www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

III sesja RM w Łomiankach

22 grudnia 2010 roku odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Łomiankach.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania przebiegu sesji z następującym porządkiem obrad…

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Sesje otworzy przewodniczący Wojciech Berger przy stanie osobowym 19/21 (na sesję spóźnili się radni Nastula i Kaczyński).

Przewodniczący Berger poinformował, że wpłynęły do niego informacje o założeniu klubów:
Klub Platfroam Obywatelska – 10 osobowy – przewodnicząca klubu Sylwia Maksim-Wójcicka
Klub Twoje Łomianki – 6 osobowy – przewodniczący klubu Piotr Rusiecki
Klub Łączą nas Łomianki – 5 osobowy – przewodniczący klubu Jan Grądzki

II. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej.
III. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej.

Protokoły przyjęto jednogłośnie.


III Sesja RM w Łomiankach – część 1


IV. Podjęcie uchwał w sprawie
1. powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, ustalenia jej składu osobowego i wyboru przewodniczącego

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydatów: Jan Grądzki, Piotr Rusiecki, Ewa Sidorzak, Marek Zieski, Sylwia Maksim-Wójcicka, Maria Zalewska. W tajnym głosowaniu do Komisji Rewizyjnej wybrano: Jana Grądzkiego, Ewę Sidorzak, Marka Zielkiego, Sylwie Maksim-Wójcicką oraz Marię Zalewską, którzy otrzymali więcej niż wymagana połowę głosów. Piotr Rusiecki otrzymał tylko 5 głosów – co nie pozwoliło mu wejść w skład Komisji Rewizyjnej…
Przy okazji okazało się że radna Maria Zalewska nie jest w klubie Twoich Łomianek, więc klub ten nie posiada swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej.
Radna Maria Zalewska chciała się dopisać do klubu Twoje Łomianki – na co nie zezwolił radny Kłódkiewicz informując, że lista klubu zostałą zamknięta.
Radna Sylwia Maksim-Wójcicka wycofała swoją osobę ze składu Komisji Rewizyjnej. Radny Rusiecki zgłosił kandydata Bogdana Kódkiewicza, który też nie otrzymał wymaganej większości głosów… Klub Twoje Łomianki nie zgłosił innego kandydata. Trwały kolejne głosowania, dyskusje, itp. itd… i na około 1,5 godziny sytuacja zawisła 🙂
Radny Kłódkiewicz i radny Rusiecki sugerowali, że powstała koalicja PO i klubu Łączą nas Łomianki. Klub Łączą nas Łomianki oraz klub Platforma Obywatelska sprzeciwili się takim insynuacjom.

Ostatecznie Komisji Rewizyjna ma 4 osoby: Jan Grądzki, Ewa Sidorzak, Marek Zieski, Maria Zalewska. Przewodniczącą została radna Ewa Sidorzak. Ciąg dalszy tej sprawy zapewne nastąpi…

Przewodniczący Wojciech Berger zaprosił – w imieniu Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego – radnych i wszystkie chętne osoby na spotkanie opłatkowe, którę odbyło się w stołówce obok w towarzystwie ksiądza.


III Sesja RM w Łomiankach – część 2


III Sesja RM w Łomiankach – część 3


III Sesja RM w Łomiankach – część 4


III Sesja RM w Łomiankach – część 5


IV. Podjęcie uchwał w sprawie
2. ustalenie składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Łomiankach i wyboru ich przewodniczących

Po przerwie Rada w składzie 20 osobowym (obrady opuścił radny Paweł Nastula) – nadspodziewania sprawnie – jak to ujął trafnie przewodniczący Berger – ustaliła skład:
Komisji Budżetowej: Maria Zalewska, Krzysztof Wawer, Renata Nawotka. Przewodnicząca: Maria Zalewska
Komisji Społecznej: Paweł Nastula, Renata Nawotka, Piotr Wolanin, Katarzyna Kućkowska, Sylwia Maksim-Wójcicka, Marcin Etienne, Grzegorz Porowski, Kamil Kaczyński, Jan Mazan. Przewodnicząca: Sylwia Maksim-Wójcicka
Komisji Zagospodarowania i Palnowania Przestrzennego: Bogdan Kłódkiewicz, Krzysztof Wawer, Sławomira Laskowska, Piotr Rusiecki, Tomasz Rusinek, Marcin Etienne, Henryk Staniak, Piotr Iwaszko, Kamil Kaczyński. Przewodniczący: Tomasz Rusinek
– Komisji Technicznej: Krzysztof Wawer, Sławomira Laskowska, Piotr Iwaszko, Tomasz Rusinek, Ewa Sidorzak, Henryk Staniak, Grzegorz Porowski, Jan Mazan, Piotr Wolanin, Sylwia Maksim-Wójcicka. Przewodniczący: Grzegorz Porowski


III Sesja RM w Łomiankach – część 6


IV. Podjęcie uchwał w sprawie
3. wybór Wiceprzrwodniczącego Rady Miejskiej

Na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w głosowaniu tajnym wybrano Henryka Staniaka. Kontrkandydatem był Krzysztof Wawer.


III Sesja RM w Łomiankach – część 7


IV. Podjęcie uchwał w sprawie
4. ustalenie wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Łomianek Tomasza Henryka Dąbrowskiego

Proponowano wynagrodzenie na wysokości 10666 zł brutto. Rada na wniosek Jana Grądzkiego rada ustaliła wynagrodzenie 11500 zł brutto.

IV. Podjęcie uchwał w sprawie
5. określenie wysokości stawek podatku od środków transportu

Radny Jan Grądzki wnioskował o obniżenie podaktu 20%. Wniosek nie uzyskał poparcia w głosowaniu.
Stawka podatku została ustalona na poziomie:
– samochody ciężarowe od 3,5 tony do 5,5 tony – 710 zł
– samochody ciężarowe od 5,5 tony do 8 ton – 1170 zł
– samochody ciężarowe od 9 ton do 12 ton – 1400 zł itd…(bip.lomianki.pl)

IV. Podjęcie uchwał w sprawie
6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (autopoprawka Burmistrza)

Uchwała została przyjęta. (bip.lomianki.pl)

V. Sprawozdanie Burmistrza Łomianek


III Sesja RM w Łomiankach – część 8


VI. Interpelacja i wolne wnioski
VII. Zamknięcie III sesji


III Sesja RM w Łomiankach – część 9

redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *