www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Kogo reprezentują radni Łomianek?

W trybie nagłym, bez zachowania standardowych procedur, w burzliwej atmosferze, przy wrzawie protestów zgromadzonych mieszkańców, rada Łomianek obaliła uchwały rady poprzedniej kadencji popierające nadwiślański przebieg wylotówki na Gdańsk.

Okrzyki „Panie burmistrzu, głosowaliśmy na pana!”” nie pomogły. Raczej nie ma już także mowy o ponownych konsultacjach społecznych w sprawie wylotówki na Gdańsk. Mimo iż wyniki przeprowadzonych niegdyś w Łomiankach badań opinii publicznej i rezultat nieważnego z powodu frekwencji referendum mówią jasno, że zdecydowana większość mieszkańców chce trasy po wale, radni Łomianek w trybie pilnym odwołali wszystko, co na ten temat uchwaliła rada poprzedniej kadencji. Stołeczne media także zdają się pomijać pewne fakty.

– 70 procent osób, które nie poszły głosować w referendum, zbojkotowały je i opowiedziały się tym samym za trasą mszczonowską – mogliśmy usłyszeć z ust radnych i jest to jak się wydaje oficjalnie przyjęta interpretacja władz Łomianek w sprawie wyników referendum. – Mieszkańcy Łomianek nie chcą trasy po wale – oznajmił w telewizyjnym Kurierze burmistrz Wiesław Pszczółkowski. – Takiej demagogii nie uprawiał nawet mistrz w tej dziedzinie Łucjan Sokołowski – mówi wzburzony starszy pan, Czytelnik „”Echa””.

Straszenie dwoma przebiegami trasy, mszczonowskim i po wale jednocześnie, to zwykła prowokacja. Reakcja na to, że wojewoda skłania się ku mądrzejszemu rozwiązaniu – dodaje inna mieszkanka. W Łomiankach mówi się o konieczności odwołania rady gminy.

Przebieg trasy S7 znów budzi kontrowersje. Tym razem jednak zwolennicy wariantu mszczonowskiego sięgnęli po ciężki oręż. Z kolei ci, którzy popierają trasę po wale chcą odwołać burmistrza Łomianek i radę gminy.

Uchwalili w tajemnicy

Wszystko zaczęło się od publikacji Krzysztofa Śmietany w „”Gazecie Wyborczej””. Artykuł „”Wojewoda chce odciąć Wisłę trasą na Gdańsk”” sugerował, że wojewoda Jacek Sasin przychyla się do wariantu po wale. Można było w nim również przeczytać, jakoby większość mieszkańców Łomianek i tłumy ekologów protestowały przeciwko takiemu rozwiązaniu. Radni łomiankowskiej „”Potrzeby Zmian”” (ugrupowanie burmistrza Wiesława Pszczółkowskiego, które po ostatnich wyborach praktycznie zmonopolizowało władzę w mieście) postanowili na najbliższej sesji rady 31 maja przegłosować anulowanie wszystkich wcześniejszych uchwał rady miasta i gminy Łomianki popierających trasę nad Wisłą. Plan radnych nie był oficjalny. Nie podano tej informacji w BIPie, na stronie internetowej, nie wysłano zawiadomienia do dziennikarzy ani o sesji, ani o faktycznym porządku obrad. Co więcej – radni opozycji o proponowanej uchwale dowiedzieli się dopiero na sesji. Plan się powiódł. Dwie wcześniejsze uchwały rady miasta i gminy podjęte za kadencji burmistrza Łucjana Sokołowskiego zostały w trybie pilnym anulowane. W praktyce oznacza to poparcie przez radnych wariantu mszczonowskiego.
– Radny Piotr Rusiecki tłumaczył zebranym, że trzeba taką uchwałę podjąć. Wiem także, że dzień wcześniej dał burmistrzowi Pszczółkowskiemu do podpisu uchwałę, by w trybie pilnym obalić decyzje radnych poprzedniej kadencji powiedział „”Echu”” Grzegorz Porowski, prezes Stowarzyszenia Ochrony Puszczy Kampinoskiej, który był obecny na sesji i cały jej przebieg filmował. – Burmistrz tłumaczył, że potrzebuje takiej decyzji rady, by mieć nieskrępowane ręce.

– Zgodnie z publikacjami prasowymi i zamieszczonym tam stanowiskiem wojewody mazowieckiego w Łomiankach miałyby funkcjonować równocześnie dwie trasy: mszczonowska i wzdłuż wału – mówi rzecznik łomiankowskiego urzędu Wojciech Asiński. – Przy czym w przypadku powstania trasy wzdłuż wału, bardzo prawdopodobny staje się wariant wprowadzenia na terenie naszej gminy, trzeciej trasy tzw. legionowskiej. Uchwały podjęte podczas ostatniej sesji, dotyczą uchylenia poparcia przez radę miejską w Łomiankach dla budowy trasy po wale.

W czyim interesie?

Czy radni rzeczywiście działali w interesie mieszkańców Łomianek? – W poprzedniej kadencji zleciliśmy niezależnej firmie badanie opinii publicznej dotyczące przebiegu trasy – wyjaśnia były burmistrz Łucjan Sokołowski. – Wykazało ono, że ponad 70 proc. mieszkańców popiera wariant nadwiślański, popularnie zwany też obwodnicą Łomianek lub oficjalnie samorządową trasa nadwiślańską. W jesiennym referendum za tym przebiegiem trasy opowiedziało się aż 89% osób. Mam wrażenie, że decyzja obecnej rady to zdanie hałaśliwej mniejszości, a nie reprezentacja woli mieszkańców.
Przypomnijmy, że referendum, które odbyło się tydzień po wyborach samorządowych, nie zdobyło wymaganej frekwencji. Zabrakło kilkuset głosów. Obecne władze nie zdecydowały się na powtórzenie głosowania, mimo że takie rozwiązanie sugeruje wielu mieszkańców. Wojciech Asiński twierdzi, że rzecznik wojewody potwierdził w wypowiedzi dla dziennikarzy, iż wariant mszczonowski, dla którego od kilkudziesięciu lat jest utrzymywana rezerwa terenu, jest przesądzony. – Protestując przeciwko trasie nadwiślańskiej, radni sprzeciwiają się tym samym przebieganiu przez Łomianki aż trzech tras – dodaje Asiński.

Natura 2000 a Puszcza Kampinoska

Oba warianty trasy niosą ze sobą pewne zagrożenia dla środowiska. Wariant mszczonowski zahaczy o Puszczę Kampinoską, zaś obwodnica Łomianek przetnie obszary włączone do programu Natura 2000. – Puszcza Kampinoska jest ważniejszym przyrodniczo terenem niż dolina Wisły – tłumaczy Grzegorz Porowski. – Przebieg trasy mszczonowskiej zagraża ciekom wodnym w puszczy – dodaje Łucjan Sokołowski. – A źródła Łasicy to życie KPN-u. Trzeba pamiętać, że jest to teren parku narodowego, czyli najcenniejszy obszar, jeśli chodzi o środowisko naturalne.
– Niedobrze się stało, że w czasie kampanii wyborczej robiono wszystko, aby wmówić mieszkańcom Dąbrowy, że trasa wzdłuż wału jest alternatywą dla trasy mszczonowskiej – mówi rzecznik łomiankowskiego urzędu.
Tymczasem były burmistrz podkreśla, że obwodnica Łomianek została zaprojektowana właśnie jako alternatywa trasy mszczonowskiej i po to, by nie dzielić jednego miasta na kilka mniejszych.
W tej sprawie ma się wypowiedzieć jeszcze Minister Ochrony Środowiska.

Trzy możliwości

Na razie zamieszanie narasta. Wojewoda się waha. Do prasy przeciekają informacje, jakoby skłaniał się ku obu wariantom jednocześnie, czyli podwójnemu przebiegowi tras. Nieoficjalnie mówi się, że dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Dąbrowski oraz burmistrz Wiesław Pszczółkowski ustalili, że Kolejowa będzie szybko przebudowana do parametrów drogi ekspresowej, a co za tym idzie – trasa S7 będzie musiała wtedy powstać w wariancie mszczonowskim. Według prognoz nadwiślańska obwodnica Łomianak przejęłaby ruch i przebudowa Kolejowej nie byłaby konieczna. Wystarczyłby zwykły remont. Jeśli pomysł ten zostanie jednak zrealizowany, przedsiębiorcy zostaną tam, jak na Zakopiance, oddzieleni ekranami od drogi i będą skazani na bankructwo.
Rozwiązanie nadwiślańskie w referendum poparła miażdżąca większość głosujących. Jest ono postulowane przez stowarzyszenia Ochrony Puszczy Kampinoskiej i Ochrony Przed Powodzią i Zagrożeniami Komunikacyjnymi, i zakłada budowę trasy po wale, zwykły remont Kolejowej oraz starania o jak najszybsze doprowadzenie szybkiej kolei do Łomianek.

Chcą odwołać burmistrza i radę
Radni Łomianek zdecydowali się na dużą ekstrawagancję, głosując w tak ważnej sprawie w trybie pilnym. Pikanterii dodaje fakt, że miażdżąca większość radnych jest odmiennego zdania, niż miażdżąca większość mieszkańców głosujących w referendum. Po tych kontrowersyjnych posunięciach samorządowców, w Łomiankach zaczęło się mówić o odwołaniu burmistrza i rady. Potrzeba 10% wyborców, aby zwołać referendum w sprawie odwołania rady gminy, rada zaś (lub 10% mieszkańców) może wnioskować o referendum w sprawie odwołania burmistrza.

Milena Zawiślińska
Echo Łomianek i Bielan nr 10 (91)

Kogo reprezentują radni Łomianek?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *