www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Jak zostać strażakiem?

Podobno czasy się zmieniają, jednak nadal uważa się, że marzeniem każdegochłopca, a coraz częściej też dziewczynki, jest zostać strażakiem. Różnieto z tymi marzeniami w życiu bywa, natomiast wcale nie trzeba czekaćdo pełnoletniości, aby choć trochę poczuć się strażakiem.
Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach jest stowarzyszeniem, które kojarzysię głównie z działaniami ratowniczymi. Jednak poza wyjazdami do akcji,OSP prowadzi też działalność kulturowo-oświatową, której kluczowymelementem jest Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Czym jest MDP?
MDP została powołana w celu zainteresowaniamłodzieży działalnością społeczną,w szczególności na rzecz ochrony przeciwpożarowejoraz przygotowania jej do służbyw szeregach OSP. Jest to twór o bardzodługich korzeniach. 70% łomiankowskichstrażaków zaczynało swoją przygodę zestrażą właśnie w drużynie młodzieżowej.Również większość dorosłych kandydatówna strażaków zdobywa pierwsze pożarniczeszlify w MDP.

Zbiórki drużyny organizowane są w każdypiątek roku szkolnego (w wakacje zbiórkiorganizowane są w różne dni o różnychgodzinach i rządzą się nieco innymi prawamidlatego jest to istotna informacja),o godzinie 17:00. Zajęcia prowadzi dhMateusz Czajkowski i dh Łukasz Faralisz.Aktualnie MDP liczy 3 członków i 3 kandydatów,z których połowa to chłopcy,a połowa to dziewczęta. Zajęcia MDP sązróżnicowane i wymagają dużego zaangażowania.W okresie wiosenno-jesiennymzajęcia mają głównie charakter szkoleńpraktycznych. Członkowie drużyny ucząsię i ćwiczą elementy, które wykonująstrażacy w czasie prawdziwych akcji.
W z czasie zimy zajmujemy się głównie teorią,czyli zasadami gaszenia pożarów, prowadzeniadziałań ratowniczych, uczymysię pierwszej pomocy, poznajemy wyposażeniesamochodów, a także odwiedzamyjednostki straży zawodowej. Bierzemyudział również w życiu OSP uczestniczącchoćby w festynach czy szkoleniach dorosłychdruhów. W ramach drużyny jest teżmożliwość uczestniczenia w strażackichobozach wakacyjnych dla członków MDP.Członkowie drużyny uczą się dyscyplinyi zachowania porządku, nieodłącznychelementów strażackiego życia.

MDP jest ciekawą opcją dla energicznej,nie bojącej się wyzwań młodzieży z terenuŁomianek i okolicznych miejscowości. Uczymypracy w zespole, odpowiedzialności iobowiązkowości oraz wielu innych elementów,którymi powinien kierować się strażak.Brzmi poważnie, ale zwykle jednak wszystkimdopisują humory.

Co czeka kandydata?
Aby móc wstąpić w szeregi MłodzieżowejDrużyny Pożarniczej należy mieć ukończone12 lat i być osobą aktywną fizycznie. Kandydatmusi mieć też zgodę rodziców i jeślipomyślnie przejedzie rekrutację, zostanieczłonkiem drużyny. Ponieważ do łomiankowskiejMDP nie są organizowane nabory,wystarczy pojawić się na początku piątkowejzbiórki w siedzibie OSP w Łomiankach przyul. Wiejskiej i zgłosić się do prowadzącegolub samych członków MDP. Odpowiedzątam na każde pytanie i rozjaśnią wszystkiewątpliwości. Co dalej? Wszystko zależy jużod samego kandydata.

Więcej informacji na facebookowym profilu OSP Łomianki oraz na stronie internetowej www.osp.lomianki.art.pl

Jak zostać strażakiem?

Jak zostać strażakiem?

Jak zostać strażakiem?

Jak zostać strażakiem?

Jak zostać strażakiem?

Jak zostać strażakiem?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *