www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Józef Wierzbicki

Kandydat na Radnego Rady Powiatu WZ

Komitet wyborczy: KW PO Zachodniej Stronie

Wiek: 62 lata
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Konsultant

Kontakt dla wyborców: 602 314 999, jozef.wierzbicki1@gmail.com

Podstawowe informacja o kandydacie.
Mam 62 lata. Od 1978 r. w Łomiankach. Ukończyłem Politechnikę Warszawską, studia doktoranckie, trzy studia podyplomowe. Auditor ISO 9001. Większość życia zawodowego spędziłem w POLMO ŁOMIANKI SA, będąc dyrektorem przedsiębiorstwa państwowego, prezesem, wiceprezesem, członkiem rady nadzorczej. Jestem sędzią piłkarskim i członkiem klubu KS ŁOMIANKI. W latach 1992-2004 byłem członkiem Rady Nadzorczej Szpitala w Dziekanowie Leśnym. Zakładałem Stowarzyszenie Nasze Łomianki. Żonaty. Dwóch synów

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Łomianki w przyszłości będą sypialnią Warszawy. Przewiduję, że będą liczyły docelowo 60 tys. mieszkańców. Wszystkie działania muszą więc być nakierowane na poprawę warunków ich bytowania. Konieczny będzie rozwój bazy oświatowej, budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych, obiektów kulturalnych, ale również tworzenie nowych miejsc pracy. Niezbędna będzie rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz drogowej. Bardzo ważną sprawą będzie rozwój komunikacji miejskiej.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
W najbliższym czasie trzeba dokończyć projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Jeszcze ważniejszym zadaniem będzie osiągnięcie tzw. efektu ekologicznego, polegającego na podłączeniu do sieci 95% mieszkańców. Tylko to zagwarantuje możliwość dalszej rozbudowy sieci. Trzeba jak najszybciej wybudować szkołę podstawową w Łomiankach Dolnych oraz zespół szkół ponadgimnazjalnych. Potem po kolei budować ulice ze ścieżkami rowerowymi. Koniecznym jest wybudowanie żłobka oraz stadionu sportowego.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Samorząd to znajdowanie kompromisu pomiędzy wymaganiami mieszkańców, a możliwościami finansowymi miasta. Podobnie jak w przedsiębiorstwach, w samorządzie jest miejsce zarówno dla władzy uchwałodawczej, jak i dla władzy wykonawczej. Aby skutecznie zarządzać jednostką samorządową burmistrz musi mieć większość w Radzie. Jeżeli nie potrafi zorganizować większości, powinien zrzec się mandatu. Burmistrz (starosta) powinien realizować przede wszystkim cele strategiczne ujęte w strategii rozwoju.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkrenie dla swojego okręgu wyborczego?
Jako radny będę ściśle współpracował z Radą Miejską i Burmistrzem Łomianek. Do zrobienia w Łomiankach jest jeszcze bardzo dużo. Będę działał w kierunku dokończenia budowy drogi powiatowej w Łomiankach (ulice Kampinoska, Wiślana, Rolnicza) i poprawy bezpieczeństwa na niej przez instalację świateł na skrzyżowaniach. Będę również lobbował za budową zespołu szkół ponadgimnazjalnych. Wszystko to może się udać jedynie przy dobrej współpracy ze Starostą PWZ.

Ponadto:
Startując w nadchodzących wyborach z listy KW Stowarzyszenia PO Zachodniej Stronie, akceptuję w pełni jego program wyborczy. Jako radny powiatu warszawskiego zachodniego chciałbym działać w komisjach infrastruktury i bezpieczeństwa. Będę współpracował z władzami powiatu w zakresie realizacji zadań narzuconych ustawą o samorządzie powiatowym. Swoją aktywność będę szczególnie kierował na gminę Łomianki, z której kandyduję do Rady Powiatu. Liczę na Państwa głosy.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

Józef Wierzbicki

Józef Wierzbicki

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

  1. Edward

    Panie Józefie liczę na to, że będzie Pan godnie reprezentował Łomianki w Powiecie. Ma Pan mój głos!

    0
    0
    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *