www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Gmina obiecuje, że zapłaci

2,5 tysiąca złotych – tyle wynosi kwota, którą Rada Rodziców z Dziekanowa Leśnego założyła za ławki, by ich pociechy mogły uczyć się w porządnych warunkach na czas remontu placówki. Fakturę w całości miała uiścić gmina, ale do dnia dzisiejszego nie została ona uregulowana. Urząd nie odmawia, lecz zasłania się przepisami.

Placówka jest w trakcie remontu, a ok. 100 dzieci z klasy zero i pierwszej uczy się aktualnie na plebanii. Niestety brakowało tam ławek, więc decyzją rodziców znaleziono firmę, która zajmuje się dostawą sprzętu szkolnego. Gmina na początek przekazała na cel 8 tysięcy złotych, ale brakowało jeszcze 3 tysięcy zł, które zobowiązała się założyć rada sołecka. Wtedy też zaczęły się problemy.

Rada Rodziców nie chciała przeznaczać składkowych pieniędzy na ławki, ponieważ obowiązkiem gminy jest zakup wyposażenia do szkoły. W efekcie w ubiegłym roku rada sołecka podjęła uchwałę, która dotyczyła przeznaczenia 3 tys. zł na ławki. Pieniądze te miały być wpłacone w styczniu, ale do dzisiaj dostawca ich nie zobaczył. Zagroził więc, że ławki zabierze.
Rodzice zareagowali natychmiast i ze składkowych szkolnych funduszy założyli 2,5 tys. zł, a firma podpisała oświadczenie, że jeśli gmina zapłaci, to pieniądze do Rady Rodziców wrócą. Teraz okazuje się, że jednak zapłata nie jest taka prosta, bo jak tłumaczy wiceburmistrz Piotr Rusiecki, gmina musi to zrobić w świetle prawa. Pieniądze bowiem pochodzą z funduszu sołeckiego, a ławki zakupiła Rada Rodziców. Fundusz sołecki dotyczy bieżącego roku, a zakupu dokonano w roku ubiegłym. Trzeba się zastanowić, w jaki sposób zapłacić za ławki zgodnie z prawem, ale wiceburmistrz obiecuje, że problem wkrótce zostanie rozwiązany.

M.A.U.


Stanowisko Kamila Kaczyńskiego – sołtysa Dziekanowa Leśnego
w sprawie zakupu sprzętu szkolnego dla szkoły w Dziekanowie Leśnym.

Kiedy było już wiadomo, że rozpocznie się (z woli Rady Miejskiej w Łomiankach) rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym, część dzieci – na czas rozbudowy – miała być przeniesiona na plebanię do tutejszej parafii pw. Matki Bożej Królowej Rodzin. Ksiądz Proboszcz bez wahania przyjął dzieci pod swój dach, jednak, aby można było prowadzić tam zajęcia trzeba było zakupić nowe ławki, krzesła oraz biurka dla nauczycieli. Na ten cel V-ce burmistrz przeznaczył tylko część środków, resztę szkoła miała pozyskać od rodziców (3000zł). Z uwagi na to, że wrzesień to miesiąc, w którym kasy gospodarstw rodzinnych są mocno nadwyrężone wydatkami na podręczniki i wyprawki dla swoich pociech – Rada Rodziców zwróciła się do mnie, jako sołtysa, z prośbą o pomoc w zakupie wyposażenia klas. Znając szkołę oraz powagę sytuacji, postanowiłem zrobić wszystko, aby rozwiązać ten problem. Sprawę przedstawiłem na najbliższym Zebraniu Sołeckim, a w związku z tym, że nie dysponowaliśmy już żadnymi środkami finansowymi na rok 2011 postanowiliśmy z przysługujących sołectwu środków w 2012 r. przeznaczyć kwotę 3000 zł na zakup ławek (na tę okoliczność powołano uchwałą z września 2011 r „”o podziale środków z Funduszu Sołeckiego na 2012 r.””)

W związku z tym, że był wrzesień, a dzieci zaczynające naukę na plebanii nie miały ławek i krzeseł, trzeba było szybko działać. Podjąłem więc rozmowy z dostawcą sprzętu, aby ten w jak najszybszym czasie dostarczył potrzebny sprzęt, pieniądze zaś dostanie w nowym roku, kiedy sołectwo będzie dysponowało pieniędzmi na 2012r.

Kiedy jednak w 2012 r. chciałem jak najszybciej uregulować zobowiązania z dostawcą, prosząc aby urząd gminy przelał pieniądze zarezerwowane na ten cel (z funduszu sołeckiego) Pani Skarbnik oburzonym tonem oznajmiła, że nie mam prawa rządzić się pieniędzmi Gminy i sprawę przekazuje burmistrzowi Rusieckiemu. Zadzwoniłem więc do burmistrza Rusieckiego z zapytaniem – co zrobi w tej sytuacją, przecież sprawa nie cierpiała zwłoki. Jedyne co miał mi do powiedzenia, to to że musi stać na straży prawa i nie pozwoli na łamanie prawa przeze mnie i odesłał fakturę do producenta, oczywiście nie płacąc za dostarczony towar. Tym samym, decyzja p. Rusieckiego pozbawiła ubogie dzieci z tej szkoły dofinansowania, bowiem Rada Rodzicielska musiała pieniędzmi przeznaczonymi właśnie na ten cel uregulować fakturę.

Zastanawiam się, kto w tej sprawie zawinił:

Ja – który mając na celu dobro dzieci, przekazałem część środków sołectwa na finansowanie niezbędnego sprzętu, aby dzieci mogły w normalnych warunkach podjąć naukę?

Czy p. Rusiecki – vice burmistrz, który nie zapewnił dzieciom przez gminę odpowiednich warunków do nauki zasłaniając się „”suchym paragrafem”” i nie wykazując żadnego „”ciepłego, ludzkiego odruchu””, aby pomóc dzieciom, które znalazły się w takiej sytuacji, przecież nie z własnej winy?

Uzasadniając moją decyzję poniżej przedstawiam fragment Statutu Miasta i Gminy Łomianki, rozdziału IV paragraf 15, gdzie jest jasno napisane o środkach jednostki pomocniczej, a taką jest sołectwo i sami Państwo zdecydujcie, czy działałem zgodnie z prawem.

IV. Mienie i gospodarka jednostki pomocniczej

§ 15. Jednostka pomocnicza zarządza mieniem komunalnym przekazanym jej w drodze odrębnej uchwały przez Radę Miejską, która to uchwała określa jego przeznaczenie.

Jednostka pomocnicza Gminy prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy w zakresie wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy, jako wydatki jednostki pomocniczej przeznaczone na realizacje jej zadań statutowych. W uzasadnionych przypadkach jednostka pomocnicza może wystąpić w trakcie roku budżetowego do Rady Miejskiej lub Burmistrza o zwiększenie środków finansowych.

Jednostka pomocnicza opracowuje swój projekt planu rzeczowo finansowego w zakresie środków związanych z jej wydatkami. Pieniądze z funduszu soleckiego są środkami sołectwa. Z powyższych zapisów statutu wynika, że prowadzenie gospodarki tymi środkami, choć ujętymi w budżecie gminy, prowadzi jednostka pomocnicza, czyli sołectwo. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys. Chyba, że w uchwale sołectwa, dotyczącej środków funduszu, zapisano literalnie, że środkami tymi gospodaruje Burmistrz. Kropka.

Warto także przywołać zapisy ze statutu sołectwa:
Do zadań sołtysa należy: realizacja gospodarki finansowej samorządu Sołectwa ujętej w ramach budżetu Miasta i Gminy Łomianki. (paragraf 11 ust. 1 pkt 3 statutu Sołectwa Dziekanów Leśny).

Proszę mi zatem powiedzieć, gdzie złamałem prawo?


Odpowiedź na stanowisko
radnego i jednocześnie sołtysa Kamila Kaczyńskiego.

[opublikowano 18 marca 2012 r.]

Na wstępie chciałbym dodać, że gmina robi wszystko, aby rozbudowa szkoły w Dziekanowie Leśnym przebiegała sprawnie i próbujemy na bieżąco eliminować wszelkie problemy. Niestety każda budowa wiąże się z utrudnieniami za które oczywiście przepraszam. Gmina oprócz wynajęcia dodatkowych pomieszczeń, wynajęła autobus i zapewnia dowóz dzieci pomiędzy szkołą a domem parafialnym i z powrotem (autobus kursuje kilka razy dziennie). Koszt samej budowy wynosi 2.800.000,00 zł i ma potrwać do końca wakacji. Warto dodać, że nie wszyscy chcieli inwestować w szkołę w Dziekanowie Leśnym, pomimo tego zdecydowaliśmy się na jej rozbudowę, wiedząc, jak bardzo jest potrzebna lokalnej społeczności. Zwróciliśmy się także z apelem o pomoc i wyrozumiałość do rodziców i pedagogów. Na nasz apel wiele osób odpowiedziało pozytywnie, rodzice pomagali w przenosinach szkoły, angażowali się także finansowo w niektóre działania, za co serdecznie wszystkim dziękuję.

Odpowiadając na stanowisko pana Kamila Kaczyńskiego informuję: w związku z rozpoczęciem rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym i zamknięciem części szkoły, na wniosek pani dyrektor szkoły, gmina zobowiązała się przenieść zajęcia dla dzieci dla klas 0-3 do pobliskiego domu parafialnego. Burmistrz pomimo trudności finansowych w sierpniu 2011 roku podjął także decyzję o zakupie ławek z oszczędności, w tym celu zarządzeniem przesunięte zostały środki finansowe na ten cel. Zgodnie z umową z ówczesną Radą Rodziców, gmina zobowiązała się zakupić 2 komplety ławek, natomiast Rada Rodziców miała się pokryć 1 komplet ławek. Według posiadanej przez mnie wiedzy, po nowych wyborach Rada Rodziców wycofała się z zakupu, zadeklarowano jedynie założenie kwoty na ten cel. W między czasie na zebraniu wiejskim mieszkańcy podjęli decyzję o zakupie 1 kompletu ławek dla szkoły, ale już w nowym roku. Gmina wywiązała się z umowy i znalazła środki na 2 komplety, które zostały zapłacone w poprzednim roku.

W nowym 2012 roku pan sołtys Kaczyński, bez wyjaśnień, przyniósł do gminy najpierw jedną fakturę, później gdy się okazało że faktura jest źle wypełniona przyniósł kolejną z żądaniem natychmiastowej zapłaty. Takie działanie zostało zakwestionowane przez panią Skarbnik, jako niezgodne z prawem, ponieważ pan sołtys i jednocześnie radny próbował ominąć obowiązujące prawo i regulaminy zakupów w urzędzie. W Urzędzie Miejskim obowiązują od wielu lat regulaminy zakupów, ustawa o zamówieniach publicznych a także procedury. Pan radny mógł zwrócić się także do urzędnika odpowiedzialnego za obsługę sołectw, który chętnie pomógłby w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji. W późniejszej rozmowie ze mną pan Kamil Kaczyński zachowywał się bardzo agresywnie a także próbował wydawać polecenia. Odpowiedziałem, że nie złamię prawa i obowiązujących w urzędzie procedur a jednocześnie zadeklarowałem pomoc i otwartość w rozwiązaniu problemu. Tłumaczyłem także panu sołtysowi, że gmina nie może płacić za faktury, bez zebrania aktualnych ofert konkurencyjnych, wyłonienia najtańszego wykonawcy, zgodne z procedurami. Pomimo nowych okoliczności, dalej deklaruję pomoc w tej sprawie i znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego wszystkich. Nie mogę akceptować sytuacji w której pan radny, który tworzy prawo, próbuje metodami siłowymi narzucić rozwiązania niezgodne z obowiązującymi w urzędzie regulaminami i ustawami.

z poważaniem
Piotr Rusiecki
z-ca burmistrza ds. społecznych


Gmina obiecuje, że zapłaci

Gmina obiecuje, że zapłaci

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *