www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Janusz Skonieczny

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg nr 2: Łomianki – osiedle Dąbrowa Leśna I
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Dialog Zmieni Łomianki

Wiek: 36 lat
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Prezes firmy informatycznej

Kontakt dla wyborców: https://www.facebook.com/dialoglomianki; janusz.skonieczny@dialoglomianki.pl

Podstawowe informacja o kandydacie.
Jestem członkiem kilku stowarzyszeń, m.in. „Nasze Łomianki” oraz „Pracownia Łomianki”, bo uważam, że każdy powinien spróbować w taki czy inny sposób działać społecznie. Po pierwsze dlatego, że takie działania rozwijają i dają wielką frajdę, a po drugie, by wspólnie z sąsiadami kształtować nasze otoczenie.
www.dialoglomianki.pl/janusz-skonieczny

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Powinny być miastem, które spełnia wszystkie potrzeby mieszkańców. Wszystko co jest nam na co dzień potrzebne, powinno być na miejscu. Marzy mi się, byśmy mogli także pracować blisko domu, jednak Warszawa zawsze będzie przyciągać i podaż pracy na miejscu zawsze będzie za mała. Jednak nie ma problemu, by nasze miasto zaspokajało takie potrzeby jak opieka lekarska, szkoły, rozrywka. Chciałbym, by Łomianki były miastem pełną gębą, a nie tylko z nazwy.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Kanalizacja jest aktualnie najważniejsza, bez czystej wody i sprawnej kanalizacji jesteśmy zacofani cywilizacyjnie. Równolegle należy rozwiązywać palący problem przepełnienia w szkołach — budując szkoły, które tylko czekają na „wbicie łopaty” — oraz problem dojazdu do Warszawy. Poprawa komunikacji z Warszawą wymaga od władz działania w 2 kierunkach: zabiegania o lepszą i szybszą komunikację zbiorową (np. Bus Rapit Transit) oraz łagodzenia protestów przeciwko trasie skrajem Puszczy Kampinowskiej.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Rada miejska to taka trochę bardziej odpowiedzialna rada rodziców, nic szczególnego. Działa w imieniu mieszkańców, nie jest to miejsce robienia kariery czy załatwiania interesów. Jest to łącznik, który zamienia głosy wszystkich mieszkańców w 21 głosów rady. Rada miejska jest jak rada nadzorcza w spółce prawa handlowego, ustala kierunki, ale to burmistrz kieruje urzędem tak, by podążał w ustalonych przez radę kierunkach. Rada jest jak pasażer taksówki, a burmistrz jest jak jej kierowca.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkrenie dla swojego okręgu wyborczego?
Dąbrowa potrzebuje remontów dróg. Nie ma co mówić o chodnikach czy ścieżkach rowerowych, jeśli drogi są w opłakanym stanie. Budowa kanalizacji w Dąbrowie pozwoli wreszcie naprawić także drogi. Dąbrowa została w ostatnich latach zaniedbana, a do tego czynione są zakusy, by zmieniając plany miejscowe, umożliwić dużo gęstszą zabudowę. Zagrożone są walory Dąbrowy, a jeśli plany miejscowe zostaną zmienione zgodnie z propozycjami burmistrza, Dąbrowa może zamienić się w gęsto zabudowane osiedle.

Ponadto:
Mieszkańcy powinni kierować radą. Mogę każdemu obiecać, że każdy pomysł, każda uchwała, z którą zwrócą się do mnie mieszkańcy, zostanie poddana pod obrady rady miejskiej. Nie mogę obiecać, że go poprę, ale bez wyjątku przedstawię radzie, by poddała go pod głosowanie. Będę wspierał inicjatywy takie jak budżet partycypacyjny, likwidacja propagandy urzędu oraz upublicznianie informacji w jak najszerszym prawnie dozwolonym zakresie, tak by mieszkańcy wiedzieli co się dzieje i mogli reagować.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Żle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

Janusz Skonieczny

Janusz Skonieczny

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

 1. Janusz Skonieczny

  Zajmuję się monitorowaniem i upublicznianiem działań podejmowanych przez instytucje publiczne, czy też osoby mające wpływ na sferę publiczną w celu wykrycia nieprawidłowości w ich działaniach.

  Moje działania strażnicze bardzo nie przypadły do gustu władzom Łomianek. Zapraszam do dyskusji:

  http://forum.lomianki.org/

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *