www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

GRĄDZKI JAN

Jan Grądzki – Kandydat na Radnego Rady Powiatu WZ, Komitet wyborczy Forum Samorządowe Gmin, 53 lata, nauczyciel, dyrektor szkoły…

________________________

Kandydat na Radnego Rady Powiatu WZ

Okręg Łomianki
Komitet wyborczy: Forum Samorządowe Gmin

Wiek: 53 lata
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: nauczyciel, dyrektor szkoły

Kontakt dla wyborców: janek.pkj@wp.pl

Podstawowe informacja o kandydacie.
Żonaty, magister historii UW, Podyplomowe Studia: Zarządzania Oświatą, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, Innowacyjność Przedsiębiorstw (SGGW). Specjalista ds. ochrony danych osobowych, W latach 1998-2006 z-ca burmistrza ds. Oświaty. 2011-2014- przewodniczący Rady Miejskiej.Od 2013r dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej. Pomysłodawca powstania Karty Rodziny, Karty Seniora i wielu innych inicjatyw społecznych. Zasłużony Krwiodawca (30 l krwi). Zawsze blisko ludzi i dla ludzi

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Łomianki to nie poligon doświadczalny. Łomianki z planami zagospodarowania uwzględniające potrzeby mieszkańców. Każdy z nas chciałby mieszkać w ciszy w otoczeniu lasu czy wody, bezpiecznie, blisko sklepu, szkoły itd. Jednorodzinna zabudowa, dostępne szkoły i przedszkola. Ochrona przed powodzią z jednoczesnym zagospodarowaniem Wisły na potrzeby mieszkańców. Tramwaj z Auchan do metra Młociny i nowa trasa (najlepiej w tunelu) do Warszawy – to Moje Łomianki.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Budowa wodociągu na terenach wiejskich z jednoczesną budową dróg. Bezpieczeństwo mieszkańców -oświetlenie ulic, zwiększenie środków na dodatkowe patrole policji, zmiana sposobu funkcjonowania straży miejskiej – mają służyć mieszkańcom a nie ich gnębić. Budowa szkoły i przedszkola – Osiedle Chopina. Zwiększenie środków na zajęcia dla dzieci i młodzieży.

3. Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Chętny do podejmowania społecznych inicjatyw, rozwiązywania trudnych spraw i problemów, uczciwy, prawdomówny i pracowity. Człowiek pokorny – musi umieć słuchać i pochylać się nad ludzkimi problemami . Budzący zaufanie, z nienaganną postawę moralną. Jan Paweł II mówił: „Racją bytu wszelkiej polityki jest służba człowiekowi”. „Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł!”

4. Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Mieszkańcy, mieszkańcy i jeszcze raz mieszkańcy!. Położenie geograficzne pomiędzy Puszczą Kampinoską a Wisłą i bliskość Warszawy sprawia że może to być miejsce oferujące zarówno możliwość spędzania czasu wolnego, bezpiecznego zamieszkania w symbiozie z naturą, jak też miejsce pracy.

5. Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Władze gminy zamiast łączyć konfliktują mieszkańców. Pomówienia i paszkwile przeciwko mieszkańcom którzy mają inne zdanie niż władza wydawane w tzw. czerwonym szmatławcu. Wiersz mieszkanki Łomianek obrazuje to bardzo dobrze:
Biere sie nas Janek
Robić do Powiatu
Ogłosił to sumnie
Rodzinie i światu
Trza podziwiać chłopa,
że ma jesce siły,
Po tym co w Łomiankach
media z nim zrobiły.
Ale taka prowda, że ludzie nie lubiom,
gdy sie im wytyka
kie się w brudach gubiom.
Zaroz się buntujom i tego co im
na łapy patrzy, wartko obgadują
Trzymoj się Janecku jak Janosik twardo
wywijaj ciupagom i grom halabardą,
Bo mos w sercu dobro i chwalebne plany,
Dlatego swój głos do powiatu na Ciebie oddamy!

6. Co zamierza Pani / Pan zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego? (
Będąc radnym powiatu w latach 2006-2010 udało się wyremontować ulice Rolniczą i Wiślaną, dzisiaj drogi te wymagają remontu. Powiat to bezpieczeństwo mieszkańców – zwiększenie środków na służby mundurowe, policję i straż pożarną. Dodatkowa karetka pogotowia na terenie gminy. Zakładałem Liceum w Łomiankach- dzisiaj należy dążyć do budowy szkoły średniej w której znajdzie się miejsce dla Technikum.

Ponadto:
Dlaczego kandyduję?
Bo wierzę, że spokojna szczęśliwa bogata gmina to nie utopia, ale realna możliwość,
– ufam mądrości wyborców
– wiem że rządzić – znaczy też służyć szeroko rozumianej społeczności
– mogę wiele zmienić
– jestem osobą doświadczoną i kompetentną
– umiem słuchać i pochylić się nad ludzkimi problemami
– rozumiem ludzi
– mam nadzieję na sprawiedliwość
– nie potrafię być obojętny na zło
– czuję się cząstką tej wspólnoty
– moja służba nie zawiera się jedynie w mówieniu ale i działaniu

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Dobrze

GRĄDZKI JAN

GRĄDZKI JAN

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *