www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

DZIĘKUJEMY TYM RADNYM !!!

RADNI OPOZYCYJNI PODJĘLI KOLEJNĄ UCHWAŁĘ WBREW WOLI MIESZKANCÓW!

W dniu wczorajszym odbyła się kolejna sesja rady miejskiej. Chcielibyśmy podziękować radnym opozycyjnym ( lista poniżej) za kolejny pokaz działań oraz ZŁEJ WOLIi i podjęcie uchwały w sprawie S7 i udrożnienia ul Kolejowej pomimo licznych sprzeciwów mieszkańców.

Sposób w jaki została podjęta uchwała, po raz kolejny pokazała, że większość radnych obecnej kadencji ma za nic oczekiwania mieszkańców.

– Uchwała przyjęta z pogwałceniem prawa i oczekiwań mieszkańców wyrażonych na 2 debacie 6.03 ( została wprowadzona bez konsultacji z mieszkańcami)

– mieszkańcy nie mieli szansy się z nią zapoznać wcześniej (została wprowadzona pod obrady bez konsultacji z mieszkancami !! )

– przewodniczący rady miejskiej Jan Grądzki odmówił udzielenia głosu przed podjęciem uchwały mieszkańcom zasłaniając się regulaminem( Stowarzyszenie ŁR chciało prosić radę o zdjęcie jej z obrad rady i przesunięcie jej na komisję w celu omówienia jej zapisów z mieszkańcami)

– Radny Wawer wniósł wniosek formalny o przesunięcie jej pod ocenę komisji ale większością głosów radnych opozycyjnych został ten wniosek odrzucony i uchwała została przegłosowana

– 15 radnych ( lista poniżej ) podjęło arbitralną decyzję wbrew woli mieszkańców.

Dla jasności sprawy nie chodzi to u treść uchwały bo CZĘŚCIOWO jest ona zbieżna z uchwałą którą zaproponowali mieszkańcy ( NIESTETY TYLKO CZĘŚCIOWO).

Chodzi o SPOSÓB w jaki została ona wprowadzona pod obrady, dobrze to podsumował burmistrz Rusiecki ( filmik na stronie lomiankirazem.pl) i https://www.facebook.com/razemlomianki

Zasadniczo radni zgodzili się z mieszkańcami w punkcie pierwszym czyli wyrazili negatywne stanowisko wobec wariantu 1 za co dziękujemy ale też ZAMATACZYLI w kwestii udrożnienia ul. Kolejowej.

I TO WYWOŁAŁO OBURZENIE I SPRZECIW DUŻEJ GRUPY MIESZKAŃCÓW.

Mieszkańcy są przeciwni udrożnieniu obawiając się podziału gminy na 2 części poprzez stawianie kładek , ekranów, zaślepianiu ulic czemu dali wyraz na ostatniej debacie. Podstawową kwestią jest również obawa że udrożnienie może odsunąć w czasie budowę S7 w wariancie II. Ponad 200 podpisów zebranych na spotkaniu i przesłanych formularzy emailem do stowarzyszenia.

Należy zwrócić uwagę że GDDKIA nie podjęła ostatecznej decyzji co do wyboru wariantu budowy S7 i wariant 1 w śladzie ul Kolejowej i nadal rozważany przez GDDKIA. Czyli zagrożenie jest nadal realne!

Radni próbują mataczyć w tej kwestii manipulując faktami i wracając do trasy po wale KTÓRA ZOSTAŁ ODRZUCONA! A pomimo to radny Grzegorz Porowski wraca do tego wariantu na sesji żeby zaciemnić sprawę.

Celem stowarzyszenia ŁR i mieszkańców było WYPRACOWANIE JEDNOZNACZNEGO STANOWISKA – ZDECYDOWANEGO SPRZECIWU naszej gminy WOBEC REALIZACJI WARIANTU 1 I ZAPROTESTOWANIE PRZECIW UDROŻNIENIU KOLEJOWEJ, które to jest pierwszym krokiem do realizacji wariantu 1.

Postawienie nam 4 kładek na Kolejowej i upłynnienie ruchu w Łomiankach przez budowę bezkolizyjnych rozjazdów i zaślepianie ulic nie rozwiąże naszych ( łomiankowskich) problemów – wpłynie na większą przepustowość ruchu na DK7 co z czasem doprowadzi do postawienia ekranów po dwóch stronach drogi Kolejowej i trwalemu podziałowi gminy na 2 cześci utrudnijać tym samym życie mieszkańcom Dądrowy w dostępie do infrastruktury która mieści się w centrum Łomianek.

Radni udają że tego nie wiedzą, czy są tak ograniczeni ?

W czyim to jest interesie ?


Radni, którzy głosowali za przyjęciem tej uchwały:

Janowi Grądzkiemu -przewodniczący
Henrykowi Staniakowi – wiceprzewodniczący
Wojciechowi Bergerowi
Marcinowi Etienne
Piotrowi Iwaszko
Kamilowi Kaczyńskiem
Katarzynnie Kućkowskwiej
Sylwia Maksim – Wójcickiej
Janowi
Mazanowi
Renacie a Nawotka
Elżbiecie Podolskiej
Grzegorzowi Porowskiemu
Tomasz Rusinkowi
Ewie Sidorzak
Piotrowi Wolaninowi
Marek Zielskiemu

DZIĘKUJEMY TYM RADNYM !!!

Szczegółową analizę podjętej uchwały przez radnych opozycyjnych w dniu wczorajszym i przygotowanej przez burmistrza na prośbę mieszkańców przekażemy po opublikowaniu spornej uchwały na bip-ie.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

30 komentarzy

 1. gopAukUO

  insurance cheap motorbike online degree social work all cheapest cialis auto insurance quotes how to buy levitra online home owner’s insurance tech online college

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Maxi

  Artykuł na miarę Gazety Łomiankowskiej, sądzę, że tam powinien się obowiązkowo ukazać.
  Zero argumentów i chęci porozumienia czy dyskusji, a zamiast tego agresywne insynuacje mające na celu zdyskredytować radnych. Brawo, brawo! Jeszcze tylko brakuje abyście porównywali radnych, wzorem Tomasza Dąbrowskiego, do sowietów 🙁

  Zupełnie już nie wierzę w Łomianki Razem. Kiedyś popierałem wasze działania, ale teraz widzę, że kierujecie się doraźnymi politycznymi i przedwyborczymi pobudkami. Szkoda 🙁

  0
  0
  Odpowiedz
 3. POPIERAM

  Zgadzam się w ŁOMIANKI RAZEM. Nie powinno być tak że RADNI sobie coś tam bez ustalania z ŁOMIANKI RAZEM I BURMISTRZEM PIOTREM RUSIECKIM wymyślają.

  JAK COŚ JUŻ JEST USTALONE TO POWINNO BYĆ TAK JAK CHCĄ ŁOMIANKI RAZEM I BURMISTRZ RUSIECKI!!!!

  0
  0
  Odpowiedz
 4. pragmatyk

  Wy Tam Z ŁR,czy nic Wam nie daje do myślenia,że az 16 tu radnych ma inne zdanie od Was,a jeszcze kilku wstrzymało sie od głosu.Przeciez Ci radni też są mieszkańcami i mogą bez większego problemu zebrać kilkadziesiąt podpisów w swoich środowiskach co dałoby klkanaście razy więcej od Waszych z trudem zebranych 80 i to w większości od osób zdezorientowanych Wasza dezinformacją,żeby nie powiedzieć wręcz manipulacją.Mieszacie ciągle w waszych tekstach dwie sprawy i robicie ludziom pianę z mózgu.Ale te wasze sztuczki mają krótkie nogi.Za moment GDDKiA ostatecznie odrzuci wariant I,na podstawie którego tak straszycie ludzi wyburzeniami.Praktycznie to on od początku był skazany na odrzucenie,a zgłoszony tylko po to aby wywołać protesty takich naiwniaków jak Wy i przyjąć od dawna preferowany wariant II tj przez Dąbrowę i KPN.Dajcie sobie spokój z tymi wyburzeniami i skoncentrujcie się na odralnianiu terenów zalewowych i innych interesikach i przestańcie powoływać się na mieszkańców.

  0
  0
  Odpowiedz
 5. Za Mszczonowską

  Zastanawiająca są te ataki polityczne na przedstawicieli mieszkańców wybranych w demokratycznych wyborach do Rady Miejskiej. Zamiast spokojnej dyskusji jakieś straszenie i niewiadomo co jeszcze.
  Jak widać kampania wyborcza ruszyła na dobre.

  0
  0
  Odpowiedz
 6. M2013

  Nie reprezentujecie mieszkańców, tylko pewną grupę mieszkańców. Nie przeinaczaj faktów. A posądzenie o mataczenie to już zarzut karny, radzę uważać, jeśli nie macie dowodów…

  0
  0
  Odpowiedz
 7. mateusz

  Mało wyrafinowany ten tekst łomiankirazem, żeby nie napisać, że tendencyjny. Proponuję dążyć do dialogu. Awanturnictwa w Łomiankach mamy dostatek.
  pozdrawiam Mateusz

  0
  0
  Odpowiedz
 8. zadra

  Byłem obserwatorem podczas wczorajszej sesji. Pani Roszkowska napisała niestety tylko cześć prawdy. Do wczorajszego porządku obrad radni wprowadzili dodatkowo jeszcze kilka uchwał zaproponowanych przez burmistrza, również bardzo ważnych. Osobiście uważam, że propozycja uchwały przedstawiona przez Radnego Wojciecha Bergera była dużo lepsza od projektu uchwały ŁR. Nie dziwię się, że została przyjęta zdecydowaną większością głosów.

  0
  0
  Odpowiedz
 9. Obserwator III

  Można zaklinać rzeczywistość jak się chce.Jednak mieszkańcom rada od wielu lat udziela głos w końcowej części posiedzenia w odrębnym punkcie i tak samo ustalono na omawianej sesji. Projekt radnych w pełni skonsumował projekt Łomianek razem. Notabene dostarczony przez burmistrza na kilka dni przed sesją. Też raczej nie było czasu na jego rozpatrzenie przez komisję bo wpłynął do kancelarii rady w dniu 13 marca czyli na 5 dni roboczych przed posiedzeniem rady. Wiem, że niektórym zdaje się że radni to urzędnicy, niestety oni zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym kraju zazwyczaj równocześnie pracują i wszyscy o tym wiedzą i takich wybierają.
  Poszerzenie tej uchwały o punkt dopuszczający prowadzenie prac remontowych Kolejowej pod określonymi warunkami jest w pełni zgodne z potrzebami mieszkańców. A zwłaszcza tych jadących codziennie do PRACY!
  Po sprawdzeniu danych podanych przez racjonalnego rocha potwierdzili, że tylko na odcinku Brukowa – Warszawa porusza się 56 tys podjazdów. I tam domagają się trzech pasów w każdą stronę. Dla dużo mniejszego ruchu poniżej 40 tys pojazdów na pozostałej części Kolejowej, zdaniem radnych wystarczą dwa pasy. (Jakoś rzekomo obiektywne i obywatelskie Łomianki razem nie dostrzegło tak dużej różnicy w ruchu pojazdów.) I na taką opcję wyrażają zgodę, jak również na remont i odbudowę dróg opaskowych. Równocześnie radni żądają zachowania dotychczasowej przejazdów i wjazdów na Kolejową. A nadto radni chcą od GDKiA dodatkowego przejazdu przy Sierakowskiej. Cóż więcej chcieć. Uchwała zapewni poprawę dojazdu w stosunkowo szybkim terminie.Nie pogorszy, a nawet poprawi komunikację wewnętrzną Łomianek. Zachowuje się konieczność budowy trasy w wariancie II przy równoczesnym usprawnieniu ruchu na Kolejowej!
  To doskonały pomysł i uchwała. A że nie do końca po myśli rozrabiających Łomianek razem cóż trudno. Takie jest prawo.

  0
  0
  Odpowiedz
 10. Obserwator III

  Grochownia napisała:
  Trasa S-7 w Łomiankach wydaje się być jednym wielkim spektaklem medialnym. Robionym nie dla nas, mieszkańców, nie przynoszącym nam żadnych usprawnień w dojeździe do Warszawy, lecz jest jedynie walką medialną pomiędzy ugrupowaniami. Słowa rozsądku, jak te powyżej, toną w pustosłowiu rożnej maści populistów.
  Najlepszym przykładem jest obrzucanie stekiem kalumnii najnowszej uchwały RADY GMINY konsumującej najbardziej istotną i znaczącą dla całej społeczności Łomianek część wniosku Łomianek razem. Problem tego ugrupowania w tym przypadku leży głębiej. Pozbawiono go atutu propagandowego w nadchodzących wyborach. W dodatku zrobiono tak, że uchwalona opcja jest znacznie bardziej dogodna dla wszystkich Łomiankowiczów niż to co przedstawiały Łomianki razem i burmistrz, który w tej sprawie bez podpowiadacza z tej organizacji, nie potrafił na sesji powiedzieć nawet jednego zdania.
  Całe zachowanie burmistrza w tej sprawie zakrawa na jedną wielką kpinę. Nie potrafić nic powiedzieć, to brak wiedzy czy umiejetności, obojętność na tak istotne dla gminy sprawy, a może najzwyczajniej kolejny objaw lekceważenia przez burmistrza Łomiankowskiej społeczności!

  Grochownia uchwyciła istotę problemu. Powyższy wpis Łomianek razem to przykład obrony stanowiska nie uwzględniającego potrzeby społeczności i dowód ograniczeń twórców tytułowego wpisu. Faktycznie spektakl trwa. Przegrani próbują obronić projekty nie do obrony więc Łomianki Razem już plują jadem na uchwałę rady. Rada uchwaliła, że usprawnieniem dojazdu ma zająć się burmistrz, a on bez podpowiedzi Łomianek Razem nic nie potrafi. Skutek łatwy do przewidzenia. Sabotaż uchwały i jej minimalizacja ze strony burmistrza!

  0
  0
  Odpowiedz
 11. Zanangażowany

  Byłem na posiedzeniu Rady Miejskiej. Ze smutkiem stwierdzam, że wybrany przez nas Burmistrz i jego Zastępca oderwali się od rzeczywistości, a na pewno od najważniejszych spraw Łomianek i od dłuższego czasu reprezentują już interesy nie mieszkańców Łomianek, ale niewielkiej 30 osobowej grupy zorganizowanej w stowarzyszeniu Łomianki Razem.Pan Burmistrz Rusiecki w swoim długim aczkolwiek niemerytorycznym i bardzo demagogicznym wystąpieniu , posługując się przy okazji kłamstwami, półprawdami i manipulacją, próbował – powołując się na „interes Łomianek” – zablokować uchwałę popierającą modernizację ulicy Kolejowej. Klientelizm i serwilizm Pana Rusieckiego wobec jego mocodawców był oburzający i dobrze się stało, że Przewodniczący Rady Miejskiej w pewnym momencie odebrał mu głos. Na jego tle „lepiej” już zaprezentował się Pan Burmistrz Dąbrowski , który dopuszczony do głosu – jak zwykle nie umiejąc samemu nic sensownego powiedzieć -„przekazał” swój głos swojemu mocodawcy – Pani reprezentującej stowarzyszenie „Łomianki Razem”. Nie mówiąc nic przynajmniej oszczędził sobie wstydu. Dobrze się stało,że radni podjęli uchwałę w sprawie modernizacji ulicy Kolejowej. Trudno znaleźć argumenty za blokowaniem takiej modernizacji – chyba że powołuje się na kłamstwa – np. o wyburzeniach, zablokowaniu ul Wiślanej , podziale Łomianek na dwie części itp. Natomiast Pan Burmistrz i jego Zastępca powinni jasno określić kogo reprezentują w obecnych władzach miasta: mieszkańców Łomianek czy też walczącą o własne interesy grupki 30 osób ze stowarzyszenia „Łomianki Razem”.
  Zaangażowany
  PS
  A swoją drogą może obecnemu Pany Burmistrzowi z powodów problemów z artykulacją swoich poglądów zafundujemy pełnomocnika ds wystąpień publicznych.

  0
  0
  Odpowiedz
 12. kot w worku

  Tekst lomiankirazem jest bardzo emocjonalny. Powiedziałabym, że zbyt emocjonalny. A emocje w takich sprawach nie są dobrym doradcą. I ciągle pojawia się pytanie: po co to wszystko?

  0
  0
  Odpowiedz
 13. łahciM

  To mamy prawdziwe oblicze deweloperów. Z tego co napisali są wnioskuję że przeciwni usprawnieniu dojazdu do Warszawy od ulicy Brukowej do Mostu Północnego. A dodatkowo wtóruje im Dąbrowski i Rusiecki.

  0
  0
  Odpowiedz
 14. Rozum

  Jeżeli powyzszy tekst jest emocjonalny… to podjecie uchwaly przez radnych w sprawie udrożnienia jest absolutnie wyrachowane… Czyż radni negując stanowisko SŁR i 200 mieszkanców nie powinnI przesunąć uchwały burmistrza na komisję jezeli nie zgadzałoi sie z tym stanowiskiem? Ich działania przypominają putinowskie myślenie. Kto nas powstrzyma? My mamy władzę!!

  0
  0
  Odpowiedz
 15. myślenie nie boli

  Gdzie radni zanegowali stanowisko ŁR????

  Chyba cała awantura jest o to, że w obecnej sytuacji stowarzyszenie nie może zrobić szopki pt. „GIGANTYCZNY SUKCES STOWARZYSZENIA!!!!

  0
  0
  Odpowiedz
 16. Kologedo

  Radnym podziękujmy w najbliższych wyborach. Starczy.

  0
  0
  Odpowiedz
 17. łahciM

  Na filmie widać że to burmistrz jest przeciwny poprawie dojazdu do Warszawy i nie chce modernizacji od Brukowej do Młocin.

  Na wyborach podziekujemy raczej Dąbrowskiemu

  0
  0
  Odpowiedz
 18. tymczasowy#

  Porównałem dwie wersje projektów uchwał i wersja radnych mnie, mieszkańcowi Dąbrowy, bardziej pasuje.
  Cieszę się także, że SŁR swoim działaniem spowodował działania radnych i burmistrza, i mamy cokolwiek.
  Oczywiście to uchwała życzeniowa i GDDKiA może ją ignorować. Z tego co wiem, nie ma obowiązku stosować się do takich uchwał.

  W mojej opinii nie ma co się tak emocjonować.

  0
  0
  Odpowiedz
 19. videorelacja z sesji?

  Ciekawe dlaczego na lomianki.info nie można znaleźć video-relacji z LX sesji Rady Miejskiej?

  0
  0
  Odpowiedz
 20. odpowiedź

  Bo sesja jeszcze trwa? Dzisiaj ostatnia część…

  0
  0
  Odpowiedz
 21. Obserwator III

  200 osób z Łomianek razem kwestionuje wybór ponad 20 000 mieszkańców Łomianek podczas demokratycznych wyborów. Dla mnie to typowa zagranie propagandowe. Napisali złożyli wniosek który poparł jednoznacznie burmistrz. Radni w większości zaakceptowali ich postulaty. Dołożyli moim zdaniem rozsądne swoje. To, że mocno pochylili się nad sprawą, jak zwykle zgłoszoną w ostatnim 7 dniowym terminie przed posiedzeniem rady, tylko dobrze o nich świadczy.
  Problem modernizacji Kolejowej to dla Łomianek zawsze będzie sprawa bardzo ważna. Zawsze tedy będą jeździli w głównie mierze Warszawiacy. Nie tylko ponad 15000 mieszkańców Łomianek. Jest więc o co się starać. A kładki dla pieszych, i przejazdy przez Kolejową to sprawy niezbędne dla naszej społeczności i nie uzyskamy tego bez rozmów i kontaktów z GDKiA. Zacięcie się i mówienie nie jak burmistrz i Łomianki razem, nic nie da. I tak na tej drodze prawdziwym hegemonem jest GDKiA nie gmina. My możemy jedynie protestować jak będzie przebudowa. Czy nie lepiej porzucić propagandową politykę bo nie i usiąść do stołu rokowań z GDKiA jak chce to rada zamiast irracjonalnie protestować!

  0
  0
  Odpowiedz
 22. do obserwator III

  Obserwator III manipuluje w moim przekonaniu, gdyż Radni w ogóle nie zajęli się projektem uchwały,którą w imieniu MIESZKAŃCÓW ŁOMIANEK złożył Burmistrz. Pan Przewodniczący Jan Grądzki nie dopuścił do głosu mieszkanki Łomianek, Pani Roszkowskiej – przedstawicielki stowarzyszenia. To ma być demokracja?
  Po czym Radni w osobie Radnego Wojciecha Bergera przeciwnika budowy S-7 skrajem puszczy kampinoskiej przedłożyli własny projekt uchwały, bez uprzednich konsultacji z mieszkańcami oraz bez rozpatrzenia projektu w komisjach. Ciekawe czy Radni w ogóle wiedzieli za czym głosują i kiedy zapoznali się z tym projektem uchwały Pana Bergera,który przegłosowali? I to ma być demokracja…? Nawet na Bipie nie był tem projekt uchwały dostępny więc kiedy go Pan Berger napisał? to ma być demokracja? Wy Radni możecie sobie uchwalać wszystko co chcecie…ale czy oto chodzi…Mieszkańcy nie mieli szans żeby zapoznać się z projektem uchwały zgłoszonej przez przeciwnika budowy S-7 skrajem puszczy Pana Wojciecha Bergera….to jak to jest Radni są dla mieszkańców czy odwrotnie….? Obserwator III nie manipuluj naprawdę myślisz naiwnie,że takie działania Radnych Miejskich popiera 20000 mieszkańców? buahaahhah Przy urnie wyborczej nikt nikomu głosu nie odbierze i zobaczymy czy 20000 mieszkańców poprze dotychczasowych Radnych….obyś się nie zdziwił…buahahahahahahahah

  0
  0
  Odpowiedz
 23. Obserwator 2

  Szanowny podpisany jako do obserwator III.
  Uśmiałem się kolejny raz, ale trudno, widać trzeba wyjaśniać od podstaw.
  – Tak, to JEST DEMOKRACJA, ponieważ radnych wybrali mieszkańcy i burmistrza też sobie wybrali. Do tego nie przy kawiarnianym stoliku, tylko w wyniku wyborów. Chce Pani/Pan zmienić układ sił politycznych, to zdobądź mandatów tyle ile trzeba.
  A nie wkoło opowiadaj Pani/Pan, że to się stanie. Zobaczymy jak będzie, trochę cierpliwości, aj też nie wiem i czekam.

  Co do Pana Radnego Bergera, to ponownie twierdzę, że nie był On jedynym przeciwnikiem trasy pod puszczą. W demokratycznym referendum wypowiedziała się w taki sam sposób przytłaczająca większość mieszkańców – niezależnie od miejsca zamieszkania.

  Kolejny raz obserwuję atak na Pana Bergera zamiast rzeczowych wypowiedzi. Ad personam, widać, że nie macie materiału merytorycznego.
  Uchwała jest bardzo dobra. Postawiliście Państwo na kulawą kobyłę i teraz żal wyścigu….
  O tym napiszę oddzielnie.
  Pozdrawiam, Obserwator 2

  0
  0
  Odpowiedz
 24. Obserwator III

  Aż nie che się odpowiadać w tej sprawie. Tyle, że ludzie w rodzaju obserwatora II IP 79 185.1 lubią robić propagandę, nie znosząc prawdy i sensownych. Z filmu wynika, że radni jeszcze przed sesją musieli wypracować wspólne stanowisko – bo inaczej wariant radnych nie uzyskał by takiej większości. W dodatku uchwala radnych konsumuje większość wniosków stowarzyszenia Łomianki razem i burmistrza. Nie mogę załączyć linku bo w bipie ta uchwala burmistrza rozpłynęła się i jest jej najzwyczajniej brak. Pewnie na serwerze brak miejsca na archiwizację takich plików, a może jest dla burmistrza niewygodna. Fakt jest faktem Rada popiera wariant II, odrzuca wariant I. A to były najbardziej istotne postulaty. Równocześnie nie blokuje ograniczonych prac GDKiA przy modernizacji Kolejowej, pod warunkiem zapewnienia istniejących przejść i przejazdów samochodów, zwiększając ich liczbę tych oststnich o jeden. Komu to przeszkadza nie wiem, ale widać trzeba robić wrzask dla samego wrzasku. Radni też domagają się dodatkowego – trzeciego pasa Kolejowej od Brukowej w Kierunku Warszawy i dalej. Określając minimalne warunki na jakich droga ma być modernizowana za zgodą Łomainek. Przy swych decyzjach radni oparli się na rzeczywistych pomiarach ruchu, które pokazują że na odcinku Brukowa Warszawa porusza się ponad 56 000 pojazdów w tym ponad 15 000 samochodów z łomianek. Zaś ruch na odcinku Brukowa Graniczka jest znacznie mniejszy i wynosi poniżej 40 000 pojazdów. Rada tym samy daje wolną rękę burmistrzowi w zakresie niezbędnych ekspertyz. Cyba to jest dorosły i odpowiedzialny człowiek i sam wie co mu do pracy i decyzji potrzeba. Nie wiem czy uwzględnia celowość wyeliminowania z takich prac SITKOM, który jak wiadomo optuje za minimalizacją ruchu w Warszawie.
  Obserwator 2 IP 82.31.10 Zdaje się że nie zauważyłeś że Pan Radny Berger zmienił stanowisko i głosował za projektem uchwały radnych, który popiera budowę wariantu II (mszczonowski), któremu kiedyś był przeciwny. Widać to mądry człowiek, w przeciwieństwie do ciebie szukającego próżnych zaczepek.Wypowiedz jego na sesji była bardzo merytoryczna. On przestał straszyć Łomiankowiczów 56 tys pojazdów i dokładnie sprecyzował o co chodzi. Jak ktoś nie rozumie słowa mówionego to trudno.
  Co do demokracji, to demokracja porusza się w określonych prawem ramach. A prawo to określa jednoznacznie kompetencje poszczególnych organów i te kompetencje nie zostały naruszone. A 80 podpisów pod wnioskiem Łomianek razem to ziarnko piasku przy ponad 20 tysiącach mieszkańców Łomainek, które Burmistrz i Radni zgodnie z prawem REPREZENTUJĄ.
  W moich postach nie prorokuję przyszłości, zwalczam jedynie jedynie słuszne racje dość dziwacznej grupki nazywającej się jakimś niedemokratycznym prawem przedstawicielami mieszkańców Łomianek. A to co głoszą jest czysta demagogia, tak jak Twoje posty.

  0
  0
  Odpowiedz
 25. Obserwator 2

  Szanowny Obserwatorze III.
  Chyba zaszło nieporozumienie. Odpowiadałem komuś, kto wpisał się jako „do obserwator III”, więc Twemu polemiście, a nie Tobie.
  Bo akurat z Twymi wypowiedziami w większości mogę się zgodzić. A gdy jeszcze raz przeczytasz moją odpowiedź na post „do obserwator III”, to z pewnością przyznasz mi rację.
  Przede wszystkim w sprawie Pana Bergera – oczywiście zauważyłem, że najwyraźniej zmienił zdanie, podobnie jak ja, w kwestii przebiegu trasy S7.
  Pozdrowienia, obserwator 2.
  PS
  Od początku piszę pod tym nickiem i jakoś nie byłem uznany za głoszącego demagogię, prawda ?

  0
  0
  Odpowiedz
 26. videorelacja z sesji?

  Gdzie jest fotorelacja z LX sesji Rady Miejskiej? Dotychczas można było na lomianki.info oglądac sesje? Co się takiego wydarzyło,że LX sesja rady miejskiej nie została upubliczniona? Powiedzcie ..czy ktoś zabronił jej filmowania lub upubliczniania?

  0
  0
  Odpowiedz
 27. przy Kolejowej

  Mieszkam w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy kolejowej. Już teraz ciężko jest wytrzymać ten ruch, ciągłe wyścigi motorów, bezustannie jeżdżące ciężarówki i samochody na sygnale. Oprócz hałasu osadzają się na terenie pobliskich posesji trucizny z rur wydechowych. Nie wyobrażam sobie natężenia hałasu po zmodernizowaniu Kolejowej. Ci, którzy wzdłuż niej mają nieszczęście mieszkać wiedzą o czym mówię. Nie wierzę też, żeby ktoś zadbał o postawienie aż do „graniczki” ekranów dźwiękochłonnych. Widać jak bardzo leży na sercu dobro mieszkańców na przykładzie postawionych już ekranów. Nagle urywają się z nie wiadomo jakiego powodu, mimo,że tuż za ostatnim stoi przy samej jezdni kolejny dom!Komu przeszkadza wybudowanie obwodnicy pod puszczą?! To faktycznie odciążyłoby Łomianki i nam, mieszkającym przy ul. Kolejowej, dało czystsze powietrze i spokojny sen. Pragnę zauważyć, że domy i place z okolic tej ulicy pierwotnie były usytuowane w cichym miejscu, niejako na tyłach Łomianek, bo ówczesną E-7 była ul. Warszawska. Nikt nie kupował i nie budował tutaj domów po to by mieć pod nosem ruchliwą trasę szybkiego ruchu, a spokój i zieleń.

  0
  0
  Odpowiedz
 28. bondi76

  Ale od modernizacji Kolejowej nie przybędzie na niej samochodów…

  0
  0
  Odpowiedz
 29. Kaśka

  No jak to nie przybędzie? Łomianki Razem z Panem Rusiecki nie mówili, że właśnie będzie więcej samochodów i że zamkną Wiślaną? Muszę jeszcze raz przesłuchać te spotkania.
  Kto w tym wszystkim ma racje?

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *