www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Ekologiczny projekt dla mieszkańców

Aglomeracja Łomianki od lat czekała na tę inwestycję. Rozbudowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łomiankach to zakres przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki”. Przygotowywany od dłuższego czasu projekt otrzymał w 85 procentach dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentem projektu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

– Ta inwestycja jest rozwiązaniem podstawowego niedoboru w zakresie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Łomianki. Przed rozpoczęciem Projektu stopień skanalizowania, w odniesieniu do liczby mieszkańców z dostępem do kanalizacji, wynosił 42,7%. Po zakończeniu prac nad zadaniami objętymi Projektem, czyli w czerwcu 2015 roku, wyniesie on 95,6% – mówi Tomasz Czajkowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.


Co zyskają mieszkańcy?

Przede wszystkim dostęp do nowoczesnej, ekologicznej infrastruktury wodno-ściekowej. Poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej poprawią się warunki życia i zdrowia mieszkańców Aglomeracji Łomianki.
– Do tej pory niekontrolowane zrzuty ścieków do odbiorników, negatywnie wpływały na stan wód powierzchniowych i gruntu na naszym terenie. Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki” wpłynie na podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego – wyjaśnia Tomasz Czajkowski.
– Poprawi się stan środowiska naturalnego, jednocześnie inwestycja zwiększy konkurencyjność gospodarczą miasta i regionu. Mamy nadzieje, że czysta i nowoczesna Aglomeracja Łomianki przyciągnie nowe podmioty gospodarcze – mówi Tomasz Czajkowski.
Projekt zakłada wybudowanie na terenie miasta Łomianki i części terenu sołectwa Łomianki Dolne 50,28 km nowej sieci kanalizacyjnej, co sprawi, że łączna długość tej sieci będzie wynosiła 107 km.
Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na stan środowiska, wykonawcy poszczególnych etapów prac zostali zobowiązani do przywrócenia powierzchni terenu do stanu sprzed realizacji inwestycji. Trasy nowej sieci kanalizacyjnej będą przebiegały przede wszystkim wzdłuż dróg.
Po zakończeniu realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki” 10 347 mieszkańców zyska podłączenie do nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Harmonogram projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki” znajduje się na stronie http://zwik-lomianki.pl.


Zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Łomiankach

Ważną częścią projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki” jest rozbudowa i modernizacja już istniejącej oczyszczalni ścieków, w której możliwa stanie się utylizacja osadów ściekowych w nowej, słonecznej suszarni osadów. – Zmieni się podstawowy proces technologiczny oczyszczania ścieków w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków poprzez zwiększenie stężenia osadu czynnego w reaktorze biologicznym – wyjaśnia Tomasz Czajkowski. – W reaktorze biologicznym zostanie wymieniony system napowietrzania na drobnopęchęrzykowe, który jest bardziej wydajny.


Koszty inwestycji

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi:
brutto: 77.754.497,46 PLN; netto: 63.446.070,78 PLN.

Kwota kosztów kwalifikowanych wynosi: 61.600.344,78 PLN.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 36.060.841,83 PLN.
Stopa współfinansowania wynosi: 85%.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 30.651.715,55 PLN.
Wartość budowy sieci wodociągowej wynosi: 16.939.284,69 PLN – stanowiące koszty ZWiK.
Łączny koszt nakładów inwestycyjnych w VII konkursie dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynosi: 80.385.355.47 PLN netto.


Jak przyłączyć się do nowej sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Łomianki?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. – Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.) każdy właściciel posesji, która znajduje się w zasięgu kanalizacji sanitarnej i nie ma przydomowej oczyszczalni ścieków, ma obowiązek przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej.

1. Ze strony www.zwik.lomianki.pl lub bezpośrednio w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. przy ul. Rolniczej 244 należy pobrać wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania gruntem. Oba wypełnione dokumenty wraz z mapką sytuacyjną z oznaczonym umiejscowieniem działki należy złożyć w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
2. Po otrzymaniu warunków technicznych należy zlecić Projektantowi, posiadającemu stosowne uprawnienia, wykonanie projektu technicznego budowy przyłącza, a następnie złożyć projekt w siedzibie ZWiK w celu uzgodnienia.
3. Po otrzymaniu uzgodnionego projektu technicznego budowy przyłącza należy zlecić Wykonawcy, posiadającemu stosowne uprawnienia, wykonanie przyłącza, a następnie złożyć do ZWiK podanie o odbiór przyłącza.
4. Po uzyskaniu odbioru technicznego przyłącza, potwierdzonego stosownym protokołem, zostaje jeszcze tylko podpisanie umowy ze ZWiK na dostarczanie wody i odbiór ścieków.
ZWiK zapewnia, że każdy przypadek jest traktowany indywidualnie w zależności od zaistniałej sytuacji. Spółka świadczy usługi w zakresie projektowania i wykonywania przyłączy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.zwik.lomianki.pl.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
ul. Rolnicza 244 Łomianki 05-092
czynne w poniedziałki: od 10.00 do 18.00 w pozostałe dni robocze: od 8.00 do 16.00
tel.: (22) 751 35 04, (22) 751 70 3, 6fax: (22) 751 70 35
e-mail: zwik@zwik-lomianki.pl


Ważne liczby projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki”

10 347 użytkowników – tylu Mieszkańców Aglomeracji Łomianki skorzysta z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do 30.06.2016 roku.

50,28 km – takiej długości sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zostanie zbudowana w Aglomeracji Łomianki w ramach Projektu.

107 km – tyle wyniesie łącznie długość sieci kanalizacji w Aglomeracji Łomianki do 2015 roku.

22 miesiące – czas pozostały do zakończenia projektu realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

20 226 – równoważna Liczba Mieszkańców Aglomeracji Łomianki (docelowo 22 503)

95,6% – taki będzie stopień skanalizowania Aglomeracji Łomianki.


Dbamy o czyste środowisko! Przyłącz się!
Przypominamy!

Jeśli jesteś właścicielem posesji, która znajduje się w zasięgu kanalizacji sanitarnej (bez przydomowej oczyszczalni ścieków), masz obowiązek przyłączyć się do sieci (ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. – Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.).

Gdyby Mieszkaniec nie dostosował się do tego obowiązku Gmina w takim przypadku ma następujące możliwości prawne: wydanie decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub nałożenie grzywny.
Gmina poprzez Spółkę wodno-kanalizacyjną ZWiK, realizuje zadania własne wynikające z ustawowego obowiązku: buduje kolektory sanitarne, które odbierają ścieki bytowe od Mieszkańców kierując je do oczyszczalni ścieków. W ten sposób Gmina działa zgodnie z zasadami ochrony środowiska i wymogami prawnymi.

Pełna informacja, jak przyłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej znajduje się na stronie www.zwik.lomianki.pl

Ekologiczny projekt dla mieszkańców

Ekologiczny projekt dla mieszkańców

Ekologiczny projekt dla mieszkańców

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

11 komentarzy

 1. Tomek

  No nareszcie jakaś kompleksowa informacja o tym przedsięwzięciu, a nie jakieś poszarpane, głównie promujące burmistrza, kawałki na stronie urzędu.

  Brawo Łomianki Info.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. wodziak

  a jak kogoś nie stać to co?
  nakażą? ukażą?

  a może by tak Dąbrowski zorganizował preferencyjny kredyt dla chcących podłączyć się do sieci?

  0
  0
  Odpowiedz
 3. Niepodłączony

  Jakie kary planuje Burmistrz Dąbrowski nakładać na mieszkańców, których nie stać na podłączenie?

  Kilka miesięcy temu, jeszcze przed zwolnieniem Pana Kłódkiewicza pracownicy mówili o jakimś współfinansowaniu Unijnym dla mieszkańców chcących się podłączyć. Pan Kłódkiewicz coś ponoć załatwiał.
  Rozumiem, że teraz ten temat został porzucony bo nie ma kogoś, kto mogliby się tym zająć?

  0
  0
  Odpowiedz
 4. ćwok

  raczej konsultant ajwonu do spraw społecznych nie ma odpowiednich kwalifikacji. Co najwyżej kabla może pociągnać

  0
  0
  Odpowiedz
 5. Jaca

  Już ponad rok temu słyszałem o dopłatach dla mieszkańców. Jeżeli faktycznie była szansa, która zostanie zaprzepaszczona to uważam, że to potężne niedopatrzenie obecnych Burmistrzów. Zwłaszcza, że chyba wszyscy zdają sobie sprawę, że dotacja nie zostanie zabrana pod warunkiem, że mieszkańcy się przyłączą. Jak nie to tą całą kasę trzeba będzie oddać.

  Słyszałem też, że na ulicach, gdzie położono instalacje wcale nie ma zbyt wielu chętnych. Wcale się też temu nie dziwię bo nie jest łatwo wyłożyć na raz kilka tysięcy na przyłączenie kanalizacji i wodociągu.

  Może INFO zainteresuje się tą sprawą?

  0
  0
  Odpowiedz
 6. Paweł

  Super. Dzięki za informacje! Poziom merytoryczny o NIEBO wyższy niż to co publikują w Gazecie burmistrzowskiej.
  Takiej informacji oczekujemy od lokalnych mediów, rzetelnych faktów, bez propagandy i powtarzania na okrągło tego samego, że burmistrz to, burmistrz tamto.

  0
  0
  Odpowiedz
 7. MIKI

  W tej nielubnej przez powyższych gazecie burmistrzowskiej są informacje dotyczące dofinansowania przyłączenia się do kanalizacji dla indywidualnych gospodarstw. Zamiast psioczyć na burmistrzów warto zajrzeć do ich gazetki 🙂

  0
  0
  Odpowiedz
 8. kot w worku

  Miki, warto zaglądać do obu gazet i na oba portale. Ma się wówczas porównanie i możliwość wyboru, oraz możliwość wyrobienia sobie własnego zdania 🙂 A jeszcze jedno Miki, gazetka nie jest i nie powinna być „burmistrzów”. Zobacz co jest napisane na okładce 🙂 To tak… na marginesie.

  0
  0
  Odpowiedz
 9. do kota

  A jak z Pszczółkowskiego taka była to też ci przeszkadzało czy wtedy byłeś zachwycony ?

  0
  0
  Odpowiedz
 10. Czytelnik prasy

  Faktem, coraz częściej dostrzeganym przez mieszkańców jest to, że w Info Łomianki są obiektywne informacje, z wielu stron. Kazdy tu może wyrazić swoje opinie. I może to jest bolączką władzy.
  Zupełnie nienormalne jest to , że władza, nie ważne która, czy obecna czy poprzednia, czy następna, ma tubę na której treść na 100 procentowy wpływ. Wyobraźmy sobie jak by była postrzegana gazeta redagowana przez Rząd RP i Premiera. Śmiem podejrzewać, że jej wiarygodność byłaby równa „zeru”. Na szczeblu samorządowym, moim zdaniem, jest podobnie.

  0
  0
  Odpowiedz
 11. Ceneo.pl

  A nie wydaje się Wam, że strona nie jest zoptymalizowana pod usera? Wczytałem się trochę w http://ux.marszalkowski.org/ – moim zdaniem widać wiele braków, strona nie jest domyślna, ale być może przesadzam? Nie macie problemów z korzystaniem?

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *