www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Jest decyzja w sprawie trasy S7

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad… 6 maja 2009 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Aleksandra Atłowska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie podpisała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku Czosnów – Trasa AK według wariantu II.

Wybrany wariant optymalnie chroni środowisko, bo choć przebiega przez fragment Kampinoskiego Parku Narodowego i obszar Natura 2000, to dzięki zabezpieczeniom nie będzie miał znaczącego wpływu na siedliska przyrodnicze – powiedziała Aleksandra Atłowska.
Zezwolenie na realizację inwestycji powinno być gotowe w listopadzie przyszłego roku – stwierdził Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.
Realizacja przedsięwzięcia planujemy od lutego 2011 r. do grudnia 2013 r. – dodał Wojciech Dąbrowski, dyrektor GDDKiA Oddział w Warszawie.

Długość planowanej trasy według wybranego wariantu wynosi 22,5 km. Na odcinku Czosnów – Kiełpin (Łomianki) droga prowadzona jest istniejącym śladem DK nr 7 (droga na tym odcinku zostanie poszerzona o dodatkowy pas ruchu), następnie od węzła Kiełpin przebiega po zachodniej stronie terenów zabudowanych w Łomiankach i dalej wykorzystuje pas terenu rezerwowany w dokumentach planistycznych (archiwalnych) i studiach uwarunkowań dla trasy N-S. Inwestycja przebiega przez dzielnicę Warszawa-Bielany po zachodniej stronie Cmentarza na Wólce Węglowej, a dalej pomiędzy osiedlem Chomiczówka a Fortem Wawrzyszew. Następnie w dzielnicy Warszawa-Bemowo przebiega wschodnim skrajem Lotniska i dalej pomiędzy osiedlem Wrocławska a Fortem Bema do projektowanego węzła z realizowaną obecnie drogą S-8 (Trasą Armii Krajowej).

Na początkowym odcinku (Czosnów – Kiełpin) trasa przebiega w poziomie terenu. Na wysokości Kiełpina prowadzona jest na estakadzie. Od węzła Kolejowa do rejonu ulicy Wóycickiego droga prowadzona jest po poziomie terenu, z wyjątkiem trzech miejsc, gdzie niweleta jest podnoszona dla przepuszczenia lokalnych ulic (ul. Sierakowskiej i Wiślanej w Łomiankach i ul. Estrady na Bielanach). Nad ulicą Wóycickiego oraz w węźle Janickiego droga przechodzi na estakadzie. W rejonie osiedla Chomiczówka oraz na terenach sąsiadujących z zabudową mieszkaniową Bemowa droga S-7 aż do rejonu węzła z Trasą AK (węzeł „NS”) przebiegać będzie w tunelu.

Korytarz projektowanej drogi S-7 w wariancie II przecina następujące istniejące ulice: Wólczyńską, Arkuszową, Kwitnącą, Księżycową, sieć ulic dojazdowych na Chomiczówce, następnie ul. Piastów Śląskich, Powstańców Śląskich i Księcia Bolesława.
W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę ośmiu węzłów drogowych: „Czosnów””, „”Palmiry””, „”Kiełpin””, „”Kolejowa””, „”Wólka Węgłowa””, „”Janickiego””, „”Gen. Maczka””, „”NS””.
W celu zabezpieczenia mieszkańców przed uciążliwościami trasy zaprojektowane zostały ekrany akustyczne po obu stronach trasy na długości 28 km

Podstawowe parametry techniczne:
– klasa drogi: S – ekspresowa
– prędkość projektowa: 100 km/h
– przekrój 2 x 3 pasy ruchu o szerokości 3,5m
+ pas awaryjny 2,5m i opaski wewnętrzne 0,5m
– szerokość pasa dzielącego: 5,0m
– obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Harmonogram prac przygotowawczych i realizacji:
– planowane uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: 11. 2010r.
– realizacja robót: 02.2011r-12.2013r

Szacunkowa wartość zadania: 2,6 mld zł.

źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *