LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

poniedziałek, 26.9.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGICo z naszymi śmieciami?
2013-05-31

KOMENTARZE: 2

1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje od mieszkańców obowiązek odbioru odpadów komunalnych. Ponieważ informacje o zasadach ich odbioru są w naszej opinii niewystarczające, przypominamy niektóre fakty. Nie zwalnia to jednak Urzędu Miejskiego z obowiązku informowania mieszkańców o zasadach funkcjonowania systemu oraz o sposobach segregacji odpadów.

Co nas czeka?
W kwietniu Gmina ogłosiła przetarg na wybór fi rmy odbierającej odpady oraz obsługującej punkt selektywnego ich zbierania.
Mieszkańcy będą zobowiązani do przekazywania do Gminy raz w miesiącu opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłata naliczana będzie od osoby, oraz uzależniona od tego, czy zdecydowaliśmy się na segregację czy nie (o swojej decyzji poinformowaliśmy urząd w złożonych deklaracjach).

W ramach pobranej opłaty Gmina zorganizuje system odbioru odpadów od mieszkańców m.in. poprzez wybór firmy, której podstawowe, istotne dla mieszkańców obowiązki to:

1. Wyposażenie gospodarstw domowych w niezbędne pojemniki oraz worki. Pamiętajmy, że odbiór takiego pojemnika musimy pisemnie potwierdzić. O terminie przekazania pojemnika powinniśmy zostać poinformowani wcześniej, ale problem może pojawić się w przypadku długiej nieobecności mieszkańców w domu (zaczynają się wakacje). W oficjalnych dokumentach na razie nie pojawiła się informacja co się stanie, jeśli wyjedziemy na urlop w czasie dostarczania nowych pojemników.

2. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Nowy system nie dotyczy firm i instytucji publicznych oraz np. ogródków działkowych, czyli nieruchomości niezamieszkałych. Odbiór opadów będzie uzależniony od typu zabudowy:

Zabudowa jednorodzinna:
– Odpady zmieszane (niesegregowane oraz tzw. frakcja mokra – grupa podstawowa *) będą odbierane z pojemników o pojemności 240 l co dwa tygodnie.
– Odpady segregowane (tzw. frakcja sucha – grupa podstawowa **) będą gromadzone łącznie i odbieranie w czerwonych workach o pojemności 120 l raz w miesiącu. Dopuszcza się zbieranie odpadów w pojemnikach, jednak worki firma uzupełni każdorazowo po odbiorze odpadów (np. odbierając 1 worek firma zostawi 1 nowy worek), a pojemniki musimy zapewnić we własnym zakresie. Jeżeli w ciągu miesiąca zbierzemy więcej takich odpadów, możemy je zawieść do GPSZOK (o którym mowa w dalszej części).
– Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów (tzw. frakcja mokra – grupa dodatkowa***) będą odbierane w przezroczystych workach o pojemności 120 l raz w miesiącu od kwietnia do listopada.

Zabudowa wielorodzinna:
– Odpady zmieszane (niesegregowane oraz tzw. frakcja mokra – grupa podstawowa*) będą odbierane z pojemników o pojemności 1100 l, ustawionych w dotychczas przeznaczonych do tego miejscach (np. altanki) dwa razy w tygodniu.
– Odpady segregowane (tzw. frakcja sucha – grupa podstawowa**) będą odbierane z czerwonych pojemników o pojemności 1100 l raz w tygodniu.
– Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów (tzw. frakcja mokra – grupa dodatkowa***) będą odbierane w przezroczystych workach o pojemności 120 l raz w miesiącu od kwietnia do listopada.

Utrzymanie i obsługa zorganizowanego przez Gminę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK).
Utworzony przy oczyszczalni ścieków (ul. Brukowa) GPSZOK będzie nieodpłatnie przyjmował odpady mieszkańców Łomianek nie odbierane z terenu naszej nieruchomości. Będą to: odzież i tekstylia, meble i odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, świetlówki, chemikalia, przeterminowane leki, odpady remontowo-budowlane oraz inne powstające w gospodarstwie domowym odpady komunalne, które ze względu na rodzaj (skład) lub rozmiary nie powinny lub nie mogą być gromadzone w przydomowych pojemnikach. Punkt będzie czynny w dni robocze i w soboty. Do Punktu będziemy mogli również przywieźć odpady zielone lub posegregowane, jeśli nie chcemy czekać na odbiór zaplanowany raz w miesiącu lub takich odpadów będzie więcej. Gmina powinna niebawem ustalić i ogłosić publicznie regulamin funkcjonowania tego miejsca.

O tym kto przez najbliższe 2,5 roku będzie odbierał nasze śmieci dowiemy się prawdopodobnie w II połowie czerwca. Gmina powinna wówczas podpisać umowę, żeby system ruszył i zaczął funkcjonować.

SMW
Opracowanie na podstawie dokumentów opublikowanych w BIP przez Gminę Łomianki

* frakcja mokra grupa podstawowa, czyli wyłącznie: niesegregowalne odpady komunalne (pozostałości po segregacji) oraz odpady kuchenne i inne ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji ogrodów,
** frakcja sucha grupa podstawowa: papier i tektura, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
*** frakcja mokra grupa dodatkowa: odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów.Mimo wystosowania wielu próśb drogą mailową i telefoniczną do burmistrza Tomasza Dąbrowskiego nie uzyskaliśmy informacji na temat zaawansowania prac nad wprowadzeniem w życie nowego systemu zagospodarowania odpadami. Urząd nie odniósł się też do propozycji LOMIANKI.INFO przeprowadzenia wspólnej kampanii informacyjnej, mającej na celu przybliżenie mieszkańcom tematu "rewolucji śmieciowej". [redakcja@lomianki.info]


[C] www.lomianki.info


KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.
NIEZALOGOWANY: #Suchy IP: 95.140.226.*
2013-06-04, 14:18    
Dziwi mnie informacja , że Pan Burmistrz nie chce robić wspólnie kampanii informacyjnej o śmieciach.
A może Pan Burmistrz nie ma nic nam mieszkańcom do zakomunikowania. Może od 1 lipca nikt od nas tych śmieci nie odbierze?

Panie Burmistrzu NIC NIE WIADOMO!!! Dobrze, że chociaż INFO coś szczątkowo można się dowiedzieć.

Moja rada. Panie burmistrzu mniej obrażania się na radnych a więcej współpracy ze wszystkimi.
NIEZALOGOWANY: #mona123 IP: 212.91.22.*
2013-06-04, 17:58    
te 240 l zmieszanych i 120 l suchych to na ile osób - rodzinę 2-osobową, 4 - osobową czy 10 osobową, bo jeżeli płacimy od osoby, to wywóz też powinien być od osoby. Mam 4 osobową rodzinę i ok 200 litrów śmieci nieposegregowanych plus 120 litrów butelek plastikowych. Myślałam, że ustawa ma zachęcać do segregacji. Jeżeli się postaram lepiej segregować śmieci będę musiała raz w tygodniu wywozić śmieci na zbiórkę, albo resztę dosypywać do śmieci zmieszanych. Może lepiej zrezygnować z segregacji...
Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT