www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

II sesja RM w Łomiankach

Podczas II sesji Rady Miejskiej odbyło się zaprzysiężenie nowego burmistrza Łomianek.13 grudnia 2010 roku w auli ICDS licznie zgromadzeni mieszkańcy Łomianek wysłuchali najpierw ustępującego Wiesława Pszczółkowskiego potem wstępującego Tomasza Dąbrowskiego.


W swoim wystąpieniu ustępujący burmistrz Pszczółkowski podziękował mieszkańcom, którzy oddali na niego głos, podziękował swoim współpracownikom, pracownikom urzędu i wszystkim, którzy go wspierali w czasie pełnienia funkcji burmistrza i podczas kampanii wyborczej.
Wiesław Pszczółkowski pogratulował Tomaszowi Dąbrowskiemu zwycięstwa w wyborach i życzył mu realizacji zamierzeń nakreślonych w programie wyborczym – dla dobra Łomianek i ich mieszkańców. Zadeklarował chęć dalszej pracy na rzecz społeczności lokalnej – zaoferował nowym władzom korzystanie z jego doświadczenia i nawiązanych w ciągu 4 lat kontaktów w Warszawie i gminach sąsiednich. Przekazał bilans zamknięcia kadencji, opisujący sytuację w urzędzie, podległych mu spółkach i instytucjach.
Na koniec poinformował, że wraca do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie pracował zamin został wybrany na burmistrza Łomianek kadencji 2006-2010.


Następnie odbyło się ślubowanie i głos zabrał burmistrz Tomasz Dąbrowski…

Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado!
Czcigodni Duszpasterze z Księdzem Dziekanem na czele!
Szanowni Goście!
Szanowni Mieszkańcy Łomianek!

W akcie uroczystego ślubowania publicznie potwierdziłem moją wolę zaanagażowania wszystkich moich sił i talentów w służbie dobra wspólnego na rzecz naszej małej Ojczyzny – Gminy Łomianki. Dziś obejmuję pamięcią wszystkie pokolenia, które zamieszkiwały ten piękny skrawek Rzeczypospolitej, o czym świadczą liczne pamiątki historii oraz nasz łomiankowski cmentarz.
Przywołuję obrońców naszej wolności, którzy bohatersko bronili w różnych okresach czasu naszej ziemi, a których groby pozostały pośród nas – jak żołnierzy Września 1939 r. I przywołuję tych, którzy sprawie wolności pozostali wierni po 1945 r., płacąc cenę więzienia, szykan politycznych, przedwczesnej śmierci. Jednym z nich był mójOjciec śp. Henryk Dąbrowski, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, skazany na karę śmierci, cudem ocalony.
Dzięki tym pokoleniom, ich męstwu i stałemu pragnieniu, by Polska była wolna – dziś mogliśmy już po raz 6-ty dokonywać wolnych wyborów samorządowych w naszej Gminie, a co przychodzi nam przypomnieć w 29-tą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Przywołując zatem wszystkich bohaterów naszej wolności, a zwłaszcza tych, którzy pozostali na naszej Ziemi – oddajmy im cześć minutą ciszy w postawie stojącej. Dziekuję.

Szanowni Państwo !
Otwiera się kolejny rozdział w historii naszej miejcowości. Rozdział, który pragniemy zapisać mądrymi i odważnymi działaniami nowej Wysokiej Rady i kolejnego Burmistrza.
Pragnę, stojąc na konstytucyjnej zasadzie pomocniczości, zapisanej w preambule Konstytucji, by ten rozdział naszej historii był akywnie pisany przez wszystkie rodziny, instytucje, stowarzyszenia i organizacje będące w Łomiankach. Celem tych działań winno być to, iż systematycznie będzie przybywać rodzin zdrowszych, lepszych, mądrzejszych i bogatszych.
Ten kierunek został wytyczony w naszym programie wyborczym: TWOJE ŁOMIANKI. To stworzenie takich warunków, aby każdy obywatel mógł realizwać swoje prawa, ale także by mógł spełniać swoje obowiązki. Pragnę jako Burmistrz stworzyć takie warunki, aby każdy mieszkaniec Łomianek mógł wnosić do rozwoju Gminy swoje zaangażowanie, pomysły. By każdy był uszanowany i mógł z dumą mówić: MOJE ŁOMIANKI – NASZE ŁOMIANKI – moja mała ojczyzna.

Na straży demokracji stoją zasady przywoływane m.in. przez katolicką naukę społeczną: zasada pomocniczości, zasada solidarności i zasada współuczestnictwa. Ich respektowanie pozwoli nam wszystkim na to, aby konkretne działania wciąż miały na uwadze godność każdej osoby ludzkiej. Stąd też nieodzowna jest aktywność wszystkich członków lokalnej społeczności, aby doświadczenie wspólnoty losu było doświadczeniem realnym. A wspólnota tworzy się z kultury i poprzez kulturę. Jej różnorodnym wymiarom pragnę służyć szczególnie, ponieważ tylko dzięki kulturze rozpoznajemy swoją tożsamość, także w wymiarze narodowym.

Dziś, ogarniając dorobek 20 lat odrodzonego polskiego samorządu terytorialnego, dziękuję wszystkim moim poprzednikom na Urzędzie Burmistrza Łomianek: Wiesławowi Bochenkowi, Lechowi Jeziorskiemu, Andrzejowi Belce, Łucjanowi Sokołowskiemu, Wiesławowi Pszczółkowskiemu oraz ich Współpracownikom za wniesiony wkład w dorobek duchowy, kulturalny, edukacyjny i materialny naszej Gminy. Ufam, że swoimi doświadczeniami nadal będą wspierać naszą społeczność w prowadzeniu dzieła rozwoju Miasta i Gminy.
Pragnę, aby wciąż pogłębiała się codzienna ludzka solidarność pomiędzy nami jako po prostu sąsiadami, ale także z innymi gminami, zwłaszcza przeżywającymi dramaty jak w obecnym roku gminy dotknięte powodzią. Ufam, że wielki potencjał twórczy, jaki jest w naszej Gminie wyda owoce znakomitych dzieł, które pozwoląŁomiankom być punktem odniesienia we współczesnej rzeczywistości.

Szanowni Państwo !
Urząd Burmistrza jest ośrodkiem więzi społecznych w wymiarze życia publicznego. Dziś otwieram ten Urząd na kolejną kadencję w służbie wszystkich Mieszkańców. Niechaj jego dewizą będzie kompetencja i zdolność do rozwiązywania najtrudniejszych spraw. Tym samym pragnę niejako przywrócić Łomianki ich obywatelom. I odważnie, ale i pokornie proszę wszystkich obywateli Miasta i Gminy: ponieważ ŁOMIANKI SĄ TWOJE – oddaj im swoje siły, talenty, mądrość i radość tworzenia. Niechaj Bóg błogosławiŁomiankom!

Dziekuję za uwagę.


Wypowiedzi, burmistrzów Pszczółkowskiego i Dąbrowskiego zgromadzeni mieszkańcy przyjęli oklaskami.

Jako ostatni głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Berger, który m.in podziękował Wiesławowi Pszczółkowskiemu m.in. za pracę wysiłek w pracy dla rzecz wszystkiego czego udało się dokonać dla Łomianek. Wyraził również nadzieję, że to czego się nie udało będzie wyzwaniem dla nowego burmistrza Tomasza Dąbrowskiego.

Przewodniczący Wojciech Berger, był też niestety najsłabszym ogniewm II sesji RM. Trochę gubił się w procedurach – zamknął sesję, po czym okazało się, że nadal trwała dalej… Zapewne to zamieszanie można tłumaczyć oczywistym – i zapewne tymczasowym – brakiem doświadczenia Przewodniczącego.


Poniżej prezentujemy fragmenty II sesji RM. Fragmetaryczność wynika z powodów technicznych, za co serdecznie przepraszamy. Retransmisja niestety nie obejmuje wypowiedzi burmistrza Wiesława Pszczółkowskiego oraz części wypowiedzi burmistrza Tomasza Dąbrowskiego. Ostatni fragment jest już częścią sesji, która odbyła się po jej wcześniejszym zamknięciu 🙂

redakcja@lomianki.info

II sesja RM w Łomiankach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *