www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Droga ekspresowa S7 – dopiero po 2013

W związku z nowym planem budowy dróg i autostrad na lata 2011-2015, opublikowanym przez Ministerstwo Infrastruktury Departamentu Dróg i Autostrad, północny wylot z Warszawy (droga ekspresowa S7 Bemowo-Czosnów) znalazł się na liście zadań, których realizacja przewidywana jest po 2013 roku.

Jeżeli chcesz aby S7 była wzięta pod uwagę w planie do 2013 roku jak najszybciej:

1. Podpisz się pod petycją, którą do Ministerstwo Infrastruktury wystosowało Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM
www.petycje.pl/petycja/6182/petycja_siskom_w_obronie_obwodnic_warszawskich.html

2. Wyślij wniosek do Ministerstwa Infrastruktury (za przygotowanie wzoru pisma dziękujemy panu Robertowi Chwiałkowskiemu z SISKOM)
https://docs.google.com/document/d/1-bUxC0XjYCQfnanjqNA67pO3OL0KqT1UUkitVr3_pi0/edit?hl=pl
na adres: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg i Autostradl, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, fax: 22 630 19 09, e-mail: a.orlowska@mi.gov.pl; e.boratynska@mi.gov.pl


Łomianki dnia 2010-12-…..

Dane wnioskodawcy
Podaj swoje dane

Ministerstwo Infrastruktury
Departament Dróg i Autostrad
00-928 Warszawa
ul. Chałubińskiego 4/6

Wnioski w sprawie projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.

W związku z przeprowadzanymi konsultacjami dotyczącymi Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 składam następujące wnioski:

1. Podzielić zadanie „”Budowa drogi ekspresowej S7 Płońsk – Warszawa”” na dwie oddzielne inwestycje:
a) S7 węzeł „”NS””-węzeł „”Czosnów””, oraz
b) S7 węzeł „”Czosnów””-Płońsk.

Uzasadnienie:
Przedsięwzięcia powyższe były traktowane oddzielnie podczas przeprowadzania procedury środowiskowej, uzyskiwały niezależne decyzje środowiskowe i są na różnym etapie zaawansowania przy tworzeniu projektu budowlanego. Droga ekspresowa S7 na odcinku węzeł „”NS””-węzeł „”Czosnów”” posiada decyzję środowiskową od maja 2009 roku, ostateczną na szczeblu administracyjnym. Obecnie w bardzo zaawansowanym stadium są prace projektowe przy projekcie budowlanym i ponownej ocenie o oddziaływaniu na środowisko. S7 na odcinku Czosnów – Płońsk uzyskała decyzję środowiskową w lipcu 2010. Stan zaawansowania prac projektowych dla tego odcinka jest więc zapóźniony o ponad rok w stosunku do S7 pomiędzy Czosnowem a Warszawą.
Jako, że oba odcinki są traktowane niezależnie w procedurze środowiskowej i projektowej, powinny też jako oddzielne inwestycje figurować w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.

2. Budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku węzeł „”NS””-węzeł „”Czosnów”” przenieść do zadań możliwych do realizacji przed 2013 rokiem (tabela 1a „”Programu””)

Uzasadnienie:
Podczas konsultacji społecznych, przeprowadzanych latem 2010 roku, możliwe terminy realizacji przedsięwzięcia podawane przez dyrektorów warszawskiego oddziału GDDKiA były takie, że do połowy 2011 powinien być gotowy projekt budowlany dla inwestycji i złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Tym samym możliwe byłoby rozpoczęcie prac budowlanych na przełomie 2011 i 2012 roku.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż ta inwestycje jest bardzo potrzebna gdyż:
– odciąży obecny północny wylot z Warszawy w kierunku Gdańska, będący jednym z bardziej obciążonych ruchem wylotów z Warszawy;
– poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwłaszcza na terenie Łomianek


POBIERZ WNIOSEK W PLIKU MS-WORD

redakcja@lomianki.info

Droga ekspresowa S7 - dopiero po 2013

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *