www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Jan Grądzki

Kandydat na Radnego Rady Powiatu WZ

Komitet wyborczy: Forum Samorządowe Gmin

Wiek: 49 lat
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: nauczyciel – dyrektor szkoły

Kontakt dla wyborców: www.jangradzki.pl

Podstawowe informacja o kandydacie.
Żonaty, magister historii UW, Podyplomowe Studia: Zarządzania Oświatą,Zarządzanie w Stanach Zagrożeń (Wydział InżynieriiBezpieczeństwa Cywilnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej), InnowacyjnośćPrzedsiębiorstw (SGGW). Nauczyciel, dyrektor szkoły. W latach 1998-2006z-ca burmistrza ds. Oświaty. Od 2011 r. przewodniczący Rady Miejskiej.Pomysłodawca powstania Karty Rodziny, Karty Seniora i wielu innych inicjatywspołecznych. Zasłużony Krwiodawca (30 l krwi). Zawsze blisko ludzi i dla ludzi.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Łomianki to nie poligon doświadczalny. Łomianki z planami zagospodarowania uwzględniające potrzeby mieszkańców. Każdy z nas chciałby mieszkać w ciszy w otoczeniu lasu czy wody, bezpiecznie, blisko sklepu, szkoły itd. Jednorodzinna zabudowa, dostępne szkoły i przedszkola. Ochrona przed powodzią z jednoczesnym zagospodarowaniem Wisły na potrzeby mieszkańców. Tramwaj z Auchan do metra Młociny i nowa trasa (najlepiej w tunelu) do Warszawy – to Moje Łomianki.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Dokończenie inwestycji wodno –kanalizacyjnej w mieście, budowa wodociągu na terenach wiejskich z jednoczesną budową dróg. Ze względów bezpieczeństwa ważne jest oświetlenie ulic oraz monitoring. Niezbędna jest rozbudowa szkół w Dziekanowie Polskim i Sadowej, budowa szkoły na Dąbrowie i obiektu szkolno -przedszkolnego na Osiedlu Chopina (przy orliku na Wiślanej), Dziekanów Leśny też potrzebuje przedszkola. Inwestycje oświatowe należy realizować przy udziale środków zewnętrznych.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Samorząd to nie tylko kilku urzędników i radnych, to my wszyscy. Mieszkańcy decydują o reprezentantach. Obowiązkiem jest słuchanie głosu swoich wyborców i realizacja ich potrzeb. To służba drugiemu człowiekowi. Gdzie jest zgoda i porozumienie, tam jest rozwój. Wzorową była współpraca Rady ze Starostą, gminami ościennymi.
Ostatnie 4 lata w Łomiankach to czas stracony. Podejmowałem wiele prób współpracy. Nie udało się – przepraszam. Do porozumienia trzeba dobrej woli obu stron.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkrenie dla swojego okręgu wyborczego?
Będąc radnym powiatu 2006-2010 udało się wyremontować całą ulicę Rolniczą i Wiślaną. Na niektórych odcinkach potrzebny jest remont. Nowe zadania to: budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Zachodnia – Wiślana –Dolna. Należy udrożnić przejazd na Osiedle Chopina, niezbędna jest budowa ronda -sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Rolniczej z Wiejską oraz Rolniczej z Armii Poznań. Poszerzenie oferty poradni dla dzieci w Dziekanowie Leśnym, budowa Liceum przy udziale środków unijnych.

Ponadto:
Dlaczego kandyduję?
Bo wierzę, że spokojna szczęśliwa bogata gmina to nie utopia, ale realna możliwość, zależy jedynie od nas.
Bo ufam mądrości wyborców
Bo czuję, że mogę wiele zmienić
Bo jestem osobą doświadczoną i kompetentną
Bo umiem słuchać i pochylić się nad ludzkimi problemami
Bo rozumiem ludzi
Bo mam nadzieję na sprawiedliwość
Bo nie potrafię być obojętny na zło
Bo czuję się cząstką tej wspólnoty
Bo moja służba nie zawiera się jedynie w mówieniu ale i działaniu.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Dobrze

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Dobrze

Jan Grądzki

Jan Grądzki

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

  1. mieszkaniec1

    Sygnalizacja na Rolniczej z Wiejską? Bez sensu – nigdy nie widziałem tam korków. Liceum? Przecież jest w Łomiankach… coś to nieprzemyślane trochę

    0
    0
    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *