www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Gdzie się uczy twoje dziecko?

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina prowadzi kontrolę i ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez młodzież w wieku 16-18 lat. Rodzice mają obowiązek powiadamiania gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat, a także o zmianach w tym zakresie. W związku z tym, zwracamy się do rodziców o dostarczenie do Referatu Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach, ul. Warszawska 71 pokój 22, zaświadczenia ze szkoły o kontynuowaniu nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat w roku szkolnym 2006/2007.
Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

źródło: www.lomianki.pl
redakcja@lomianki.info

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *