www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Grądzki i Wojciechowski kandydatami z Łomianek

Już 21 października wypadałoby udać się do urn wyborczych. Z okręgu wyborczego numer 20 – obejmującego Łomianki – kandydują 143 osoby (36 kobiet i 107 mężczyzn). Na nasz okręg przypada tylko 11 mandatów – czyli o jeden mandat ubiega się 13 kandydatów

Wśród kandydatów są również mieszkańcy Łomianek – Jan GRĄDZKI i Andrzej Rafał WOJCIECHOWSKI.

Jan GRĄDZKI – urzędnik samorządowy, członek Prawa i Sprawiedliwości
Andrzej Rafał WOJCIECHOWSKI – ekonomista, członek Platforma Obywatelska RP

Zapewne warto byłoby mieć swojego reprezentanta w sejmie – więc…


Pełna Lista kandydatów – Okręg nr 20 – WARSZAWA II

AMBROZIAK Krzysztof – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
ASMAN Michał Zbigniew – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
BALICKI Marek Zbigniew – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
BĄK Arkadiusz Bogusław – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
BĘTKOWSKA Anna – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
BIAŁEK Lidia Elżbieta – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
BIEGAŁA Michał Stanisław – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
BIESIADA Tadeusz – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
BŁASZCZAK Mariusz – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
BOJANOWICZ Marek – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
BORUCKA Hanna Teresa – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
CHUSTECKI Adam – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
CZAJKOWSKI Wojciech Jan – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
CZAPLICKA Barbara – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
CZAYKOWSKI Michał – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
DOMINIK Oktawian Krzysztof – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
DORN Ludwik Stanisław – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
DOROSZKIEWICZ Konrad – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
DURKA Zenon – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
DZIEWIĄTKOWSKA Izabella Teresa – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
FIAŁEK Jakub – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
FRĄCZEK Monika – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
GALIŃSKI Piotr Stanisław – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
GŁÓWKA Elżbieta – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
GOŁOTA Konrad Krzysztof – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
GOSZCZYŃSKI Bohdan – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
GÓRNIAK Krystyna Stanisława – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
GRABOWSKI Przemysław Krzysztof – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
GRAJDA Dariusz – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
GRĄDZKI Jan – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
GUTKOWSKI Cyprian Andrzej – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
GUZY Jan – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
IWICKI Piotr – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
JACZYŃSKI Bolesław – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
JASTRZĘBSKI Ludomir Paweł – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
JASZCZUK Bolesław – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
JAWORSKI Zdzisław – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
KACPERSKA Paulina Małgorzata – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
KALINOWSKI Jacek Modest – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
KALIŃSKI Marcin – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
KAPUSTA Adam – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
KARPIŃSKA Danuta Maria – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
KARPIŃSKI Rafał – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
KIERZKOWSKI Michał – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
KOMOROWSKI Bronisław Maria – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
KOSSAKOWSKA Teresa Jadwiga – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
KOWALEWSKI Jarosław Janusz – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
KOWALSKA Aneta Maria – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
KOWALSKA Maria – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
KOWNACKI Waldemar – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
KOZERA Ireneusz Tomasz – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
KRÓL Wojciech – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
KRÓLICKI Wiesław – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
KULESZA Lech Stanisław – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
KULIŃSKI Bartłomiej Maciej – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
KUNCEWICZ Jan Maciej – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
KWAŚNIEWSKI Zbigniew Marian – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
LATOSEK Ewelina Monika – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
LUFT Krzysztof Stanisław – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
ŁUNIESKI Piotr – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
MACIĄŻEK Tomasz – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
MADZIAR Robert Tomasz – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
MARCINIAK Waldemar Wiesław – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
MARCINOWSKI Robert Piotr – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
MARKOWSKI Waldemar Kazimierz – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
MATEUSZCZYK Anna Janina – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
MICHAŚ Mirosław Andrzej – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
MIZIELIŃSKI Leszek – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
NOCOŃ Andrzej Mirosław – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
NOWAK Arkadiusz Marek – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
OLECHOWSKA Alicja Danuta – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
OLEKSIAK Henryk – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
OLESZCZUK Henryk Roman – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
OSTROWSKA Kety Ewa – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
PACIOREK Mirosław Marian – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
PAPUGA Marek – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
PIECHOCIŃSKI Janusz – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
PIECHOTA Krzysztof – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
PIWNIK Teresa Zofia – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
PIWOWAR Henryka – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
PŁACISZEWSKI Kazimierz Benedykt – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
POŁASKI Edward Tomasz – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
PORĘBSKI Paweł Jan – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
POZOREK Artur – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
PSZONKA Mirosław – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
PUDŁOWSKA Grażyna Alicja – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
RAJCHERT Marta – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
ROSTEK Jacek Piotr – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
ROWICKI Janusz – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
RUDOWSKI Witold – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
RUDY Paweł Andrzej – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
RUKSZTO Karol Marcin – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
RUMIŃSKI Bartosz – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
RYNIEC Zbigniew – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
RYŚ-FERENS Erwina Lilia – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
RYTEL Marek Andrzej – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
SAMBORSKA Barbara – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
SIERADZKI Rafał – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
SIKORA Anna – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
SIPIERA Zdzisław Tadeusz – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
SIWIŃSKI Tomasz Sławomir – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
SMIRNOW Andrzej – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
SMOLAGA Krzysztof Paweł – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
SMOLEŃ Robert – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
SOBKOW-HABER Alicja – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
STOCZYŃSKI Sławomir Stanisław – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
STRZEMBOSZ Agnieszka Ewa – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
STRZEŻYSZ Bogdan – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
SZACIŁŁO Andrzej Ryszard – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
SZKIŁĄDŹ Jan Kazimierz – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
SZWEYCER Michał Stanisław – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
SZYMAŃSKI Grzegorz Jan – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
SZYMCZAK Dorota – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
SZYNKOWSKA Armina Izabela – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
SZYSZKO Jan Feliks – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
ŚNIADECKA Katarzyna Ewa – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
ŚWIĘCKA Agata – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
TARCHALSKI Krzysztof Roman – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
TARNOWSKI Tomasz Aleksander – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
TRĘBICKA Zofia Barbara – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
TRZCIŃSKI Jan – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
UŚCIŃSKI Piotr Michał – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
WALCZAK Ryszard Zenon – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
WANIEK Dariusz Henryk – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
WARSZAWSKI Andrzej Edward – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
WASILEWSKI Marcin – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
WIERZBICKI Romuald Lech – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
WIĘCKOWSKA Bogumiła Alicja – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
WILCZYŃSKI Jerzy – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
WIŚNIEWSKA Renata Barbara – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
WOCJAN Krzysztof Jan – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
WOJCIECHOWSKI Andrzej Rafał – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
WOJCIECHOWSKI Zygmunt Stanisław – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
WOŁCZYŃSKI Andrzej – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
WYGLĄDAŁA Wojciech Marcin – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
ZAKRZEWSKA Jadwiga Teresa – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
ZALEWSKI Józef – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
ZALEWSKI Mariusz – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
ZARZECZNA Bożena – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
ZAWISZA Artur Wojciech – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
ZDUNEK Bogusław Marian – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
ZIENTAL Dariusz – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
ŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

źródło: Państwowa Komisja Wyborcza
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *