www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Jak głosuje radny z Twojego terenu cz.3

Podczas XVIII Sesji Rady Miejskiej radni z Klubu Radnych Niezależnych kolejny już raz zawnioskowali o zmiany do budżetu. W przedłożonym wniosku ponownie zaapelowaliśmy do burmistrza oraz jego radnych, by wsłuchali się w głos swoich mieszkańców i poparli zaproponowane przez nas zadania inwestycyjne, które posłużą nie tylko poprawie warunków życia mieszkańców naszej gminy lecz także wpłyną na ich bezpieczeństwo.

Od początku uważamy, że budowa stadionu piłkarskiego w Łomiankach za kilkanaście milionów złotych, dla grona ściśle wyselekcjonowanej grupy osób (ok. 200) jest ekonomicznie nieuzasadniona. Zwracamy również uwagę na to, iż samo położenie obiektu oraz sposób realizacji inwestycji budzi sprzeciw mieszkańców gminy.

Z przykrością odbieramy brak chęci udziału Burmistrza w publicznej debacie na temat zasadności wspomnianej inwestycji. Jednocześnie, nie akceptujemy stanowiska Zastępcy Burmistrza p. Piotra Rusieckiego wyrażanego stwierdzeniem – „Czy się komuś podoba, czy nie stadion ten powstanie”.

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy zaproponowane przez nas zmiany do projektu uchwały budżetowej:

1. Zad. 2015/22 „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej”. Należy zmniejszyć wartość zadania o kwotę 1.219.000 zł. pozostawiając na tym zadaniu 1.000 zł.
2. Zad. 2013/16 „Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa”. Należy zwiększyć wartość zadania do kwoty 289.000 zł. (zwiększenie o 269.000 zł.)
3. Należy wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne – „Wymiana nawierzchni na boisku w Ogródku Jordanowskim” przy ul. Akacjowej. Należy zabezpieczyć na zadaniu tym środki w kwocie 150.000 zł.
4. Należy wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne – „Oświetlenie drogi opaskowej od ul. Konopnickiej do ul. Miłej”. Należy zabezpieczyć na zadaniu tym środki w kwocie 150.000 zł.
5. Należy wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne – „Oświetlenie ul. Wiślanej na odcinku od
ul. Kościelnej Drogi do ul. Brzegowej”. Należy zabezpieczyć na zadaniu tym środki w kwocie 150.000 zł.
6. Należy wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne – „Doświetlenie ulic w sołectwie Dziekanów Leśny”. Należy zabezpieczyć na zadaniu tym środki w kwocie 171.000 zł.
7. Zad. 2015/24 „Przebudowa ul. Grzybowej”. Należy zmniejszyć wartość zadania o kwotę 926.000. zł., pozostawiając na zadaniu tym kwotę 1.440 zł.
8. Należy wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne – „Budowa chodnika na ul. Wiklinowej na odcinku od ul. Graniczka do ul. Rolniczej”. Należy zabezpieczyć na zadaniu tym środki w kwocie 225.000 zł.
9. Należy wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne – „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Marii Kownackiej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Jana Brzechwy”. Należy zabezpieczyć na zadaniu tym środki w kwocie 200.000 zł.
10. Należy wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne – „Wykonanie kompleksowej przebudowy
ul. Gościńcowej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Włościańskiej”. Należy zabezpieczyć na zadaniu tym środki w kwocie 480.000 zł.
11. Należy wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne – „Przebudowa dróg na terenie Dziekanowa Nowego”. Należy zabezpieczyć na zadaniu tym środki w kwocie 50.000 zł.
12. Należy wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne – „Przebudowa dróg na terenie Dziekanowa Polskiego”. Należy zabezpieczyć na zadaniu tym środki w kwocie 60.000 zł.
13. Należy wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne – „Przebudowa dróg na terenie Osiedla Dąbrowa Leśna”. Należy zabezpieczyć na zadaniu tym środki w kwocie 60.000 zł.
14. Należy wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne – „Przebudowa dróg na terenie Osiedla Dąbrowa Rajska”. Należy zabezpieczyć na zadaniu tym środki w kwocie 60.000 zł.
15. Należy wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne – ”
Przebudowa dróg na terenie Osiedli Łomianki Górne I oraz Łomianki Górne II”. Należy zabezpieczyć na zadaniu tym środki w kwocie 120.000 zł.

Za poparciem złożonego wniosku zagłosowali radni: Ewa Krzyżowska, Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Mariola Niecikowska, Marcin Etienne, Wanda Karaś i Bogusław Pawłowski. Przeciwko byli wszyscy obecni na sesji radni z KWW Tomasza Dąbrowskiego.

Podczas XVIII Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach miała miejsce jeszcze jedna, kompletnie dla nas niezrozumiała sytuacja.

Radna Małgorzata Żebrowska-Piotrak złożyła wniosek o umieszczenie w porządku obrad punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Łomianki Chopina. Za poparciem złożonego wniosku zagłosowali jedynie radni: Ewa Krzyżowska, Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Mariola Niecikowska, Marcin Etienne, Wanda Karaś i Bogusław Pawłowski. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoliłoby mieszkańcom dokonać wyboru nowego przedstawiciela sołectwa, a co za tym idzie dokonać podziału środków w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. Brak poparcia wniosku przez radnych Klubu Wyborczego Wyborców Tomasza Dąbrowskiego oznacza dla Mieszkańców sołectwa Łomianki Chopina utratę wspomnianych środków.

Na zakończenie warto wspomnieć o jeszcze jednym wniosku, który złożyła przewodnicząca naszego Klubu Ewa Krzyżowska. Wniosek dotyczył uchylenia podjętej 30 czerwca br. roku uchwały Nr XVII/211/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej (…).

O kulisach uchwały informowaliśmy w artykule: „Fluktuacje według burmis…. Niestety i ten nasz wniosek przepadł w głosowaniu głosami radnych KWW Tomasza Dąbrowskiego.

Warto byście Państwo śledzili uważnie, jak głosuje radny z Waszego terenu…

 


Załączone dokumenty:
Wniosek o zmiany do budżetu.pdf
Wniosek – Łomianki Chopina.pdf
Wniosek – uchylenie uchwały.pdf

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

 1. Michał

  Dlaczego radna JOANNA PROSZKOWSKA głosowała PRZECIW przebudowie ul. Gościńcowejod Wiejskiej Włościańskiej?

  JOANNO PROSZKOWSKA proszę zacząć myśleć o mieszkańcach a nie o tym jak przypodobać się Burmistrzowi! Wybieraliśmy Panią aby reprezentowała Pani mieszkańców a nie Burmistrza!

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *