www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Klasa usportowiona w Gimnazjum

Dyrekcja Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach uprzejmie informuje, że od dnia 4 czerwca 2012 r. przyjmuje zgłoszenia kandydatów do klasy pierwszej usportowionej.

Klasa będzie liczyła 28 uczniów – 14 chłopców i 14 dziewcząt.

W klasie usportowionej realizowane będą następujące dyscypliny:
– chłopcy – piłka nożna
– dziewczęta – piłka siatkowa


Rekrutacja do klasy usportowionejUczeń ubiegający się o przyjęcie do klasy usportowionej:
1. Posiada aktualne zaświadczenie lekarskie, zezwalające na uprawianie sportu wydane przez lekarza medycyny sportowej.
2. Posiada pisemną zgodę obojga rodziców (opiekunów prawnych).
3. Nie ma nagannej lub nieodpowiedniej oceny za zachowanie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
4. Przystąpił do testów sprawności fizycznej i uzyskał w nich wynik kwalifikujący do klasy usportowionej (przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku w testach sprawnościowych).

Do 18 czerwca 2012 r. należy składać w sekretariacie szkoły zaświadczenia lekarskie oraz pisemne zgody rodziców (druk dostępny na stronie internetowej szkoły www.g1-lomianki.pl lub w sekretariacie – Łomianki, ul. Staszica 2).

Testy sprawności fizycznej odbędą się 21 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 i będą obejmowały:
1) bieg wahadłowy 4 x 10 m
2) skok w dal z miejsca
3) bieg na 60 metrów
Lista uczniów przyjętych do klasy usportowionej będzie dostępna 5 lipca 2012 r. o godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.W przypadku pytań i wątpliwości proszę dzwonić pod numer: 22 751-56-10.

Wiesława Kulawik-Raczyńska – dyrektor szkoły

Klasa usportowiona w Gimnazjum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *