www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Dyskusja o S7. Było gorąco…

Dziś odbyło się spotkanie przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, projektantów, z władzami i mieszkańców Łomianek, którego celem były konsultacje dotyczące studium projektu budowlanego północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7…

Atmosfera była gorąca… co jednak nie wynikało z nadmiernej aktywności uczestników, a z prozaicznej przyczyny – braku klimatyzacji z auli widowiskowej ICDS 🙂

Na początku spotkania – będącego konsultacjami społecznymi – projektanci opisali szczegółowo projekt planowanej trasy na odcinku Czosnów – Łomianki – Wólka Węglowa.
Później głos zabrali mieszkańcy. Pytania i wnioski dotyczyły w dużej mierze zorganizowania ruchu już istniejącymi ulicami pod nową trasą, ekranów akustycznych, tras rowerowych, szerokości i usytuowania dróg opaskowych i technicznych… Część pytań i sugestii dotyczyła bezpośrednio konkretnych działek/nieruchomości i wpływu S7 na te.

Dobrym przygotowaniem merytorycznym do dyskusji wykazał się Przewodniczący Zarządu Osiedla Dąbrowa Leśna – Grzegorz Porowski – wnioskując m.in. o to aby fragmenty planowanej trasy na Dąbrowie prowadzone były na estakadach (nie na nasypie). Takie rozwiązanie – uzasadniał Porowski – byłoby dużym ułatwieniem dla ludzi jak i zwierząt.

Wnioski mieszkańców były odnotowywane przez projektantów i przedstawicieli GDDKiA. Mają one być brane pod uwagę w trakcie kolejnych etapów planowania.

redakcja@lomianki.info

Dyskusja o S7. Było gorąco...

Dyskusja o S7. Było gorąco...

Dyskusja o S7. Było gorąco...

Dyskusja o S7. Było gorąco...

Dyskusja o S7. Było gorąco...

Dyskusja o S7. Było gorąco...

Dyskusja o S7. Było gorąco...

Dyskusja o S7. Było gorąco...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *