www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Koalicja wokół budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski gości na łamach miesięcznikaLomianki.info od kilku miesięcy, jednak nadal stanowiswoiste terra incognita dla wielu osób i instytucji.

Zresztą nie tylko w Łomiankach, bo jak wynika z wypowiedziautorów raportu „Budżet obywatelski w Polsce”[1], jestto hasło tyleż popularne, co wieloznaczne i w wielu przypadkachniezrozumiałe. Jest jednak nadzieja, że stanie się namono bliższe dzięki akcji Fundacji im. Stefana Batorego i koalicjiMasz Głos Masz Wybór, oraz rodzącej się społecznejinicjatywie wokół tej sprawy w Łomiankach.

A że „nie od razu Kraków zbudowano”, to i przygotowanieoraz wprowadzenie budżetu obywatelskiego musi trwać.Samo posługiwanie się hasłem „budżet obywatelski”,przywoływanie tej nazwy podczas różnych wystąpień niespowoduje, że budżet Gminy zamieni się w budżet obywatelski.Do tego potrzeba czasu i wspólnej pracy.Dla przypomnienia, budżet obywatelski to proces,podczas którego mieszkańcy decydują na co wydana zostaniekonkretna, wydzielona część budżetu gminy (np.1% dochodów). Odbywa się to w kilku, wcześniej uzgodnionych,etapach.

W uproszczeniu może to np. wyglądać tak:
– pomysły na inwestycje lub inne wydatki składane sąprzez mieszkańców;
– zgłoszone wnioski publikowane są na stronach internetowychi w gazetach, aby wszyscy zainteresowanimogli się z nimi zapoznać;
– organizowane są debaty i prezentacje pomysłów;
– zwieńczeniem procesu jest wybór najlepszego pomysłuspośród wszystkich propozycji, dokonywany przezmieszkańców w drodze np. głosowania internetowegolub bezpośredniego.

Podstawą działania są wspólnie określone, jasne i znanewszystkim zasady postępowania. Efektem procesujest wpisanie wybranych zadań do budżetu Gminy.

SPOTKANIE Z FUNDACJĄ BATOREGO

Żeby przybliżyć hasło budżetu obywatelskiego (BO), opisaćna czym polega, jak się do niego przygotować, orazżeby rozwiać wątpliwości i odpowiedzieć na pojawiającesię pytania radnych, członków rad osiedlowych i sołeckich,na początku kwietnia zorganizowane zostało spotkaniez ekspertem Fundacji Batorego, panem DariuszemKraszewskim. Miało ono pokazać, że wokół idei i hasła BOmożna zbudować coś wspólnego, pozytywnego, zmierzającegodo „uspołecznienia procesu tworzenia budżetu”.

Całe spotkanie zostało umieszczone na portalu www.lomianki.info. Są tam również dostępne wcześniejsze artykułydot. tej tematyki. To, co przeplata się w każdej wypowiedzi,a przede wszystkim w wystąpieniu pana Kraszewskiegoto hasło, że budżet obywatelski łączy a nie dzieli, przybliżasamorząd mieszkańcom i tworzy zręby wspólnoty.

Mając świadomość do czego powinniśmy dążyć, z dużąprzykrością wysłuchałam wypowiedzi Piotra Rusieckiego,zastępcy burmistrza, który podczas dyskusji zradnymi o zmianach w budżecie posunął się do stwierdzenia:„to jest budżet obywatelski, oczywiście, jeszczebez procedury, mam nadzieję, że tą procedurę uda sięwprowadzić i chociaż część tych kompetencji Państwusię da odebrać…”. To zdanie skierowane do rady miejskiejświadczy o kompletnym niezrozumieniu idei budżetuobywatelskiego. Proszę, abyśmy niczego nikomu nieodbierali, bo budżet obywatelski nie służy do zabierania,nie polega na eskalowaniu konfliktu i nie tego potrzebaŁomiankom! Budżet obywatelski powinien pomagaćwypracowywać kompromisy i być przestrzenią do prawdziwejdebaty na równych dla każdego prawach.

Jak się okazuje budżet obywatelski wprowadziło już ponad70 miast i gmin w Polsce. W tym roku będzie ich jeszczewięcej. Czy idea ta ma szansę na rzeczywiste zakorzenieniew Łomiankach?

POWSTAJE KOALICJA
Po spotkaniu z ekspertem Fundacji Batorego kilka osóbzainteresowanych wprowadzeniem BO w naszej Gminiepostanowiło powołać nieformalną grupę roboczą, któradziałałaby na rzecz BO w Łomiankach. Zobaczymy co z tegowyniknie, jak dużo osób i organizacji zainteresuje sięudziałem w pracach tej grupy, no i czy idea BO w Łomiankachnie zostanie wypaczona, źle zrozumiana, czy użytado celów zupełnie odmiennych od tych prawdziwych.Na razie warto obejrzeć wystąpienie pana DariuszaKraszewskiego z Fundacji im. Stefana Batorego, dostępnena www.lomianki.info i wejść na nową stronę: www.lomianki.org

Sylwia Maksim-Wójcicka

1) Dariusz Kraszewski, Karol Mojkowski „Budżet obywatelski w Polsce”,Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2014

Koalicja wokół budżetu obywatelskiego

Koalicja wokół budżetu obywatelskiego

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

4 komentarze

 1. Krzysiek

  Z zaciekawieniem czytam wszystkie artykuły o budżecie obywatelskim i mam nadzieję, że atmosferze porozumienia uda się ten temat pociągnąć. Dobrze, że inicjatywa wychodzi od mieszkańców a nie skonfliktowane władzy.
  Takie rozwiązanie daje chociaż minimalne szanse na powodzenie.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. z sali

  W Łomiankach juz jest budżet obywatelski – pieniądze dla organizacji pozarządowych, to własnie NGO są gwarantem efektywnego ich wykorzystania a nie dyskusje na portalnym portaliku….

  0
  0
  Odpowiedz
 3. M2013

  Budżet obywatelski to projekty zgłaszane przez samych mieszkańców- a zatem najbardziej potrzebne. Choć oceniać można wedle różnych kryteriów, bo czasem zgłąsza się projekt pomnika byłego prezydenta, innym razem budowę dachu w budynku jednego z kościołów, a to ostatnie akurat nie jest zgodne z przepisami. Co wspólnego mają z tym NGO?

  A co do twojej opinii o portalu – chętnie podsykutuję w innym miejscu, jeśli mi takie wskażesz, a którego za partyjny nie uważasz.Nie mówię o forum, bo trudno spod wiadra obelg i błota wyciągnąć tam cokolwiek wartościowego.

  Na marginesie – PISowskie Dobro Wspólne swoje protesty w Gł i na stronie www zamieszczać może, a stowarzyszeń z innych opcji to już nie widzę…łomianki Razem to inna bajka.

  Nie popadajmy w skrajności. Tak jest ustrój naszego, ale i większości państw europejskich, skonstruowany, że mamy prawo sympatyzować i uczestniczyć w funkcjonowaniu partii politycznych. W Stanach mimo istnienia tylko 2-ch poważnych partii nie jest to uznawane za dyshonor, bo dzięki temu wiadomo, jakie kto ma poglądy. Ale może polska demokracja jeszcze za młoda i musi się wiele nauczyć…

  0
  0
  Odpowiedz
 4. jestem za, jednak...

  Budżet obywatelski fantastycznie funkcjonuje w innych miejscowościach. Czy uda się go wprowadzić w Łomiankach? Moim zdaniem bez wymiany ekipy rządzącej (części Rady, Burmistrza, a zwłaszcza Wiceburmistrza) nic z tego nie wyjdzie, a sam pomysł mieszkańców zostanie wykorzystany politycznie.

  Ciszę się, że portal i gazeta Łomianki.info, jak chyba nikt inny w Łomiankach, wspiera takie inicjatywy. Jednak wydaje mi się, że świadomość społeczna twórcy portalu jest daleko w przodzie przed większością samorządowców. Stąd pewnie agresywne ataki skierowana w stronę właściciela Łomianki.info. Nie od dziś wiadomo, że agresja rodzi się najczęściej w głowach wypełnionych bezmyślnością.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *