www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

III sesja Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

25 stycznia 2007 r. o godz. 15.00 w siedzibie Starostwa odbędzie się III sesja Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2007.
4. Podjęcie uchwały w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Warszawskiego Zachodniego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia załącznika nr 5 do „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Jarosława Grelusa z dnia 17 grudnia 2006 r. – wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałami Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i porządku w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2006 roku.
10. Sprawozdanie Koordynatora współpracy Powiatu Warszawskiego Zachodniego z organizacjami pozarządowymi.
11. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami tj. od 14 grudnia 2006 r. do 24 stycznia 2007 r.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.

źródło: Powiat Warszawski Zachodni
redakcja@lomianki.info

III sesja Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *