www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Elżbieta Podolska

Kandydatka na Radną Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg nr 19: Dziekanów Polski – sołectwo, Dziekanów Nowy – sołectwo, Kępa Kiełpińska – sołectwo
Komitet wyborczy: KWW Zgoda Buduje Przyszłość

Wiek: 55 lat
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: anglista

Kontakt dla wyborców: tel. 605 887 644, e-mail: elzbieta.podolska@onet.pl, www.zgodabudujeprzyszlosc.pl

Podstawowe informacja o kandydacie.
Elżbieta Urszula Podolska z domu Falińska – zamężna, dwoje dzieci. Mieszkam w Dziekanowie Polskim od 20 lat. Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, wydział filologii angielskiej. W 2013 roku ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Technik Informacyjnych w Warszawie – specjalizacja: Informatyka i Techniki Informacyjne. Radna Rady Miejskiej w kadencji 2010-2014. Jestem członkiem komisji społecznej oraz komisji do spraw planowania przestrzennego. Moją pasją są góry i rower.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Gmina Łomianki powinna być miejscowością zróżnicowaną urbanistycznie. Należy przygotować plany przestrzenne dla obszarów rolnych i wykorzystując ich walory przyrodnicze stworzyć zaplecze rehabilitacyjne, geriatryczne, rekreacyjne. Tereny Dziekanowa Polskiego, Nowego, Kepy czy też Łomianek Dolnych powinny tworzyć tzw. „Łomianki Ogród” i być wizytówką Łomianek, nie poprzez zaniechanie inwestycji, lecz stworzenie warunków do rozwoju zabudowy jednorodzinnej.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Inwestycji, które wymagają natychmiastowej realizacji na terenie naszej gminy, jest wiele. Uważam jednak, że sprawą priorytetową jest oświata. Należy natychmiast przystąpić do rozbudowy dwóch szkół – w Dziekanowie Polskm i w Sadowej, i rozpocząć proces inwestycyjny budowy nowej szkoły, lub nawet dwóch. Nowy burmistrz powinien w trybie pilnym wypracować z nową Radą Miejską oraz zarządami sołectw, osiedli i mieszkańcami ich lokalizację. Niezbędna jest też budowa żłobka.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Zgodnie z ustawą o samorządzie władza w samorządzie podzielona jest na władzę ustawodawczą i kontrolną (rada gminy) i wykonawczą (burmistrz, wójt). Rada odpowiada przede wszystkim za ustanawianie lokalnego prawa, burmistrz zaś zarządza mieniem komunalnym, zgłasza projekty uchwał, wykonuje je, odpowiada za wykonanie budżetu, podejmuje strategiczne dla gminy decyzje, a każda z nich musi być akceptowana przez radę. Dlatego tak ważna jest współpraca pomiędzy radą miejską a burmistrzem/wójtem.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkrenie dla swojego okręgu wyborczego?
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim;
Rozbudowa Strażnicy OSP w Dziekanowie Polskim;
Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Dziekanowa Polskiego, Dziekanowa Nowego i Kępy Kiełpińskiej;
Dokończenie inwestycji : budowa Oświetlenia na ulicy Mikołajczyka;
Budowa wodociągu i w miarę możliwości kanalizacji na całym obszarze Sołectw;
Działanie na rzecz wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych i budowa drogi technicznej ;
Budowa oraz oświetlenie ulicy Armii Poznań

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

Elżbieta Podolska

Elżbieta Podolska

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *