www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Droga ekspresowa S7 – dopiero po 2013

W związku z nowym planem budowy dróg i autostrad na lata 2011-2015, opublikowanym przez Ministerstwo Infrastruktury Departamentu Dróg i Autostrad, północny wylot z Warszawy (droga ekspresowa S7 Bemowo-Czosnów) znalazł się na liście zadań, których realizacja przewidywana jest po 2013 roku.

Jeżeli chcesz aby S7 była wzięta pod uwagę w planie do 2013 roku jak najszybciej:

1. Podpisz się pod petycją, którą do Ministerstwo Infrastruktury wystosowało Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM
www.petycje.pl/petycja/6182/petycja_siskom_w_obronie_obwodnic_warszawskich.html

2. Wyślij wniosek do Ministerstwa Infrastruktury (za przygotowanie wzoru pisma dziękujemy panu Robertowi Chwiałkowskiemu z SISKOM)
https://docs.google.com/document/d/1-bUxC0XjYCQfnanjqNA67pO3OL0KqT1UUkitVr3_pi0/edit?hl=pl
na adres: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg i Autostradl, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, fax: 22 630 19 09, e-mail: a.orlowska@mi.gov.pl; e.boratynska@mi.gov.pl


Łomianki dnia 2010-12-…..

Dane wnioskodawcy
Podaj swoje dane

Ministerstwo Infrastruktury
Departament Dróg i Autostrad
00-928 Warszawa
ul. Chałubińskiego 4/6

Wnioski w sprawie projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.

W związku z przeprowadzanymi konsultacjami dotyczącymi Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 składam następujące wnioski:

1. Podzielić zadanie „”Budowa drogi ekspresowej S7 Płońsk – Warszawa”” na dwie oddzielne inwestycje:
a) S7 węzeł „”NS””-węzeł „”Czosnów””, oraz 
b) S7 węzeł „”Czosnów””-Płońsk.

Uzasadnienie:
Przedsięwzięcia powyższe były traktowane oddzielnie podczas przeprowadzania procedury środowiskowej, uzyskiwały niezależne decyzje środowiskowe i są na różnym etapie zaawansowania przy tworzeniu projektu budowlanego. Droga ekspresowa S7 na odcinku węzeł „”NS””-węzeł „”Czosnów”” posiada decyzję środowiskową od maja 2009 roku, ostateczną na szczeblu administracyjnym. Obecnie w bardzo zaawansowanym stadium są prace projektowe przy projekcie budowlanym i ponownej ocenie o oddziaływaniu na środowisko. S7 na odcinku Czosnów – Płońsk uzyskała decyzję środowiskową w lipcu 2010. Stan zaawansowania prac projektowych dla tego odcinka jest więc zapóźniony o ponad rok w stosunku do S7 pomiędzy Czosnowem a Warszawą.
Jako, że oba odcinki są traktowane niezależnie w procedurze środowiskowej i projektowej, powinny też jako oddzielne inwestycje figurować w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.

2. Budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku węzeł „”NS””-węzeł „”Czosnów”” przenieść do zadań możliwych do realizacji przed 2013 rokiem (tabela 1a „”Programu””)

Uzasadnienie:
Podczas konsultacji społecznych, przeprowadzanych latem 2010 roku, możliwe terminy realizacji przedsięwzięcia podawane przez dyrektorów warszawskiego oddziału GDDKiA były takie, że do połowy 2011 powinien być gotowy projekt budowlany dla inwestycji i złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Tym samym możliwe byłoby rozpoczęcie prac budowlanych na przełomie 2011 i 2012 roku.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż ta inwestycje jest bardzo potrzebna gdyż:
– odciąży obecny północny wylot z Warszawy w kierunku Gdańska, będący jednym z bardziej obciążonych ruchem wylotów z Warszawy;
– poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwłaszcza na terenie Łomianek


POBIERZ WNIOSEK W PLIKU MS-WORD

redakcja@lomianki.info

Droga ekspresowa S7 - dopiero po 2013

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...