www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Felieton: Wszystko nowe…

Dziekanów Nowy czy Nowy Dziekanów?

Prawie wszystkim się zdawało, żew Gminie Łomianki obok DziekanowaPolskiego, Bajkowego i Leśnegomamy też Dziekanów Nowy.Taka nazwa jest (była?) na tablicydrogowej, w urzędowych pismach,obwieszczeniach (np. wyborczych),uchwałach Rady Miejskiej. Taką nazwęmają w dowodach osobistych– jako adres – mieszkańcy (przynajmniejniektórzy). Nic dziwnego, żefunkcjonuje też ona w lokalnym językupotocznym. A tu nagle okazałosię, że właściwa urzędowa nazwasołectwa od dawna wcale nie brzmiDziekanów Nowy, lecz Nowy Dziekanów.Niby drobiazg, ale może onmieć poważne, trudne do przewidzeniaskutki, bo czy np. plan zagospodarowaniaprzestrzennegonieistniejącego sołectwa DziekanówNowy jest formalnie planemNowego Dziekanowa? Czy możnakupić nieruchomość we wsi, którejw ogóle nie ma?
Władze Łomianek, zorientowawszysię, jaka jest prawdziwa nazwasołectwa wchodzącego w składGminy Łomianki, rozpoczęły proceduręzmiany jego nazwy. Dobrze,że Nowy Dziekanów zamieszkujetylko kilkaset osób. Trudno sobiewyobrazić, jakie zamieszanie nacałym świecie wywołałaby wiadomość,że np. nazwę Nowy Jork zamieniasię na Jork Nowy.Nowa nazwa ICDS?

Wygląda na to, że rozpoczętoteż procedurę zmiany nazwy IntegracyjnegoCentrum Dydatktyczno-Sportowego im. Jana Pawła IIw Łomiankach, które na swojej stronieinternetowej skromnie przedstawiasię jako „obiekt na miaręXXI wieku”, o czym świadczą m.in.wypłowiałe szmaty „reklamowe”wiszące na zjeżdżalniach. Staranazwa obiektu jest już dyskretniestopniowo i jakże estetycznie zasłaniana.Na razie nie wiadomo, copojawi się zamiast niej.

Nowe Łomianki?

Na mojej ulicy zakończono pracezwiązane z budową sieci wodno-kanalizacyjnej. Zniknęły żółtekoparki, przestali pojawiać sięrobotnicy. Czytając w „GazecieŁomiankowskiej” liczne artykuły oopieszałości mieszkańców w podłączaniusię do kanalizacji, przypuszczałem,że po zakończeniuprac pojawi się ktoś z informacją,że ulica jest „odebrana”, że jużmożna się podłączać oraz jakajest procedura dalszychdziałań. Nikt się nie pojawił.Może próbował, ale zraziłgo fakt, że połowa ulicy po zasypaniurur jest nieprzejezdna. Zaczęłysię za to pojawiać w skrzyncepocztowej awiza urzędowych pism(listonosz jeszcze jakoś się przedziera).Idąc na pocztę, myślałem,że to rzeczowe informacje na tematprocedury podłączania się dosieci, cennik, adresy, telefony, rady,jak szybko załatwić sprawę itp.Nic z tego – dostałem dwa pismao wszczęciu jakiegoś postępowaniaadministracyjnego związanegoz przyłączeniem mojego domudo sieci kanalizacyjnej. Brzmiałygroźnie, zwłaszcza w zestawieniuz publikacjami urzędu o mandatachi sprawach sądowych dlamiłośników szamb. Uznałem to zawyrażoną specyficznym, znanymw Łomiankach językiem, dobrąwiadomość, że moja ulica jest jużodebrana i że mogę się podłączać(na co zresztą czekałem od 25 lat).Pojechałem więc do Zakładu Wodociągówi Kanalizacji, a tam miłaniespodzianka i inny świat: młodyczłowiek kompetentnie wyjaśniawszystkie sprawy, zna odpowiedźna wszystkie podchwytliwe pytania,w ciągu kilku sekund znajdujew laptopie potrzebne informacje,wie, w którym z setek segregatorówszukać dokumentów, proponujekontakt pocztą mailową– słowem: życzliwość, profesjonalizm,chęć sprawnego załatwieniasprawy. Bez urzędowego bełkotu,napuszenia, straszenia komornikiemi więzieniem. Zupełnie jaknie w Łomiankach. Pomyślałem,że może za jakiś czas będzie normalnie,a wtedy przeprowadzimykonsultacje społeczne nad zmianąnazwy naszego miasta na NoweŁomianki.

Nowe (niższe) ceny

Od 1 kwietnia (i podobno to niejest żart primaaprilisowy) KomunikacjaMiejska Łomianki (to ta spółka,która wydaje „Gazetę Łomiankowską”,a przy okazji organizujetransport autobusowy) obniżyłaceny biletów w strefie E (przejazdylokalne). Dzięki temu po Łomiankachbędzie można już przez 20 minutjeździć EŁ-kami nie za 3,60 leczza 3,00 zł. Osoby rozpoczynająceswoją przygodę z EŁ-kami powinnyprzyjść na przystanek z pewnymwyprzedzeniem, żeby mieć czas narozpracowanie schematu tras poszczególnychlinii.

Juliusz Wasilewski

Felieton: Wszystko nowe...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

2 komentarze

  1. genik

    U którego dostawcy jest niższa cena za gaz? Czy ceny od Ineon.com.pl są przyzwoite?

    0
    0
    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *