www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Edgar Rynkowski

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg nr 14: Łomianki – osiedle Powstańców
Komitet wyborczy: KWW Zgoda Buduje Przyszłość

Wiek: 32 lata
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Inżynier Projektu

Kontakt dla wyborców: edgar.rynkowski@gmail.com

Podstawowe informacja o kandydacie.
Od urodzenia mieszkam w Łomiankach. Z żoną Joanną wychowujemy 10-miesięczną Gabrysię. Jestem w trakcie realizacji zadania dyplomowego w Wojskowej Akademii Technicznej. Brałem udział w międzynarodowych projektach energetycznych. Mam doświadczenie w zakresie realizacji dużych inwestycji. Znam biegle angielski. Interesuję się fotografią. Lubię aktywnie spędzać czas z rodziną. Tematykę samorządową znam od dziecka, mama Anna była wieloletnim sekretarzem w urzędzie, tata Henryk był radnym powiatowym.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom, bezpieczne, z rozwiniętą infrastrukturą techniczną ( wod-kan, drogi, komunikacja, oświetlenie ), rozbudowaną siecią placówek oświatowych, ratuszem z prawdziwego zdarzenia, zagospodarowanymi terenami rekreacyjnymi ( w obrębie Wisły, KPN oraz jezior z możliwością stworzenia parku ), zorganizowaną bazą leczniczo-opiekuńczą a także ośrodkiem pomocy społecznej z domem dziennego pobytu dla osób starszych i ze świetlicą dla dzieci niepełnosprawnych.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Pilna jest rozbudowa istniejących placówek oświatowych i budowa nowych dla dzieci w wieku szkolnym oraz przedszkolnym. Zakończenie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej i objęcie budową sołectwa. Dokończenie modernizacji ulicy Warszawskiej i zmodernizowanie głównych połączeń z sołectwami wraz z uruchomieniem nowych linii autobusowych. Remont ulic i zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Wybudowanie ratusza aby mieszkańcy mogli załatwiać sprawy w jednym miejscu oraz wybudowanie domu pomocy społecznej.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
To wspólnota, którą stanowią mieszkańcy gminy i oni decydują o sprawach ważnych dla swojego terenu. Przedstawicielami mieszkańców są radni wchodzący w skład rady miejskiej, organu uchwałodawczego, który nakreśla kierunki działań podejmując uchwały. Organem realizującym uchwały rady jest burmistrz, który kieruje pracą urzędu i realizuje sprawy gospodarcze gminy. Te organy powinny ze sobą współpracować i realizować wnioski i postulaty swoich mieszkańców aby żyło im się łatwiej i przyjemniej.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkrenie dla swojego okręgu wyborczego?
Osiedle Powstańców jest jednym z najstarszych i bardzo zabudowanych. Od dawna brakuje inwestycji. Będę dążył do poprawy infrastruktury drogowej z uwzględnieniem bezpieczeństwa poprzez remonty ulic, budowę odwodnień, chodników oraz spowalniaczy ruchu. Chciałbym aby ulica Powstańców Warszawy była objęta taką inwestycją w pierwszej kolejności. Chcę również zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców ze względu na częste włamania, poprzez rozszerzenie liczby patroli służb mundurowych.

Ponadto:
Ważne do wykonania zadania zawiera program wyborczy KWW Zgoda Buduje Przyszłość. Te zadania mogą realizować tylko kompetentne i prawidłowo współpracujące ze sobą rada miejska i burmistrz. Zobowiązuję się godnie reprezentować swoich wyborców i służyć im radą i pomocą będąc ich przedstawicielem w radzie miejskiej. Będę wnosił pod obrady rady o utrzymanie stawek podatkowych korzystnych dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Proszę Państwa o oddanie głosu na mnie, za co dziękuję.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak oenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Dobrze

Jak oenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Dobrze

Edgar Rynkowski

Edgar Rynkowski

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *