www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Ewa Miszczuk

Kandydatka na Radną Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg nr 9: Łomianki – osiedle Łomianki Górne II
Komitet wyborczy: KWW Zgoda Buduje Przyszłość

Wiek: 67 lat
Wykształcenie: wyższe – mgr politologii
Zawód wykonywany: emerytka

Kontakt dla wyborców: miszczuk.ewa@op.pl

Podstawowe informacja o kandydacie.
Mieszkanka Łomianek od 45 lat,doświadczona działaczka społeczna wrażliwa na problemy społeczne, szczególnie dotyczące osób niepełnosprawnych.W przeszłości radna przez 6 lat. W latach 2009-2014 koordynatorka projektów szkoleniowych finansowanych ze środków unijnych, wieloletni członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz Komitetu Monitorującego RPO Województwa Mazowieckiego-dysponenta środków unijnych na Mazowszu. Za działalność społeczną odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Miejscowość przyjazna mieszkańcom z rozbudowaną siecią komunikacyjną umożliwiającą wszystkim mieszkańcom dojazd publicznymi środkami transportu do miejsca pracy, placówek medycznych i oświatowych. Zabezpieczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miejsca na ważne obiekty służące ogółowi mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodego pokolenia osób niepełnosprawnych oraz seniorów.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Budowa placówek oświatowych zapewniających edukację dzieci i młodzieży na jedną zmianę, rozszerzenie usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia poprzez zatrudnienie lekarzy specjalistów do których najczęściej kierowani są pacjenci podstawowej opieki medycznej, zapewnienie możliwości kilkugodzinnej w ciągu dnia instytucjonalnej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, w czasie pracy zawodowej członków ich rodzin. Kontynuacja budowy sieci wod.-kan. oraz nawierzchni po jej wykonaniu.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Samorząd stanowią wybrani przez mieszkańców ich przedstawiciele, których głównym zadaniem jest podejmowanie decyzji zapewniających zgodny z oczekiwaniami lokalnej społeczności rozwój miejscowości, w oparciu o środki budżetowe jakimi dysponuje samorząd – w ścisłej współpracy z Burmistrzem i merytorycznymi pracownikami urzędu.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkrenie dla swojego okręgu wyborczego?
Wszystkie działania na rzecz okręgu wyborczego nr 9 uzgodnię uprzednio z Radą Osiedlową, zainteresowanymi mieszkańcami, z którymi kontakt planuję poprzez internet oraz (o ile wyrażą na to zgodę) z pozostałymi kandydatami z mojego okręgu.

Ponadto:
Mam wiedzę w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz pozyskania na ten cel środków unijnych. Widzę także potrzebę wykorzystania wiedzy i doświadczenia zawodowego naszych mieszkańców, którzy pozyskani do współpracy z organami samorządu będą stanowić ekspercką grupę doradczą dla organów samorządu.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

Ewa Miszczuk

Ewa Miszczuk

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *