www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Klub Zakręconych Czytelników

Fundacja Kids Story od marca realizuje projekt dla dzieci pt. Klub Zakręconych Czytelników, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (dzieci rozpoczynające edukację szkolną w wieku 6-7 lat). Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Urząd Miejski w Łomiankach.

Inicjatywa ma na celu animację czytelnictwa wśród dzieci, aktywną integrację dzieci oraz zbliżenie najmłodszych do książki i biblioteki. W projekcie biorą udział dzieci z przedszkola Kids Story oraz najmłodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach (uczniowie pierwszych klas).

Uczestnicy spotykają się raz w tygodniu na warsztatach tematycznych, poświęconych różnorodnym zagadnieniom. Zajęcia młodszej grupy mają miejsce w przedszkolu, a starszej – w bibliotece szkolnej.
W trakcie warsztatów odbywa się głośne czytanie wybranej książki i rozmowa o przeczytanym tekście. Literatura staje się inspiracją do działania: wykonywania prac manualnych, zabaw słownych oraz ruchowych. Książki czytane na warsztatach to pozycje przyświecające idei czytania/słuchania dla przyjemności, takie, którym towarzyszy śmiech, które wywołują chęć przeżywania przygód i rozwijania własnych zainteresowań, ale także podejmują ważne zagadnienia związane z wartościami (np. dobrem, przyjaźnią).
Czytamy zarówno publikacje współczesne, baśnie z różnych regionów świata, jak i literaturę popularnonaukową dla dzieci.

W trakcie warsztatów korzystamy również z japońskiego teatrzyku „kamishibai”. Nasi „zakręceni czytelnicy” to z pewnością dzieci otwarte na nowe doświadczenia oraz posiadające rozmaite zainteresowania. Jedni kochają zwierzęta, zwłaszcza konie, innych ciekawi świat wynalazków i szeroko pojętej techniki, jeszcze innych – świat zagadek detektywistycznych. Owa różnorodność sprawia, że dzieci poznają doświadczenia i spostrzeżenia innych, poszerzają horyzonty i wzbogacają się o nową wiedzę.

W ramach projektu zakupowane są również książki, które czytamy na warsztatach. Po omówieniu opowieści, publikacje są wypożyczane uczestnikom. Inicjatywa ta cieszy się zainteresowaniem dzieci i rodziców, gdyż umożliwia wielokrotne przeżywanie przygód literackich w domowym zaciszu.

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia znajdują się na stronach:
https://pl-pl.facebook.com/kidsstorylomianki i www.bibliotekalomianki.blogspot.com.

Małgorzata Kozińska-Rychner

Klub Zakręconych Czytelników

Klub Zakręconych Czytelników

Klub Zakręconych Czytelników

Klub Zakręconych Czytelników

Klub Zakręconych Czytelników

Klub Zakręconych Czytelników

Klub Zakręconych Czytelników

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *