www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Jarosław Białobrzeski

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg nr 19: Dziekanów Polski – sołectwo, Dziekanów Nowy – sołectwo, Kępa Kiełpińska – sołectwo
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Urszuli Gołąb

Wiek: 27 lat
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Pracownik Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Kontakt dla wyborców: jarek_bialobrzeski@op.pl

Podstawowe informacja o kandydacie.
W Gminie Łomianki mieszkam od urodzenia, czyli od dwudziestu siedmiu lat. Na bieżąco śledzę życie naszej społeczności i chcę w nim czynnie uczestniczyć. Jestem uśmiechniętym i rozmownym człowiekiem, który chce zmieniać najbliższe otoczenie na bardziej przyjazne i łatwiejsze do życia. Ukończyłem Technikum Gastronomiczne oraz studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Moim zdaniem Łomianki powinny wykorzystać swoje naturalne walory jako przedmieścia stolicy. Widzę Naszą Małą Ojczyznę z dużą ilością zieleni miejskiej, plażą i zadbanymi jeziorkami, domami z dużymi ogrodami, parkiem miejskim, kawiarniami, małymi sklepikami oraz miejscami w których można spędzić czas samemu lub w gronie rodziny i przyjaciół.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
W związku z napływającymi mieszkańcami, którymi głównie są ludzie młodzi, za najważniejsze uważam rozbudowę istniejących placówek oświatowych (Dziekanów Polski, Sadowa) oraz powstawanie nowych obiektów m.in. przedszkoli i świetlic. Należy prowadzić dalszą budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zadbać o poprawę funkcjonowania transportu publicznego.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Według mnie, radny wybrany przez Mieszkańców jest ich reprezentantem, więc jego rolą są spotkania i rozmowy z lokalną społecznością, a następnie dbanie o rozwiązywanie problemów i rozwój nie tylko swojego okręgu, lecz również całej Gminy.
Zadaniem Burmistrza jest wykonywanie uchwał Rady, dbanie o harmonijny rozwój Gminy oraz sprawowanie pieczy nad Urzędem i spółkami gminnymi. Samorząd działający prawidłowo, jest owocem harmonijnej współpracy Rady oraz Burmistrza.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkrenie dla swojego okręgu wyborczego?
– rozbudowa i wyposażenie szkoły w Dziekanowie Polskim oraz strażnicy OSP
– budowa przedszkola i świetlicy
– modernizacja wałów przeciwpowodziowych
– zwiększenie częstotliwości kursowania KMŁ oraz skomunikowanie rejonu Kępy Kiełpińskiej
– objęcie Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego całego okręgu
– działania na rzecz poprawy odwodnienia ul. Rolniczej
– utwardzenie i oświetlenie ulic
– budowa plaży miejskiej

Ponadto:

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak oenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Dobrze/Przeciętnie

Jak oenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

Jarosław Białobrzeski

Jarosław Białobrzeski

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

  1. xxx

    jeśli dobrze oceniasz działania ustępującej Rady, to znak że masz bardzo małe pojęcie o tym co się dzieje w ogóle w gminie.

    0
    0
    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *