www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

ETIENNE MARCIN

Marcin Etienne – Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach,
Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańcy Łomianek, 50 lat, informatyk
Okręg wyborczy Nr 3 – sołectwa: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Kiełpin, Dziekanów Bajkowy, Dziekanów Polski, Dziekanów Nowy, Kępa Kiełpińska, Dziekanów Leśny, Sadowa

________________________

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg wyborczy Nr 3 – sołectwa: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Kiełpin, Dziekanów Bajkowy, Dziekanów Polski, Dziekanów Nowy, Kępa Kiełpińska, Dziekanów Leśny, Sadowa

Komitet wyborczy: KWW Mieszkańcy Łomianek

Wiek: 50 lat
Wykształcenie: z wykształcenia informatyk, obecnie studia licencjackie na kierunku e-Administracja
Zawód wykonywany: informatyk

Kontakt dla wyborców: tel. 601291273, marcin.etienne@gmail.com
www.dziekanowbajkowy.pl,
www.facebook.com/marcin.etienne

Podstawowe informacje o kandydacie.
Samorządowiec od 10 lat. Dwie ostatnie kadencje Radny Rady Miejskiej w Łomiankach (2010-2018). Zrzeszony w Klubie Radnych Niezależnych. Członek Komisji Społecznej. Bezkompromisowy w kwestiach uczciwości, praworządności i jawności życia publicznego. Nauczyciel. Dyrektor fundacji „Dziecko i Sztuka”. Inicjator Akcji „Wielkiej Wagi” na rzecz oddziału noworodków w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Nieprzerwanie od 8 lat organizuje, kultowe już, wielkanocne imprezy dla dzieci.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Rzecz pierwsza i najważniejsza – wzmocnione i bezpieczne wały przeciwpowodziowe. Zmiana polityki przestrzennej ograniczająca swobodę zabudowy terenów zalewowych pozwoli rozwijać z większym impetem infrastrukturę turystyczną i sportową. Propagowane szeroko walory turystyczne i rekreacyjne naszej gminy uczynią z niej atrakcyjne i dochodowe zarazem zaplecze rekreacyjne stolicy. Zadbane i otoczone szczególną ochroną będą: otulina KPN, rezerwaty przyrody oraz obszary „Natura 2000”.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Udrożnienie i radykalne usprawnienie dojazdu do Warszawy (buspas) w ramach programu „W 15 minut do Warszawy”. Uregulowanie stanu własności dróg z naciskiem na obszary wiejskie. Pokrycie reszty terenów gminy siecią wod-kan. W ramach zadań oświatowych: rozbudowa szkoły w Sadowej, ze stworzeniem w niej oddziałów integracyjnych. Zapewnienie mieszkańcom sołectwa podstawowej infrastruktury sportowej (boisko do piłki nożnej wraz z bieżnią). Rozszerzenie na terenie gminy sieci żłobków.

3. Kim według Pani / Pana jest samorządowiec? Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec to osoba o zacięciu społecznikowskim, aktywna, uczciwa, bezinteresowna. Interes społeczny stawia zawsze ponad własnym. Działa aktywnie na rzecz lokalnej społeczności, którą reprezentuje we władzach samorządowych. Współpracuje ze wszystkimi organami samorządu, zachowując jednak pełną autonomię w podejmowaniu decyzji. Pełni wobec władzy wykonawczej realną funkcję kontrolną. Działa zawsze otwarcie i transparentnie. I tego też wymaga od władz oraz jednostek administracji samorządowej.

4. Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Najmocniejszą stroną Łomianek jest niewątpliwie samo ich położenie: otulina KPN, dwa rezerwaty przyrody, obszar „Natura 2000” i bliska odległość od Warszawy. Są to walory, których żadna z dotychczasowych władz łomiankowskich nie potrafiła należycie wykorzystać. Sam charakter gminy, stosunkowo niewielki jej obszar stwarzają możliwość skutecznej i twórczej integracji lokalnej społeczności. Prężnie działają tu liczne stowarzyszenia, które należy w sposób zrównoważony mocno wspierać.

5. Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Zdecydowanie najsłabszą, a zarazem najtrudniejszą sprawą, jaką należy w Łomiankach rozwiązać, to nieuregulowany stan własności dróg. Winę za to ponoszą władze Łomianek. Wszystkie, te poprzednie i aktualne. Wydając pozwolenia na budowę, nie zadbały o zabezpieczenie prawne drożności poszczególnych kwartałów. Dziś mieszkańcy muszą się borykać ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami. Drugim, nie mniej ważnym problemem, jest uciążliwy dojazd do Warszawy. Ufam, problem prostszy do rozwiązania.

6. Co zamierza Pani / Pan zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego?
Wielomandatowe okręgi wyborcze obejmują zasięgiem znacznie większy obszar niż jeszcze 4 lata temu. Trzeba więc na sprawę spojrzeć szerzej. Na pierwszym miejscu stawiam bezpieczeństwo mieszkańców. Należy zabezpieczyć środki na wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych. Uchylić plany dotyczące tzw. małej obwodnicy, ułożyć wodociąg i kanalizację na terenach wiejskich gminy oraz wybudować szkołę podstawową z oddziałami integracyjnymi i obiektem sportowym w sołectwie Sadowa.

Ponadto:
Na stronie: http://dziekanowbajkowy.pl/gmina/sesje-rady-miejskiej zamieściłem wykaz moich głosowań podczas sesji Rady Miejskiej. Zachęcam również do odwiedzenia strony: https://www.mieszkancylomianek.pl/start/nasi-kandydaci/etienne-marcin gdzie zamieściłem obszerne omówienie moich planów na najbliższą kadencję.

W nadchodzących wyborach 21 X proszę o oddanie swojego głosu na popieraną przeze mnie kandydatkę na Urząd Burmistrza – Małgorzatę Żebrowską-Piotrak. Do zobaczenia przy urnach wyborczych!

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Dobrze

ETIENNE MARCIN

ETIENNE MARCIN

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

3 komentarze

 1. Wanda345

  Wstydził by się Pan kandydować ponownie po tym jak nic nie zostało zrobione dla Bajkowego przez 4 lata. Chyba Pana czas już się skończył. Nie popieram!!!

  0
  0
  Odpowiedz
 2. nikt ważny

  A ja popieram, bo Etienne bardzo dużo zrobił dla nas, mieszkańców. To prawdziwy społecznik.To wina burmistrza, że niczego nie zrobiono w Bajkowym, nienawidzicie uczciwego faceta, bo ma zasady.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. Magda

  Temu Panu należy podziękować .

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *