www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

KMŁ za darmo? Możliwe…

Rada Miejska w Łomiankach
Radni Rady Miejskiej w Łomiankach

Szanowni Państwo!
Zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości zwolnienia mieszkańców Łomianek z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej, świadczonej przez Komunikację Miejską Łomianki Sp. z o.o. Zwolnienie opłat powinno dotyczyć mieszkańców, którzy płacą podatki na terenie naszej gminy i w celu sprawnego przeprowadzenia procedury proponuję wydanie im „Karty Mieszkańca Łomianek”. (Zapewniam o pomocy w określeniu zasad przyznawania Karty).

Poniżej przedstawiam propozycję Uchwały wraz z uzasadnieniem. Mam nadzieję, że zajmiecie się Państwo tą sprawą i Rada Miejska wdroży proponowany przeze mnie projekt. Wierzę, że w znaczący sposób ułatwi on mieszkańcom korzystanie ze środków transportu Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. oraz wpłynie na poprawę warunków dojazdu do Warszawy, o czym piszę w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Uchwała Nr …………
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
z dnia ……….. 2017 r.
w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej świadczonych przez Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 50a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. Zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.
Od dnia 01 stycznia 2018 r. wprowadza się bezpłatne usługi przewozowe w komunikacji miejskiej świadczone przez Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.

§ 2.
Bezpłatne przejazdy autobusami Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. przysługują wszystkim mieszkańcom Łomianek posiadającą „Kartę Mieszkańca Łomianek”.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), rada gminy może ustalać ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. Ideą wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej jest potrzeba realizacji jednego z podstawowych zadań gminy, zadania o charakterze użyteczności publicznej – lokalnego transportu publicznego.

Najważniejszym celem wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej jest poprawa życia mieszkańców Łomianek. Wyjazd z Łomianek w stronę Warszawy w godzinach porannych jest dla wielu mieszkańców prawdziwą drogą przez mękę. Budowa nowych osiedli na terenach, które jeszcze nie tak dawno były uznawane za zalewowe, na pewno wpłynie na zwiększenie zatłoczenia na głównych drogach wyjazdowych do Warszawy. Planowane drogi trasa S-7 czy też tzw. mała obwodnica Łomianek, jeżeli kiedykolwiek powstaną, są pieśnią przyszłości – a i tak wielu z nas ma różny pogląd na temat ich skutecznego wpływu na rozładowanie natężenia ruchu lub też po prostu korków w Łomiankach.

Wprowadzenie w tym roku bezpłatnej komunikacji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ślad za Warszawą jest bardzo dobrym posunięciem, jednak mało skutecznym w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych. Uczniowie wymienionych szkół są bardzo często dowożeni przez rodziców.

Szanowni Państwo! Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla wszystkich mieszkańców musi wiązać się z poprawą, jakości świadczonych usług przez gminną spółkę, aby jak najwięcej mieszkańców chciało pozostawić swoje samochody w garażach, muszą zachęcać swoim wyglądem i estetyką do korzystania z nich. Oprócz jakości usług, ważne jest zwiększenie ilości taboru do
obsługi mieszkańców oraz zwiększenie liczby połączeń komunikacyjnych z wszystkimi osiedlami i sołectwami Gminy Łomianki tak, aby wszyscy mieszkańcy mieli dobry dostęp do komunikacji świadczonej przez KMŁ. Stwórzmy warunki i dajmy mieszkańcom wybór. Kolejną sprawą jest uzgodnienie z Warszawą buspasa na odcinku od ulicy Brukowej w stronę Warszawy. Pragnę przypomnieć Państwu Radnym, iż 20.03.2014 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę nr LX/334/2014, której realizacja rozwiązałaby w znacznym stopniu problemy komunikacyjne Łomianek – niestety obecna Rada Miejska ją unieważniła.
Czy Łomianki stać na wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją KMŁ? Mieszkańcy Łomianek płacą jedne z największych podatków w Polsce. Obecna Rada Miejska podwyższyła opłaty za wywóz śmieci, wzrosły opłaty za kanalizację i wodę. Jesteśmy obciążani coraz bardziej podatkami i różnego typu opłatami. Jednocześnie nasze spółki gminne oraz gmina wydaje bardzo duże środki finansowe na promocję i różnego typu imprezy, plakaty, banery itp., które nie wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców.

Szanowni Państwo Radni
Dobro mieszkańców jest najważniejsze i liczę, że podejmiecie próbę wprowadzenia z dniem 1.01.2018 roku dla mieszkańców Gminy Łomianki bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej świadczonych przez Komunikację Miejską Łomianki Sp. z o.o.

Z poważaniem mieszkaniec
Jan GRĄDZKI


Załączone dokumenty:
Projekt Uchwały.pdf

KMŁ za darmo? Możliwe...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

2 komentarze

 1. ja.

  Pomysł dobry. Dziwie się że jeszcze nad tym się nie ustanowiono. Wolałbym jeździć za darmo autobusem niż otrzymywać biuletyn propagandowy ze zdjęciami z rozkopanych ulic, który i tak bezpośrednio z ogrodzenia ląduje w śmieciach.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. tutka

  NIE BÓJ, NIE BÓJ .Przed wyborami pomysł zostanie powielony a akcja sprawnie opisana w biuletynach miejskich.
  Oczywiście jako pomysł kandydata jedynego z wybranych.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *