www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Jerzy Kostowski

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg nr 15:Łomianki Chopina – sołectwo, Łomianki Dolne – sołectwo
Komitet wyborczy: KWW Dialog zmieni Łomianki

Wiek: 60 lat
Wykształcenie: wyższe, mgr inż. chemik
Zawód wykonywany: doradca, pisarz

Kontakt dla wyborców: tel. 691980723, jerzy.kostowski@DialogLomianki.pl,
http://www.dialoglomianki.pl/jerzy-kostowski.html

Podstawowe informacja o kandydacie.
Jestem absolwentem Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Mam za sobą 30 lat pracy m.in. w Instytucie Chemii Przemysłowej i spółce Nafta Polska S.A.
Jestem jednym z założycieli i byłym prezesem działającego od 12 lat Stowarzyszenia Nasze Łomianki.
Napisałem bestseller o samorozwoju „Przywilej wyboru” (www.przywilejwyboru.pl). Żona Bogusława od 26 lat. Mam dwóch synów w wieku 25 i 22 lat.
W Łomiankach mieszkam od 1967 r., na obecnym Osiedlu Chopina od 1994 r.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Marzy mi się, żeby Łomianki zmieniły się pod względem urbanistycznym i nabrały wyglądu miejskiego, czyli posiadały rynek z prawdziwego zdarzenia. Taki centralny plac miejski. To tu powinno toczyć się życie urzędowe i kulturalne naszego miasta. To miejsce powinno być jego wizytówką.
Wierzę, że uda się uratować starorzecze Wisły, uzyskując drożność Strugi Dziekanowskiej i rewitalizację jezior Pawłowskiego i Fabrycznego, zasilając je wodą uzyskaną z oczyszczalni miejskiej.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Najpilniejszą sprawą są miejsca dla uczniów w szkołach podstawowych. Najszybciej można je uzyskać rozbudowując szkołę w Sadowej i ICDS. Być może koniecznością stanie się budowa nowej szkoły na Osiedlu Chopina lub w Dąbrowie.
Władze Łomianek muszą wspierać umocnienie wału wiślanego oraz budowę nowej trasy wylotowej z Warszawy z uzyskaniem kilku wjazdów na nią.
Konieczne jest dokończenie budowy wodociągów i kanalizacji wraz z podłączeniami. Kluczową sprawą może okazać się zapewnienie wody pitnej.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Dla mnie samorząd jest miejscem, gdzie decydują się losy danej społeczności lokalnej. Od jakości wybranych reprezentantów zależy, w jaki sposób działają oni dla dobra wspólnego mieszkańców, a nie grup interesów.
Uważam, że niemożliwe jest prawidłowe funkcjonowanie samorządu bez dobrej współpracy między Burmistrzem a Radą Miejską. W moim rozumieniu samorządu Rada Miejska powinna dla Burmistrza stanowić formę rady nadzorczej dbającej o długofalowy rozwój wspólnoty mieszkańców.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkrenie dla swojego okręgu wyborczego?
– wspierać mieszkańców w kontaktach z władzami gminy
– naciskać na dokończenie budowy sieci wod-kan i stworzenie korzystnych warunków przyłączania się do niej
– monitorować działania związane z remontem wału wiślanego
– zabiegać o modernizację dróg lokalnych, chodników i oświetlenia
– dopilnować opracowania i zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
– dążyć przy współpracy z Burmistrzem, Policją i Strażą Miejską do wdrożenia programu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców

Ponadto:
Uważam za niedopuszczalne, aby sołectwom i zarządom osiedli zabierać lub przesuwać na inne zadania przyznane środki finansowe.
Jako inżynier chcę doprowadzić to sytuacji, że poprawie ulegnie jakość wykonywanych robót zlecanych bądź wykonywanych przez gminę.
Jestem wielkim orędownikiem zwiększenia współpracy instytucji gminnych z organizacjami pozarządowymi i młodzieżowymi.
Popieram stworzenie systemu zachęt do deklarowania się zamieszkiwania na terenie gminy Łomianki.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak oenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

Jerzy Kostowski

Jerzy Kostowski

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *