www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

IV sesja RM w Łomiankach

31 grudnia 2010 roku o godzinie 10.00 odbyła się IV sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad przewidywał:

I. Otwarcie obrad

W sesji brało udział początkowo 19, potem 20 radnych. Na sesję spóźniła się radna Sławomira Laskowska. Nieobecny był radny Jan Mazan.

Jak się okazało sesja była nazdwyczajną, zwołaną przez Burmistrza, co skutkowało problemem z potencjalnymi zmianami w porządku obrad o co wnioskowała Radna Sylwia Maksim-Wójcicka. Mecenas Marek Czarnecki w imieniu burmistrza Tomasza Dąbrowskiego oraz sam burmistrz Tomasz Dąbrowski podtrzymywali zaproponowany porządek. Radna Wójcicka poprosiła o przerwę. Po przerwie burmistrz wtraził zgodą na zmianą porządku.

II. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.

Na wniosek radnej Sylwii Maksim-Wójcickiej punkt zdjęto z porządku obrad.


IV sesja Rady Miejskiej VI kadencji w Łomiankach – część 1


III. Podjęcie uchwal w sprawie
1.ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010.

Projekt uchwały – dotyczący przebudowy ulicy 11 listopada, przebudowy ul. Jagodowej, modernizacji i przebudowy szkolnych placów zabaw – zreferowała Skarbnik Miasta i Gminy pani Ewa Rusak.
Uchwała została przyjęta przez Radę Miejską jednogłośnie.

IV sesja Rady Miejskiej VI kadencji w Łomiankach – część 2


III. Podjęcie uchwal w sprawie
2. dopłat dla grup taryfowych pdbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjncyh z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Radna Sylwia Maksim Wójcicka zrelacjonowała spotkanie Komisji Społecznej, Technicznej i Budżetowej, które odbyło się przed sesją. Na wspólnym posiedzeniu komisji, które odbyło się 29 grudnia 2010 roku, radni zgadzali się co do potrzeby wprowadzenia dopłat oraz racjonalizowania kosztów spółki i przedstawili własne propozycje dotyczące wysokości dopłat.

Radny Grzegorz Porowski, przewodniczący Komisji Technicznej zaproponował przygotowanie planu likwidacji dopłat. Zgłosił dwa wnioski: podjęcia uchwały na okres 6 miesięcy oraz wykluczenia z dopłat odbiorców wody

Radny Jan Grądzki zaproponował wniosek o pozostawienie dopłat na poziomie roku 2010 na okres pół roku oraz postulował, aby burmistrz dokonał audytu w spółce i przedstawił program naprawczy spółki ZWiK.

Radna Maria Zalewska, przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła negatywną (podobnie jak w komisji społecznej i technicznej) opinię członków komisji w sprawie projektu uchwały przedstawionego przez burmistrza, w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Głosowania:
1. Wniosek radnego Jana Grądzkiego: o pozostawienie dopłat (na poziomie 2010 roku) na pół roku – nie został przyjęty
2. Wniosek radnego Grzegorza Porowskiego o podjęcie uchwały na okres 6 miesięcy – nie został przyjęty
3. Wniosek radnego Grzegorza Porowskiego o likwidacji dopłaty do wody – nie został przyjęty
4. Wniosek radnej Sylwii Maksim-Wójcickiej o wprowadzenie zmian w dopłatach do gospodarstw domowych – został przyjęty.

Rada Miejskiej w Łomiankach uchwaliła, że od 1 stycznia 2011 roku dopłaty do taryf ogłoszonych przez ZWiK Łomianki zostały ustalone w następujących kwotach:

Woda
Gospodarstwa domowe/odbiorcy indywidualni – zamiast 0,75 zł/ m3 – 0,60 zł/m3 netto
Użyteczność publiczna – pozostaje stawka 0,00 zł/m3
Przemysł, handel i usługi – pozostaje stawka 0,00 zł/m3

Ścieki
Gospodarstwa domowe/odbiorcy indywidualni – zamiast 2,29 zł/m3 – 4,73zł/m3
Użyteczność publiczna – pozostaje stawka 0,00 zł/m3
Przemysł, handel i usługi – pozostaje stawka 0,00 zł/m3
Dostawcy ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi z terenu gminy – zamiast 2,44 zł/m3 – 2,42 zł/ m3
Dostawcy ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi spoza terenu gminy – 0,00 zł/ m3

IV sesja Rady Miejskiej VI kadencji w Łomiankach – część 3


IV. Zamknięcie obrad Sesji
Po zamknięciu obrad burmistrz Dąbrowski oraz przewodniczący Berger złożyli radnym życzenia noworoczne. Wzniesiono toast szampanem.

redakcja@lomianki.info

IV sesja RM w Łomiankach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *