www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Ewa Cieślińska

Kandydatka na Radną Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg nr 6: Łomianki – osiedle Baczyńskiego
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Dialog Zmieni Łomianki

Wiek: 23 lata
Wykształcenie: Wyższe (absolutorium), romanistka
Zawód wykonywany: Pracownik administracyjny – sekretarz szkoły

Kontakt dla wyborców: ewa.cieslinska@DialogLomianki.pl

Podstawowe informacja o kandydacie.
W Łomiankach od 1981 r. (z przerwą w latach 2002-2011). Troje dorosłych dzieci, czworo wnuków. Pracuję w oświacie łomiankowskiej od 1984 r., od 1990 r. do dziś w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.
Radna Rady Miejskiej w Łomiankach w kadencji 1994-1998 (komisja społeczna i rewizyjna).Najważniejsze : oświata, bezpieczeństwo (drogi) i sprawy społeczne, a zwłaszcza zadbanie o ludzi starszych, o ich komfort życia i bezpieczeństwo.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Widzę Łomianki jako miasto, w którym zapanuje ład urbanistyczny, a nie dzisiejsza „wolna amerykanka”, zadbane, z pełną infrastrukturą, nie przekształcające się w kopię wielkiego miasta, tzn. nie zagęszczone, niezbyt wysoka zabudowa, urządzone drogi i chodniki oraz ścieżki rowerowe, wybudowanie potrzebnych bardzo, zwłaszcza teraz, nowych szkół – przynajmniej 2 i przedszkoli (budownictwo modułowe) blisko miejsc zamieszkania dzieci, rozwój komunikacji miejskiej również po Łomiankach.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Budowa szkół (może 2) jak najszybciej – przegęszczenie!
Kontynuacja budowy wod.-kanalizacji w Łomiankach, Kiełpinie oraz budowa przynajmniej wodociągów w Dziekanowie Leśnym.
Budowa oraz remont ulic, zwłaszcza Warszawskiej, bezpieczne przystanki, rozszerzenie komunikacji miejskiej na ulice boczne – Wiślana, Ogrodowa od Wisły do centrum.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Samorząd jest reprezentacją mieszkańców, którzy wybierają radnych w swoich okręgach, aby w ich imieniu zajęli się sprawami całej gminy oraz wybierają Burmistrza, aby sprawował zarząd nad gminą. Ale między tymi organami musi być współpraca, nawet jeżeli dzielą ich poglądy. Rada Gminy przy tym jest organem stanowiącym i zwierzchnim, a Burmistrz jako organ wykonawczy jest obowiązany wykonywać uchwały Rady. Stanowiska tych organów muszą się „ucierać” aż dojdzie do wypracowania wspólnego stanowiska!

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego?
Na terenie osiedla Baczyńskiego chcę doprowadzić do uporządkowania ciągu ulicy Warszawskiej od Jeziornej do Baczyńskiego – budowa chodnika, trawnika, parkingu, zadbanie, wreszcie! o sprzątanie tego terenu,oraz przebudowa ulicy Baczyńskiego – jezdnia, odwodnienie – ciągle zalewana przy większym deszczu, chodniki (nierówne, a przez to niebezpieczne) i parkingi.

Ponadto:
Najbliższe mi są sprawy oświaty – konieczna budowa nowych szkół przynajmniej 1 na początek, a może 2 i przedszkoli też 2 – w Dziekanowie Leśnym – inwestycja rozpoczęta – i w Łomiankach – coraz większa liczba mieszkańców wraz z dziećmi. Istniejące szkoły wymagają b. dużego doposażenia, zwłaszcza w sprzęt komputerowy, który bardzo szybko się starzeje, budowy stołówek, rozbudowy szkół w Sadowej i Dziekanowie Polskim.
Konieczna jest też poprawa bezpieczeństwa – poprawa funkcjonowania Straży Miejskiej.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

Ewa Cieślińska

Ewa Cieślińska

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *