www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Fotoradarów moc…

Straż Gminna (Miejska) na podstawie art. 129b ustawy Prawo o ruchu drogowym posiada uprawnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego.

Szczegółowe warunki wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnego urządzenia rejestrującego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące.

Na podstawie tego rozporządzenia Straż Miejska w Łomiankach, po konsultacjach z Policją, wystąpiła do zarządców dróg o oznakowanie wytypowanych odcinków, na których będą dokonywane kontrole prędkości. Po oznakowaniu wytypowanych odcinków dróg na terenie Gminy znakami drogowymi informującymi kierujących, że na danym odcinku drogi dokonywane będą pomiary prędkości, Straż Miejska w Łomiankach rozpoczęła pracę z Fotoradarem.

Kierowcy mogą spodziewać się kontroli na następujących ulicach:
ul. Zachodnia (odcinek od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej),
ul. Dolna (odcinek od ul. Brukowej do ul. Wiślanej)
ul. Warszawska (odcinek od ul. Brukowej do ul. Fabrycznej oraz odcinek od ul. Podleśnej do ul. Niegodzisza),
ul. Armii Poznań (odcinek od ul. War-szawskiej do ul. Rolniczej),
ul. Wiślana (odcinek od ul. Magnolii do ul. Dolnej oraz odcinek od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej),
ul. Rolnicza (odcinek od ul. Wiejskiej do ul. Włościańskiej oraz odcinek od ul. Armii Poznań za skrzyżowanie z ul. Ogrodową oraz odcinek od ul. Podróżnej do nr. 524 ul. Rolniczej).

Od 01 stycznia 2012 r. do 05 listopada 2012 r. Straż Miejska w Łomiankach na wyżej wymienionych odcinkach dróg ujawniła 661 wykroczeń związanych z przekroczeniem przez kierujących dozwolonej prędkości.

Za wykroczenia te nałożono 574 Mandaty Karne na łączną kwotę 114 700 zł. Skierowano do Sądu 21 wnioskówo ukaranie, zaś w 66 sprawach trwają jeszcze czynności wyjaśniające.

Opracowano w Straży Miejskiej w Łomiankach

Fotoradarów moc...

Fotoradarów moc...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *