www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Grzegorz Lenard

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg nr 18: Dziekanów Bajkowy – sołectwo
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Zgoda Buduje Przyszłość

Wiek: 23 lata
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Handlowiec

Kontakt dla wyborców: grzes124@poczta.onet.pl

Podstawowe informacja o kandydacie.
Od urodzenia związany jestem z Dziekanowem. To tutaj wychowywałem się, chodziłem do szkoły, zawierałem przyjaźnie. Teraz chcę działać na rzecz rozwoju naszego Dziekanowa. W tym roku obroniłem tytuł Licencjata Wydziału Prawa i Administracji na UKSW w Warszawie. Obecnie kontynuuję edukację w ramach studiów Magisterskich Wydziału Prawa i Administracji UKSW.
Startuję w wyborach jako kandydat niezależny, bezpartyjny, niezwiązany z żadnym ugrupowaniem politycznym.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Moim zdaniem miasto Łomianki powinno być przyjazne mieszkańcom. Każdy mieszkaniec powinien być szczęśliwy ,że mieszka właśnie w Łomiankach. Miasto w którym każdy czuję się bezpiecznie. Powinny powstać miejsca służące spędzaniu wolnego czasu dla rodzin, dzieci oraz dorosłych. Powinniśmy wykorzystać te skarby naturalne, które posiadamy mieszkając tak blisko stolicy.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Najważniejszymi inwestycjami jakie powinny być wykonane w najbliższym czasie to wodociągi i kanalizacja. Poprawa bezpieczeństwa (monitoring miejski), poprawa stanu dróg oraz oświetlenie ulic. Należy oczywiście poprawić stan wału przeciwpowodziowego jak i usprawnić naszą komunikację.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Uważam, że radny powinien rozmawiać z mieszkańcami, rozwiązywać trudne problemy, wspierać mądre inicjatywy. Zapewniam, iż po wyborze na radnego nie zawiodę Państwa zaufania i będę sumiennie wykonywać swoje obowiązki, aby spełnić Państwa oczekiwania. Burmistrz powinien wykonywać uchwały Rady oraz dbać o rozwój Gminy. Stosunki między Radą a Burmistrzem powinny być harmonijne, żeby razem wykonywać jak najlepiej zadania.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego?
– dążenie do poprawy stanu dróg (modernizacja, budowa dróg i chodników, budowa ścieżek rowerowych) i budowy wodociągów i kanalizacji,
– zadbanie o oświetlenie ulic w Dziekanowie Bajkowym i wybudowanie chodnika wzdłuż ulicy Kolejowej,
– objęcie planami zagospodarowania kolejnych obszarów Gminy,
– współdziałanie z mieszkańcami w celu poprawy bezpieczeństwa,
– podjęcie działań na rzecz zabezpieczenia wału przed powodzią,
– dążenie do darmowego dostępu do szerokopasmowego Internetu,

Ponadto:
– działania na rzecz wspierania rozwoju sportu wśród dzieci, młodzieży, a także dorosłych, jak i utworzenie miejsc służących spędzaniu wolnego czasu mieszkańców np. przy jeziorze Dziakanowskim.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Dobrze

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Dobrze

Grzegorz Lenard

Grzegorz Lenard

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

  1. Edward

    Panie Grzegorzu, liczę, że swój młodzieńczy entuzjazm podeprze Pan doświadczeniem starszych kolegów. Ma Pan mój głos!

    0
    0
    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *