www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Jak Burmistrz dba o bezpieczeństwo…

13 września 2017 r. złożyłem na ręce Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego pismo w sprawie poprawy bezpieczeństwa dzieci korzystających z przejścia dla pieszych zlokalizowanego nieopodal szkoły w Dziekanowie Polskim, przy zarządzanej przez Gminę ulicy Podróżnej (w załączeniu). Tego samego dnia skierowałem analogiczne pismo do Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego w sprawie przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ul. Rolniczej (droga powiatowa). Przy czym zaproponowałem rozwiązanie najtańsze i niepowodujące rozwleczenia sprawy w czasie (w załączeniu). Instalacja migających świateł z zastosowaniem solarów nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi pozwoleniami, które należałoby uzyskać od Zakładu Energetycznego.

W piśmie do burmistrza poza prośbą o doświetlenia przejścia wniosłem dodatkowo o odmalowanie pasów, gdyż te istniejące są niemal niewidoczne.

25 września otrzymałem z Gminy odpowiedź (w załączeniu), że cyt. „tut. urząd nie widzi zasadności realizacji tego przedsięwzięcia”. Równolegle otrzymałem z Zarządu Dróg Powiatowych zapewnienie, że zadanie, o które wnoszę w piśmie zostanie przez powiat wykonane.

W tym miejscu szczególne podziękowania dla Starosty Jana Żychlińskiego za błyskawiczne, merytoryczne podejście do problemu oraz pomoc w jego rozwiązaniu. Wedle zapewnień referatu podległego staroście, oświetlenie ostrzegawcze przy pasach ma być zamontowane do końca listopada. Same pasy zaś odmalowane zostaną gdy tylko ustabilizuje się pogoda.

W ślad za informacjami telefonicznymi uzyskanymi z Zarządu Dróg Powiatowych otrzymałem pismo (w załączeniu). Poproszono mnie jedynie, bym wystąpił do burmistrza z prośbą o wymianę oprawy oświetleniowej w jednej latarni usytuowanej bezpośrednio przy szkole – z żółtej na białą. Tak, by wyróżniało się ono wśród innych lamp zainstalowanych w ciągu ulicy Rolniczej. 2 października przesłałem do burmistrza interpelację w sprawie (w załączeniu). 10 października otrzymałem odpowiedź z Urzędu (w załączeniu), iż cyt. „wymiana lamp na energooszczędne (ledowe), planowana jest (…)” kiedyś tam, w bliżej nieokreślonym czasie. Istny matrix. Chodziło mi przecież o jedną konkretną lampę przy przejściu dla pieszych, nie zaś o wymianę wszystkich lamp na terenie gminy. Pozostawiam to bez komentarza.

Zarząd Dróg Powiatowych jest w trakcie realizacji zadania. W budżecie powiatu zarezerwowano środki. Wyłaniany jest wykonawca, który dostarczy i zainstaluje oświetlenie aktywne na przejściu dla pieszych na przeciwko szkoły. Przejście dla pieszych w ulicy Podróżnej zostało oznakowane dla służb, które je odmalują… Była prośba – jest odzew.

Na koniec polecam uwadze Burmistrza Łomianek Tomasza Dąbrowskiego oraz jego zastępcy ds. SPOŁECZNYCH Piotra Rusieckiego przykładowy materiał wideo (nieoznakowane przejście dla pieszych zlokalizowane przy innym skrzyżowaniu).

Oczekuję od obu panów nie tylko więcej empatii, ale i wyobraźni.</ b> Mieszkańcom naszym zaś życzę, by w kwestiach bezpieczeństwa nie musieli się już ścierać z bezdusznymi urzędników rozterkami typu „warto, czy nie warto”.

Marcin ETIENNE


Załączone dokumenty:
Interpelacja Burmistrz – 13.09.pdf
Odpowiedź Burmistrza – 25.09.pdf
Interpelacja Starosta – 13.09.pdf
Odpowiedź Starosty – 30.10.pdf
Interpelacja Burmistrz – 2.10.pdf
Odpowiedź Burmistrza – 10.10 .pdf

 


Z ostatniej chwili…
30 października w Centrum Kultury odbyła się „debata” o bezpieczeństwie. Zapraszał na nią Burmistrz Tomasz Dąbrowski. Na spotkaniu jednak nie pojawił się ani burmistrz, ani jego zastępca. Przybył na nie jedynie urzędowy dozorca, który raczył czynić połajanki pod adresem komendanta policji na okoliczność braku zdecydowanej interwencji wobec mieszkańców ulicy Grzybowej.

 

Jak Burmistrz dba o bezpieczeństwo...

Jak Burmistrz dba o bezpieczeństwo...

Jak Burmistrz dba o bezpieczeństwo...

Jak Burmistrz dba o bezpieczeństwo...

Jak Burmistrz dba o bezpieczeństwo...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

  1. Magda

    P.Etienne co Pan zrobił dla Łomianek ???

    0
    0
    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *