www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Film Mgła… rondo Lecha Kaczyńskiego?

Wczoraj 30 marca 2011 w auli ICDS odbył się pokaz filmu pt. Mgła autorstwa Joanny Lichockiej i Marii Dłużewskiej. Film ten jest dokumentem, wspomnieniami sześciu współpracowników prezydenta Lecha Kaczyńskiego o okolicznościach katastrofy smoleńskiej.

Po projekcji filmu, który obejrzało około 150 osób odbyła się dyskusja z organizatorem pokazu – mieszkańcem Łomianek – Ryszardem Tomaszewskim oraz występującymi w filmie Jakubem Oparą (aktualnie Radym Powiatu Warszawskiego-Zachodniego, PiS) i Marcinem Wierzchowskim.
Dyskuja toczyła się wokół hasła „Wyłącz telewizję – włącz rozum””. Pytano o szczegóły dotyczące wspomnień i doświadczeń współpracowników Lecha Kaczyńskiego oraz wątpliwości związanych z samą katastrofą, jak i śledztwem jej dotyczącycm.
Sama projekcja filmu jak i dyskusja została nagrodzona brawami widzów.

Organizatorzy podziękowali obecnym na spotkaniu burmistrzom Piotrowi Rusieckiemu i Bogdanowi Kłodkiewiczowi za pomoc w organizacji projekcji filmu.
Aula ICDS została udostępniona nieodpłatnie decyzją wiceburmistrza ds. społecznych.

Pod koniec spotkania Piotr Cerynger zakomunikował „”Powołaliśmy stowarzyszenie i w związku ze zbliżającą się rocznicą naszej narodowej tragedii, pragniemy nadać nowopowstałemu rondu na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Brukowej imię naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Proszę wszystkich Państwa o poparcie. Ten pomysł dawno już mi przyszedł do głowy, tylko niestety w tamtej sytuacji w jakiej się znajdowała nasza gmina, przy ówczesnych władzach było wiadomo, że to się nie uda. Teraz patrzę na to zupełnie inaczej i myślę że wygramy, bo tu w Łomiankach, tu jest Polska!””.
Organizatorzy spotkania zapraszali widzów do wpisywania się na listę poparcia dla inicjatywy.

redakcja@lomianki.info


31-03-2011

OŚWIADCZENIE

Urząd Miejski w Łomiankach otrzymał do tej pory kilka nieformalnych propozycji nadania nazwy ronda przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Brukowej. Ewentualne nadanie nazwy lub imienia dla ronda, o ile będzie taka konieczność, pozostawiamy w gestii mieszkańców Łomianek a także Rady Miejskiej w Łomiankach jako organu stanowiącego prawo lokalne.

Piotr Rusiecki
zastępca burmistrza Łomianek ds. społecznych


Film Mgła... rondo Lecha Kaczyńskiego?

Film Mgła... rondo Lecha Kaczyńskiego?

Film Mgła... rondo Lecha Kaczyńskiego?

Film Mgła... rondo Lecha Kaczyńskiego?

Film Mgła... rondo Lecha Kaczyńskiego?

Film Mgła... rondo Lecha Kaczyńskiego?

Film Mgła... rondo Lecha Kaczyńskiego?

Film Mgła... rondo Lecha Kaczyńskiego?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *