LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

poniedziałek, 17.5.2021


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIJaki nowy rok szkolny?
2020-08-31

KOMENTARZE: 0

Podobnie jak koniec minionego, tak i właśnie rozpoczynający się rok szkolny 2020/21 jest dla uczniów, rodziców i nauczycieli wielką niewiadomą i eksperymentem. Wszelkie dyrektywy rządowe dotyczące funkcjonowania szkół w czasie pandemii są na tyle ogólne i mało precyzyjne, że decyzyjność i odpowiedzialność za system nauczania i bezpieczeństwo spada bezpośrednio na dyrekcję placówek, jak i samorządowców.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami udzielonymi przez Urząd Miejski w Łomiankach oraz dyrekcje szkół publicznych funkcjonujących na terenie naszej gminy.
_________________

URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH
Mamy nadzieję, że organizacja nowego roku szkolnego w naszych placówkach oświatowych w obecnych warunkach będzie o tyle łatwiejsza, że wszelkie procedury bezpiecznego funkcjonowania i pracy w okresie pandemii COVID-19, od 3 miesięcy stosują z powodzeniem samorządowe przedszkola. Również łomiankowskie szkoły mają już pewne doświadczenie w pracy stacjonarnej w warunkach pandemii, bo przez półtora miesiąca prowadziły zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki w edukacji wczesnoszkolnej.
Niestety wszystkie wytyczne, nawet te szczegółowe, są wciąż bardzo ogólne.
Najważniejsze jest wciąż bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub przedszkola, regularne czyszczenie pomieszczeń.
Dyrektorzy łomiankowskich szkół i przedszkoli dopracowują wewnętrzne procedury pracy w warunkach pandemii. Będą one dostosowane do warunków konkretnej placówki. Przygotowali również warianty pracy, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje w przypadku wystąpienia ogniska koronawirusa (przejście na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny”). Wypracowaliśmy wspólne dla wszystkich szkół i przedszkoli zasady, które będą obowiązywały od nowego roku szkolnego: izolatorium w każdej z placówek, obowiązkowe maseczki na przerwach, w szatniach czy podczas wchodzenia i opuszczania szkoły, zachowanie dystansu wszędzie, gdzie jest to możliwe.

_________________

Szkoła Podstawowa nr 1 jest największą placówką w Łomiankach. Od września uczyć się będzie w niej ponad 730 uczniów. Zgodnie z obecnymi wytycznymi uczniowie mają powrócić do nauki stacjonarnej. Od 1 września zacznie działać klasa sportowa dla uczniów kl. 4, o profilach: piłka nożna – chłopcy, piłka siatkowa – dziewczęta. W szkole będzie funkcjonować oddział dla 3-latków. Realizujemy budowę II etapu ogródka sensorycznego. Szkoła jest corocznie doposażana w nowe pomoce dydaktyczne. Jest w pełni wyposażona sala językowa oraz pracownie przedmiotowe, do pracowni chemicznej zakupiono dygestorium. W szkole jest 12 tablic interaktywnych, projektory wraz z ekranami.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach liczy w roku szkolnym 2020/21 542 uczniów. Zamierzamy kontynuować działania podjęte w ubiegłym roku, tj. realizować innowację pedagogiczną z j. ang. w kl. 6-8, innowację Programowanie i robotyka dla kl. 2-5 oraz Rozpisana Dąbrowa – sztuka kreatywnego pisania i opowiadania – kl. 4-5, a także organizowany przez nas konkurs pod patronatem Burmistrza Łomianek Rozpisane Łomianki.
Obecnie przygotowujemy się do nauczania stacjonarnego w szkole, gdzie mamy bogatą bazę edukacyjną: nowoczesne sale informatyczne, dwa laboratoria językowe, gabinet SI. W pozostałych salach mamy tablice interaktywne – 2 z Rządowego programu Aktywna tablica oraz rzutniki. Zachwyt gości wzbudza sala gimnastyczna, gdzie prowadzimy zajęcia sportowe kl. 1-8, organizujemy zawody i aktywne przerwy. W planach mamy wycieczkę do Londynu dla klas dwujęzycznych oraz wiele wycieczek dla pozostałych klas. Działania na nowy rok szkolny to m.in.: nobilitacja sylwetki Patrona szkoły i promocja dwujęzyczności. W obecnej sytuacji epidemicznej przygotowujemy się też na wypadek zdalnego nauczania. Osiągnięte przez naszych uczniów wyniki egzaminu ósmoklasisty plasują nas powyżej kraju, województwa, powiatu i gminy: j. polski – 72%; matematyka – 67%; j. angielski – 81%.

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach rozpoczęła działalność we wrześniu 2017 r. W roku szkolnym 2020/2021 liczyć będzie 28 oddziałów. Prognozowana liczba uczniów – 638. Uczniowie uczą się w oddziałach ogólnych, sportowych (od klasy czwartej) i dwujęzycznych (od klasy siódmej). Nauczanie drugiego języka obcego odbywa się od klasy czwartej. Szkoła wspiera uzdolnienia uczniów o różnym potencjale rozwojowym. Od września, podobnie jak w ubiegłym roku, prowadzone będą zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań i przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. W tym roku szkolnym szkoła otrzymała wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła Podstawowa w Sadowej położona jest w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Jest to niewielka placówka, bardzo przyjazna dzieciom. Wyposażona w nowoczesne, kolorowe mebelki. Naszym dzieciom gwarantujemy naukę w mało licznych klasach, indywidualne podejście do każdego ucznia, przyjazną atmosferę, wspaniałych nauczycieli i wychowawców. Do dyspozycji uczniów pozostaje plac zabaw. Patrzymy jednak w przyszłość optymistycznie wierząc, że niedługo rozpocznie się budowa nowoczesnej szkoły, z bogatą ofertą dla uczniów i ich rodziców, tak długo oczekiwanej przez wszystkich.

Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym jest w trakcie modernizacji. W dalszym ciągu będziemy chcieli doposażać nasze pracownie przedmiotowe. W tym roku kontynuujemy również innowacyjną edukację filmową dla uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej. Dla uczniów klas czwartych przygotowaliśmy innowacyjne rozwiązania modułowe. Jedna grupa będzie realizowała profil rozszerzony w zakresie artystyczny (rozszerzona muzyka i plastyka) druga natomiast w zakresie politechnicznym (rozszerzona technika oraz programowanie).

Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim liczy 15 oddziałów, a liczebność uczniów przekracza 300. Sale lekcyjne są nowoczesne, wyposażone w zestawy multimedialne. Do dyspozycji uczniów jest hala sportowa oraz boiska do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej. W otoczeniu szkoły znajduje się plac zabaw oraz teren zielony z łąką kwietną.
Głównym celem działalności szkoły jest wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Uczniowie uczestniczą w konkursach i projektach, angażują się w działalność wolontariacką. Od szóstej klasy jako obowiązkowy wprowadzany jest dodatkowy język obcy. Plan zajęć uwzględnia zajęcia rozwijające, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze oraz specjalistyczne. Uczniom najstarszym zapewnia się dodatkowe zajęcia z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.
Placówka posiada certyfikaty Szkoła Młodych Patriotów, Szkoła promująca wolontariat oraz Świetlica Szkolna przyjazna każdemu. Uczniowie angażują się także w działania ekologiczne oraz promujące zdrowy styl życia.

Dla Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach rozpoczynający się 1 września rok szkolny, z uwagi na trwającą pandemię, będzie z pewnością wyjątkowy. Nadrzędnym celem będzie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły. Musimy być także przygotowani na ewentualną pracę w innych trybach: zdalnym lub hybrydowym. Z punktu widzenia szkoły średniej wyznacznikiem jej pracy są wyniki egzaminu maturalnego. W minionym roku szkolnym osiągnęliśmy zdawalność wśród absolwentów klasy 3 na poziomie 94%. Otwartość, tolerancja, ale i jasne określenie celów sprzyja efektywnej pracy młodzieży.
W nadchodzącym roku szkolnym naukę w klasie pierwszej rozpocznie 24 uczniów. O atrakcyjności szkoły świadczy duża liczba podań o przyjęcie do liceum. Możemy konkurować z warszawskimi liceami, a to skłania do poszerzania oferty edukacyjnej w kolejnych latach.
_________________

redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT