LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

poniedziałek, 26.9.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIVII Sesja Rady Miejskiej
2011-06-07

KOMENTARZE: 0

19 maja 2011 roku odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji.

Obrady rozpoczął Przewodniczący Wojciech Berger.

Porządek obrad przewidywał:

I. Otwarcie obrad
Ustalenie porządku dziennego.
Głos zabrali: radna Maria Zalewska, radna Sylwia Makim-Wójcicka, radny Tomasz Rusinek, Przewodniczący WOjciech Berger w imieniu Piotra Ceryngera, burmistrz Tomasz Dąbrowski, radny tadeusz Krystecki.

II. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej.
Głos zabrali: radny Jan Grądzki, radny Grzegorz Porowski, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Marek Zielski, radny Tadeusz Krystecki.


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część I


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część II
III. Przyjęcie uchwał w sprawie:

1. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej
Głos zabrali: radny Marek Zielski, radna Ewa Sidorzak, radny Tadeusz Krystecki, radny Grzegorz Porowski, Rady Jan Mazan, radny Krzysztof Wawer, radny Jan Grądzki, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, Sekretarz UM Łomianki, Prawnik UM Łomianki.
Głosowanie: Za: 15, Przeciw: 2, Wstrzymało sie: 2.

2. Nadanie nazwy ulicy Zapomiana.
Głos zabrali: radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Grzegorz Porowski.
Głosowanie: Za: 5, Przeciw: 12, Wstrzymało się: 2

3. Wyrażenie zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości gruntowej oraz zamianą nieruchomości...
Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski, radny Wojciech Berger, radny Tadeusz Krystecki.
Głosowanie: Za: 17, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 2

4. Wyrażenie zgody na zamianę nierucomości
Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski.
Głosowanie: Za: 13, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 6


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część III
5. Zatwierdzenie regulaminu przyznawania dofinansowania w 2011 roku na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest...
Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Krzysztof Wawer, radny Marek Zielski, radna Elżbieta Podolska Skarbnik UM Łomianki.
Głosowanie: Za: jednogłośnie


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część IV
6. Udzielene pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu-Zachdniemu na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Wiślana, Dolan, Zachodnia - Budowa ronda...
Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski.
Głosowanie: Za: jednogłośnie

7. Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łomianki.
Głos zabrali: radna Maria Zalewska, radny Tadeusz Krystecki.
Głosowanie: Za: 14, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 3.


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część V
8. Ustalenie wysokości diet dla radnych
Głos zabrali: radny Henryk Staniak, radny Grzegorz Porowski, radna Ewa Sidorzak, radna Katarzyna Kućkowska, radny Krzysztof Wawer, radny Tadeusz Krystecki..
Głosowanie: Za: 10, Przeciw: 2, Wstrzymało się: 7.


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część VI
8. Poręczenie przez gminę Łomianki pożyczek z WFOŚiGW udzielonej ZWiK Łomianki na zadania inwestycyjne...
Głos zabrali: Prezes ZWiK, Skarbnik UM Łomianki, radny Grzegorz Porowski, radny Tadeusz Krystecki,
Głosowanie: Za: jednogłośnie.


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część VII
9.Zmiana w Uchwale Budżetowej na rok 2011.
Głos zabrali: Skarbnik UM Łomianki, radna Maria Zalewska, radny Jan Grądzki, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, burmistrz Piotr Rusiecki, radny Marcin Etienne, radny Marek Zielski, Paweł Rozdżestwieński, radny Grzegorz Porowski, Kierownik Inwestycji Wojciech Tarnawski, radny Krzysztof Wawer, burmistrz Tomasz Dąbrowski.

Dyskusja głównie dotyczyła tzw. Inscenizacji Szarży i potrzeby przesunięcia środków w budżecie na realizaję tej imprezy.
radny Jan Grądzki złożył wniosek o przesunięcie przewidzianych środków na tzw, inscenizacje na inwestycje w Szkole Podstawowej w Sadowej.
Za: 12, Przeciw: 4, Wstrzymujących się: 3.

Głosowanie dotyczące całej uchwały zmianijącej uchwałę budżetową - Za: 15, Przciw: 0, Wstrzymujących się: 4

Głosowanie doityczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finsnsowej Gminy łomianki - Za: 15. Przeciw: 0, Wstrzyumujących się: 3


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część VIII

VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część IX
10. Sprawozdanie burmistrza z wykonania zadań między sesjami.
Głos zabrali: radny Grezgorz Porowski, burmistzr Piotr Rusiecki, Sekretarz Beata Kosiorek-Duch, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Krzysztof Wawer, Przewodniczący RM Wojciech Berger


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część X
11. Interpelacja i wolne wnioski
Główne tematy:
- powołanie klubu "Twoje Łomianki",
- skarga radnej Magdaleny Wójcickiej na zachowanie radnego Tadeusza Krysteckiego,
- dowóz dzieci z Łomianek Dolnych,
- remont ulicy 11 listopada.
Część radnych opuściła salę obrad podczas wystąpienia radnego Tadeusza Krysteckiego.


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część XI
Główne tematy:
- koncesja/sprzedaż alkoholu w barze Tawerna,
- zachowanie radnego Tadeusza Krysteckiego,
- przedstawiciel "Twoch Łomianek" przeprosił za zachowanie radnego Tadeusza Krysteckiego,
- przegląd gwarancyjny ulicy Warszawskiej i... co wróble ćwierkają - czyli ploty i ploteczki :),
- manifest - Kocham to miasto, to jest nasze miasto...,
- Stowarzyszenie Między Wisłą i Kampinosem,
- koszenie trawników,
- przejazdy autobusów PKS przez ulicę Rolniczą,
- pustostan przy Szkole w Dziekanowie Leśnym,
- zaproszenie na imprezy organizowane przez Urząd.VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część XII

VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część XIII
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT