego planu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przebudowy sąsiedniego skrzyżowania niewiele się zmieniło. Burmistrz poinformował, że można jednak blokować powstanie hipermarketu przez około rok, dopóki nie poprawi się komunikacja. Postulaty Łomianek zgłoszone odnośnie projektu węzła komunikacyjnego to: przebudowa ul. Brukowej do ul. Długiej, rondo na skrzyżowaniu Warszawskiej z Brukową, stworzenie wjazdu do Łomianek od strony ul. Warszawskiej, przedłużenie ul. Brukowej do Trenów. Pod tę ostatnią inwestycję oraz pod dodatkowe rondo na Warszawskiej miasto musiałoby wykupić grunt. O przeznaczeniu na to środków zdecyduje rada miejska.

Przedstawiciele rad sołeckich i osiedlowych dostali do wypełnienia ankiety dotyczące bezpieczeństwa w gminie. Mają one pomóc straży miejskiej i umożliwić skierowanie patroli w najbardziej niebezpieczne rejony.

W sprawach istotnych dla mieszkańców burmistrz kilkakrotnie nie mógł udzielić wyczerpującej odpowiedzi i odwoływał się do kompetencji rady. Paradoksalnie, obecni na posiedzeniu radni nie zostali dopuszczeni do głosu. Widać było niechęć między burmistrzem a radnymi „”Potrzeby Zmian””, którzy niedawno rozpoczęli publiczną dyskusję na temat łomiankowskiego budżetu, krytykując przy okazji pomysły burmistrza Pszczółkowskiego.

Spotkania z lokalnymi samorządowcami mają się od tej pory odbywać cyklicznie. Przedstawiciele rady gminy mogliby w nich uczestniczyć z korzyścią dla mieszkańców – większość rady stanowią bowiem reprezentanci miasta Łomianki, a na takich spotkaniach mogliby zapoznać się także z problemami poszczególnych sołectw.

Mz
Echo Łomianek i Bielan – nr. 3 (105)2008

Dialog z konfliktem w tle

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *