www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

ECHO nieprawdy…

W nawiązaniu do artykułu zatytułowanego „Kogo reprezentująradni Łomianek” z dnia 8 czerwca 2007 r. rzecznik prasowyUMiG w Łomiankach, Wojciech Asiński zwrócił się do redaktoranaczelnego „Echa Bielan i Łomianek” – Krzysztofa Katnera,z prośbą o wydrukowanie sprostowania.
Rzecznik napisał m.in.:

„…Liczę również na to, że Redakcja przeprosi mieszkańców Łomianek,za wprowadzenie w błąd. Korzystając z okazji podaję adres stronyinternetowej UMiG Łomianki, na której umieszczane są rzetelneinformacje, w tym również o sesjach Rady Miejskiej.www.lomianki.pl…

Publikujemy treść sprostowania, które powinno ukazać się w kolejnym,12 numerze gazety „Echo Bielan i Łomianek”

„Informuję czytelników „Echa Bielan i Łomianek”, że redakcja gazetywprowadziła Państwa w błąd, opisując tak ważny i drażliwy dlawszystkich mieszkańców Łomianek temat, jakim jest przebieg tras:wzdłuż Wisły oraz mszczonowskiej.
Po pierwsze dziennikarze gazety NIE BYLI OBECNI na sesji RadyMiejskiej w dniu 31 maja 2007 roku a swoje wiadomości o jej przebiegu,zaczerpnęli z filmu video, który został nakręcony przez jednegoz mieszkańców podczas sesji. Nadmieniam, że film zawierałjedynie fragmenty sesji.
Po drugie radni miejscy, którzy podczas ostatniej sesji w trybiepilnym, ale zgodnym z obowiązującym stanem prawnym, uchylilipoparcie łomiankowskiego samorządu poprzedniej kadencjidla budowy trasy po wale, wyrazili WYŁĄCZNIE brak poparcia dlatrasy wzdłuż wału i przeciwstawili się wybudowaniu na terenie Łomianek,trzech tras równocześnie.
NIE JEST PRAWDĄ jak pisze autorka artykułu, że podczas sesji„uchwalono poparcie dla trasy mszczonowskiej”. Taka uchwała niebyła dyskutowana i tym samym radni nie mogli jej uchwalić.
NIE BYŁO RÓWNIEŻ, jak sugeruje gazeta, wprowadzając w błądswoich czytelników – tajnego głosowania w sprawie zniesieniawcześniejszych uchwał popierających trasę nad Wisłą. Głosowaniebyło jawne. Myślę, że każdy świadomy obywatel tego kraju, wiejaka jest różnica między tajnym a jawnym głosowaniem.

Autorka artykułu Pani Milena Zawiślińska pisze m.in.: „w jesiennymreferendum za tym przebiegiem trasy (czyli po wale) opowiedziałosię aż 89% osób”.
Nie dodaje jednak, ze w referendum brało udział niewiele ponad4000 osób, a więc mniej niż wymagane 30%. W związkuz tym referendum było nieważne. Dodam też, że w Łomiankachzameldowane są 20 332 osoby (stan z dn. 21.05.2007 r.).

Szanowni Czytelnicy,
Takimi niedomówieniami nie może posługiwać się rzetelny dziennikarz,tak nierzetelnych informacji nie powinna publikować szanującaswoich odbiorców gazeta. Żaden poważny dziennikarz, niezdecyduje się na opisywanie sprawy, której dokładnie nie zbadałi którą zna jedynie z „drugiej ręki”.

Mam nadzieję, że redaktor naczelny „Echa…” zamieści jednak sprostowanieUrzędu Miasta i Gminy Łomianki, bez sugerowania mieszkańcom, jak mająmyśleć i co robić, jak to przeczytaliśmy w końcowym zdaniu sprostowania(11 numer „Echa Bielan i Łomianek” z dnia 22 czerwca 2007 r.).

Wojciech Asiński, rzecznik UMiGŁ
Gazeta Łomiankowska 13/2007

ECHO nieprawdy...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *