www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Katarzyna Sicińska

Kandydatka na Radną Powiatu WZ

Komitet wyborczy: Forum Samorządowe Gmin

Wiek: 47 lat
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Specjalista w Instytucie Transportu Samochodowego

Kontakt dla wyborców: katarzyna.sicinska@dabrowazachodnia.pl

Podstawowe informacja o kandydacie.
Mieszkam z rodziną od 14 lat w Dąbrowie Zachodniej. Pracuję zawodowo, realizuję projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zajmuję się tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochroną środowiska, zagospodarowaniem odpadów. Lubię sport: narty, żeglarstwo i rower. Współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Moją kandydaturę popiera Zarząd Osiedla Dąbrowa Zachodnia i KW Dialog W. Gawdy.

Uważnie przyglądam się każdej ludzkiej sprawie. Działam dla wspólnego dobra i wspieram inicjatywy.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Chcę by Łomianki były atrakcyjnym miejscem do mieszkania, by wspólne przestrzenie: place, parki i fontanny – stwarzały wyjątkową atmosferę miasta XXI wieku. Chcę by panowała tu zgoda. Chcę by miasto rozwijało się zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, by panował ład urbanistyczny, a miasto stało się centrum lokalnej społeczności, z dobrze funkcjonującą infrastrukturą drogową, oświatową, rekreacyjną, wygodnie skomunikowane ze stolicą, rozwijające turystykę pieszą i rowerową. Miejscem przyjaznym dla mieszkańców i turystów.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Najważniejsze dla Łomianek jest dokończenie inwestycji wodno – kanalizacyjnej, poprawa infrastruktury drogowej w tym budowa trasy S7 (ograniczającej uciążliwości dla mieszkańców Dąbrowy), udrożnienie ul. Pułkowej dla szybkiej komunikacji autobusowej z Warszawą (metrobus lub/i bus pas), budowa modułu do istniejącej szkoły podstawowej oraz podwyższenie standarów edukacyjnych. Ważne jest wspieranie rozwoju gospodarczego i przekazywanie większej liczby zadań organizacjom pozarządowym w celu zwiększania oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Dla mnie samorząd to przekazanie władzy w ręce obywateli. Na lokalnym szczeblu władzy należy odrzucić różnice światopoglądowe i skupić się na dążeniu do wspólnego celu – stworzenia miejsca, z którego wszyscy będziemy korzystać i w którym będziemy efektywnie odpoczywać. Członkowie władz samorządowych, powinni być otwarci na kontakt z mieszkańcami. Relacje między władzą uchwałodawczą a wykonawczą powinny być profesjonalne, skoncentrowane na wspólnym celu, ale przyjazne i w dobrej atmosferze.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego?
Jako Radna z Łomianek do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego będę godnie reprezentować mieszkańców gminy. Działanie merytorycznie i współpraca ponad podziałami dla dobra mieszkańców jest najważniejsza. Znając najważniejsze problemy społeczności lokalnej, będę starać się je rozwiązywać, czyli: zabiegać o poprawę infrastruktury drogowej w gminie, udrożnienie ul. Pułkowej dla szybkiej komunikacji autobusowej z Warszawą (metrobus lub/i bus pas). Działać na rzecz budowy trasy S7 przez Łomianki (ograniczającą uciążliwości dla mieszkańców Dąbrowy), podwyższać jakość edukacji, dbać o środowisko naturalne i rozwijać trasy rowerowe.

Ponadto:

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Dobrze

Katarzyna Sicińska

Katarzyna Sicińska

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *