www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Jak głosuje radny z Twojego terenu cz.2

30 czerwca podczas XVII Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach, z uwagi na bardzo wysoki koszt inwestycji dotyczącej budowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej (w budżecie zabezpieczono na ten cel 6.000.000 zł.), złożyliśmy, jako Klub Radnych Niezależnych wniosek o kilka przesunięć w budżecie. Kwota, jaką burmistrz zamierza wydatkować w tym roku na boisko do gry w „gałę” jest niebagatelna. To 1.220.000 zł. (słownie: milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). W kolejnych latach miałaby wynieść odpowiednio, w 2017 r. – 1.980.370 zł., zaś w 2018 r. – 2.700.000 zł. Okazuje się, że to nie koniec. Wspomniana kwota dotyczy jedynie niewielkiej części inwestycji, która wraz z kosztem gruntu, budowy przyległej infrastruktury wyniesie najprawdopodobniej 12-15 milionów złotych!

Zaproponowaliśmy więc wstrzymanie inwestycji, poprzez utrzymanie zadania na poziomie 1.000 zł. do czasu, aż na temat tej kontrowersyjnej, według naszej oceny, decyzji wypowiedzą się w drodze konsultacji społecznych mieszkańcy Łomianek. W miejsce tego złożyliśmy kolejny już raz propozycje zmian do budżetu.

* 69.000 zł. zaproponowaliśmy przeznaczyć na urządzenie skromnego boiska w Sadowej. Mieszkańcy nie posiadają tu żadnej infrastruktury sportowej (nawet w budynku „szkoły”). Jedynym „obiektem sportowym” w całej wsi jest betonowy stół pingpongowy ufundowany przez mieszkankę wsi. Ponadto w 2015 roku Rada Sołecka przeznaczyła na ten cel kwotę 20.000 zł. Burmistrz nie dofinansował z budżetu wspomnianej inwestycji przez co zadanie to nie zostało zrealizowane. W efekcie Mieszkańcy Sadowej stracili bezpowrotnie swoje pieniądze. W dyskusji nad zmianami wziął udział Maciej Wroniewski – radny z terenu Sadowej. Stwierdził on, że 89.000 zł. to cyt. „stanowczo za mało!”. 5 minut później jednak radny zagłosował… przeciwko inwestycji na swoim terenie. Dla przypomnienia, radny Maciej Wroniewski dwa lata wcześniej poparł swym głosowaniem likwidację zadania inwestycyjnego dot. rozbudowy szkoły w Sadowej. Szkoły, której był wychowankiem… Sic!

* Ogródek Jordanowski przy ul. Akacjowej to nieduży plac zabaw na terenie Dąbrowy Leśnej. Do placu tego przylega skromne, nieco wysłużone już boisko. Pilną sprawą pozostaje wymiana jego nawierzchni. Popękanej, bardzo niebezpiecznej. Przeznaczyliśmy na ten cel 150.000 zł. Inwestycji tej sprzeciwił się m.in radny z Dąbrowy Bogumił Sikorski. (fot.1)

* Z uwagi na bezpieczeństwo uczęszczających do szkoły w Dziekanowie dzieci, ponownie zaproponowaliśmy doświetlenie drogi opaskowej w Dziekanowie Leśnym, na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Miłej. Licząc na rozsądek oraz życzliwe podejście do problemu radnych KWW Tomasza Dąbrowskiego podjęliśmy kolejną próbę zabezpieczenia na tym zadaniu środków w kwocie 150.000 zł. Niestety. Radni KWW Tomasza Dąbrowskiego zagłosowali przeciw złożonej przez nas propozycji.

* Ulica Żwirowa leży na terenie Dąbrowy Leśnej. Niegdyś żwirowa, dziś zbudowana w oparciu o nierówne, z ostrymi krawędziami płyty betonowe. Mieszkańcy od lat zabiegają o wykonanie asfaltowej nakładki na tej gminnej drodze. Płyty i wystające z nich druty zbrojeniowe są bowiem powodem uszkodzeń poruszających się tą drogą pojazdów. Podczas poprzedniej kadencji zarezerwowane na ten cel zostały środki w kwocie 200.000 zł. Burmistrz Tomasz Dąbrowski obiecał mieszkańcom ul. Żwirowej realizację inwestycji. Słowa jednak nie dotrzymał. Przesunął środki na wymianę opraw oświetleniowych w ul. Szczytowej, ulicy na której mieszka wiceburmistrz Piotr Rusiecki. Klub Radnych Niezależnych zaproponował ponowne otwarcie tego zadania inwestycyjnego i zabezpieczenie kwoty 125.000 zł. Podczas głosowania, poza wnioskodawcą za realizacją tej inwestycji byli: radni Bogdan Pawłowski (radny z terenu) oraz Wanda Karaś. Wszyscy obecni podczas sesji radni KWW Tomasza Dąbrowskiego, włącznie z radnym Bogumiłem Sikorskim
zagłosowali wbrew woli mieszkańców ulicy Żywicznej.
(fot.2)

* Kolejną ulicą wymagającą doświetlenia jest ul. Pogodna, na odcinku od ul. Niskiej do ul. Asnyka. Mieszkańcy wnosili o tę inwestycję już w 2011 r. Bezskutecznie. Zabezpieczyliśmy na ten cel kwotę 125.000 zł. Radny Krzysztof Wawer nie brał udziału w głosowaniu. Reszta radnych z KWW Tomasza Dąbrowskiego zagłosowała wbrew woli Mieszkańców Dziekanowa Leśnego.

* Z uwagi na niezwykle ważny problem dot. bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu poruszających się ul. Wiślaną postanowiliśmy ponownie zaproponować zaangażowanie środków w kwocie 150.000 zł. na doświetlenie ul. Wiślanej na odcinku od Kościelnej Drogi do ul. Brzegowej. (fot.3) Wąska, kręta ul. Wiślana jest na tym odcinku drogi wyjątkowo niebezpieczna. To najkrótsza droga łącząca Łomianki Dolne z Łomiankami Górnymi. Tu nie kursuje komunikacja miejska. Mieszkańcy w wielu przypadkach muszą podążać ulicą Wiślaną pieszo. Droga na całym jej odcinku jest popękana i nie ma pobocza. Brak jest tu przede wszystkim chodnika. Radni KWW Tomasza Dąbrowskiego zagłosowali przeciwko mieszkańcom Łomianek Dolnych.

* Ulica Wiosenna łączy ul. Warszawską z ul. Kolejową. Szeroka asfaltowa droga stanowi znakomitą alternatywę dla tych wszystkich, którzy zamierzają wyjechać z Łomianek w stronę Czosnowa. To również najkrótszy trakt dla pieszych przemieszczających się na odcinku Dąbrowa Zachodnia – Łomianki Centralne. Chodnik na ul. Wiosennej jest absolutnie mieszkańcom konieczny. Stąd nasza propozycja – 225.000 zł. na to zadanie inwestycyjne. Przeciwko inwestycji zagłosowali radni KWW Tomasza Dąbrowskiego, w tym radni Krzysztof Terczyński oraz Piotr Bartoszewski. Sic! (fot.4)

* Ul. Wiklinowa – temat „stary jak świat”. Projekt przebudowy ul. Wiklinowej wraz z instalacją odwodnienia leży od 4 lat w szufladzie burmistrza. Ulica Wiklinowa stanowi dla mieszkańców Kiełpina oraz Dziekanowa Bajkowego arterię łączącą ulicę Rolniczą z ulicą Warszawską. Jest tak ważną dla mieszkańców drogą, jak ulice Ogrodowa, czy Armii Poznań. Ulicą tą przemieszczają się m.in. dzieci zamieszkujące północne tereny Dziekanowa Bajkowego oraz Kiełpina. To najbliższy dla nich trakt wiodący do szkoły w Dziekanowie Leśnym. W lipcu 2012 r. rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych. W zeszłym roku dobiegły końca prace związane z realizacją projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej”. Niestety, pomimo deklaracji burmistrza, że ulica Wiklinowa zostanie przebudowana, inwestycji tej nie zrealizowano. Odtworzono w niej jedynie asfaltową nakładkę. Zwróciła na to uwagę nawet Komisja Rewizyjna w swoich wnioskach do sprawozdania finansowego burmistrza za 2015 r. pisząc cyt. „nie poniesiono wydatków i nie rozpoczęto realizacji zaplanowanych zadań: Zad. 9/15 – przebudowa ul. Wiklinowej.” Stąd nasza propozycja zaangażowania kwoty 225.000 zł. na wykonanie wzdłuż ul. Wiklinowej choćby chodnika. I ta propozycja niestety przepadła głosami radnych KWW Tomasza Dąbrowskiego. Przeciwko jej był nawet radny z terenu Kiełpina – Andrzej Graf. (fot.5)

* Sporna ul. Grzybowa. Burmistrz Tomasz Dąbrowski, nie licząc się z protestami mieszkańców postanowił wprowadzić na ten, swego rodzaju wybrukowany kostką deptak, buldożery. Chce on przebudować odcinek drogi likwidując piękny krajobrazowy szlak biegnący w otulinie Kampinowskiego Parku Narodowego. Wycince mają zostać poddane kilkudziesięcioletnie drzewa. Mieszkańcy protestują, wiceburmistrz oznajmia – „zrobię to, czy się komuś to podoba, czy nie”. Zaproponowaliśmy zdjęcie z tego zadania inwestycyjnego kwotę 600.000 zł. i przeniesienie jej na zad. 2013/03 „Przebudowa ul. Długiej”. Ulica Długa potrzebuje generalnej przebudowy. Nikt nie wie o tym lepiej, jak poruszający się tą drogą codziennie mieszkańcy. Przeciwko naszej propozycji zagłosowali radni KWW Tomasza Dąbrowskiego wraz z radnym Bogumiłem
Sikorskim.
(fot.6,7)

Reasumując. ZA wszystkimi ww inwestycjami zagłosowali radni z Klubu Radnych Niezależnych: Ewa Krzyżowska, Marcin Etienne, Wojciech Berger, Małgorzata Żebrowska-Piotrak oraz radni: Wanda Karaś i Bogdan Pawłowski.
Przeciwko byli wszyscy radni KWW Tomasza Dąbrowskiego oraz Bogumił Sikorski.
Nieobecni na sesji byli: radna Mariola Niecikowska oraz radny Krzysztof Wawer.

Marcin ETIENNE (Klub Radnych Niezależnych)


Załączone dokumenty:
Wniosek o zmiany do budżetu .pdf

Jak głosuje radny z Twojego terenu cz.2

Jak głosuje radny z Twojego terenu cz.2

Jak głosuje radny z Twojego terenu cz.2

Jak głosuje radny z Twojego terenu cz.2

Jak głosuje radny z Twojego terenu cz.2

Jak głosuje radny z Twojego terenu cz.2

Jak głosuje radny z Twojego terenu cz.2

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

10 komentarzy

 1. Lila

  Co tu komentować? Ręce opadają! Kolejne boisko do piłki kopanej, a pilne sprawy aż wyją! Panie Burmistrzu i vice, podziękujemy Wam szkodnikom już wkrótce!

  0
  0
  Odpowiedz
 2. ewaces

  Doprawdy brak słów ! Nieważne co kto proponuje, ważne czy jest swój ! Czegos podobnego nie bylo od czasów poprzedniego ustroju ! I to zarówno u nas w Łomiankach , jak obecnie w Sejmie ! Po prostu ogromny żal 🙁

  0
  0
  Odpowiedz
 3. bajkowyinwestycje

  Czytam te bzdury nie mogę się nadziwić….

  A najciekawszy i najbardziej zakłamany jest akapit o Wroniewskim. Byłem na sesji panie radny ETIENNE i znam sprawę boiska w sadowej. Wroniewski niw poparł pana wniosku bo kwota 89 tys jest nie wystarczająca na wybudowanie go. A koszt to 340 tys. łącznie…. Wiec komu pan wciska kit?… nawet jak wydane by zostało te 89 tys to boisko byłoby placem budowy i dzieci nie mogłyby z tego korzystać…..

  Kiedy zacznie Pan walczyć o BAJKOWY…. Chyba tu jest pan radnym a nie w całych Łomiankach..

  Liczba inwestycji w bajkowym ZERO – 0000

  A tak apropo to w akapicie o Wroniewskim jest kłamstwo …… Oglądałem nagranie ktore jest w internecie i Wroniewski głosował PRZECIW LIKWIDACJI ZADANIA ROZBUDOWA SZKOŁY W SADOWEJ….

  Ja zgłosiłbym na miejscu Wroniewskiego sprawę do prokuratury….. Bo to ewidentne KŁAMSTWO

  a wracając do BAJKOWEGO…. Kiedy do cholery zacznie Pan cos dla NAS ROBIĆ….

  Za co Panu PŁACIMY…? ZA TE KŁAMLIWE WYPOCINY…

  0
  0
  Odpowiedz
 4. sadownik

  prawdopodobnie pan Etienne mógłby coś robić, gdyby pozostali radni nie podnosili bezmyślnie i ochoczo rąk w górę nad wizjami pana burmistrza, którego wydatki powinni kontrolować w imieniu wszystkich mieszkańców; jak się policzy ilu piłkarzy ma trenować na tym nowym boisku-pomniku (podobno około 200) i ile to będzie kosztować innych podatników, to ręce się zaciskają w pięści

  0
  0
  Odpowiedz
 5. sadowiak

  A ja pamiętam, że pan Wroniewski głosował PRZECIW!! budowie szkoły w Sadowej, ale że tak wypadało, napisał jakiś protest-list – usprawiedliwienie dla mieszkańców ze jest PRZECIW (bo musiał być posłuszny burmistrzom), ale tak naprawdę, w sercu to jest na TAK, tylko boi się o tym mówić głośno. To się nazywa TCHÓRZOSTWO!!! Radny musi być odważny.

  0
  0
  Odpowiedz
 6. sprawiedliwa

  Oj panie Etienne, niestety trzeba umiec przegrywac z godnoscia. Widac, ze przemawia przez pana frustracja z przegranej. Troche to smutne i zalosne, ze w celu odwrocenia uwagi od swojej porazki atakuje pan innych. Radny przede wszystkim powinien byc uczciwy, ale niestety jak rzetelnych brakuje argumentow, to trzeba sie posluzyc klamstwem.
  Dziwi mnie szczegolnie nagonka na mlodego radnego z Sadowej, bo w koncu jest jakis mlody, fajny czlowiek, pelen pasji, dobrych pomyslow i co najwazniejsze potrafiacy wyegzekwowac od gminy srodki na rozne inwestycje dzieki czemu w Sadowej mamy lepsze drogi czy jest najwieksza silownia zewnetrzna w gminie.

  @sadowiak
  cos masz problemy z ta pamiecia, dziwie sie, ze piszesz takie bzdury, skoro w dzisiejszych czasach wszystko mozna latwo sprawdzic. Fajnie, ze wiesz, co kto inny ma w sercu. Jestes wrozka?

  0
  0
  Odpowiedz
 7. sadowiak

  Sprawiedliwa!!! Ale przecież Pan Etienne nie przegrał!! Więc o co chodzi? Znów chora łomiankowska polityka? Polskie piekiełko? Fakty, to fakty. Uważam, że Łomianki są chore. Każda uwaga krytyczna traktowana jest jako walka polityczno-wyborcza. Ale na razie jeszcze żyjemy w wolnym kraju, i można wyrażać swoje poglądy, to że wy wprowadzacie standardy PRL-owskie, nie oznacza że nie można wypowiadać swoich opinii.
  Nie ma nagonki na młodego radnego. Pan Wroniewski jest osobą publiczną i podlega ocenie publicznej. Czy krytyczna uwaga jest nagonką? Chyba nie. Musi sie jednak z tym liczyć, że będzie rozliczany przez mieszkańców. Faktem jest że, małymi bzdetami chce przesłonić swoją służalczość w stosunku do lokalnej władzy, dlatego nie walczył o szkołę w Sadowej. Sprzedał rozbudowę szkoły za siłownię na powietrzu i beznadziejne kubki i torby z napisem „I love Sadowa”. Pewnie boi się piętnowania swojej osoby w Gazecie Łomiankowskiej, jak to się dzieje w stosunku do nieposłusznych radnych, lub też tych którzy samodzielnie myślą.

  0
  0
  Odpowiedz
 8. sprawiedliwa

  @sadowiak
  Co innego ocena, a co innego klamstwa i oszczerstwa

  0
  0
  Odpowiedz
 9. Mich

  Szanowni Państwo trudno się dziwić głosowaniem przeciw,jak widać bardzo potrzebnym inwestycjom, bo pieniądze potrzebne są na budowę kolejnego stadionu. Czy jest potrzebny drugi stadion? Mieszkańcom Łomianek nie, ale burmistrzowi i jego z-cy bardzo. Nasuwa się pytanie dlaczego pomimo rozsypujących się nawierzchni wielu ulic, nienadającego się do użytku boiska dla dzieci, braku oświetlenia panowie postawili wydać miliony na budowę obiektu, z którego będzie korzystać jednie grupa?

  0
  0
  Odpowiedz
 10. doro

  Każdy obiekt sportowy cieszy. Tylko szkoda, że burmistrz nie pomyślał i nie wziął pod uwagę spali mieszkańców o wydanie tak dużych pieniędzy na coś więcej niż tylko kolejne boisko do piłki nożnej dla prywatnego klubu.

  Jest wiele dyscyplin np. lekkoatletyczny które nie posiadają żadnego zaplecza. Potrzeby dziewcząt są również pomijane.
  Piłka nożna nadal pożera największe pieniądze publiczne. Szkoda.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *