www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Koleją: Młociny – Łomianki – Modlin?

Jak informuje Rynek Kolejowy…

Zapowiedzi dodatkowych środków w nowej perspektywie unijnej skłaniają do zgłaszania śmiałych pomysłów. Jan Żychliński, starosta warszawski zachodni, przedstawił na Kongresie Transportu Publicznego koncepcję kolejowych linii komplementarnych, łączących gminy tego powiatu – i nie tylko – z istniejącymi i planowanymi stacjami metra.

– Z końcem września upływa czas na składanie projektów do strategii wojewódzkiej. Występujemy z dwoma projektami: połączeniem planowanej stacji metra Chrzanów przez Żelazową Wolę do Sochaczewa oraz stacji Młociny przez Łomianki do co raz bardziej popularnego lotniska Modlin – przedstawił koncepcję na dzisiejszym Kongresie Transportu Publicznego Jan Żychliński. Pomysł ma poparcie wszystkich gmin i sąsiednich powiatów. – Wszyscy wójtowie i burmistrzowie wprowadzili bądź wprowadzają do planów te trasy. Wniosek do marszałka został złożony i uzyskał wstępne poparcie – informuje starosta Jan Żychliński.

W powiecie zachodnim mieszka teraz 102 tysięce mieszkańców. Z uwagi na niedostatecznie rozwiniętą i atrakcyjną komunikację publiczną, większość korzysta z prywatnych samochodów. Drogi już teraz są mocno obciążone. – Z uwagi na bliskość Kampinoskiego Parku Narodowego musimy uwzględniać rozwiązania przyjazne dla środowiska – mówi Jan Żychliński, starosta powiatu.

Obie linie miałyby charakter komplementarny względem metra i przyjęłyby formę kolei podmiejskiej. Pasażerowie przesiadaliby się węzłach przesiadkowych przy stacjach metra. Trasa z Chrzanowa na II linii metra do Sochaczewa liczyłaby ok. 40 km. – To naturalny kanał, nie trzeba byłoby dokonywać wielu wyburzeń. Nie byłoby też drogich wykupów gruntu, gdyż w większości należą one do Agencji Rolnej – przekonuje starosta. Linia obsługiwałaby także Żelazową Wolę, odwiedzaną licznie przez turystów, którzy teraz docierają tam autokarami.

Druga trasa, z istniejącej stacji Młociny przez Łomianki do Modlina, liczyłaby około 30 km. Jest ona kontynuacją historycznego projektu – przed wojną istniała w tym pasie już kolej dojazdowa. Zresztą pomysł ponownego połączenia Łomianek z Warszawą za pomocą komunikacji szynowej pojawił się już kilka lat temu. Trasę też, zdaniem władz powiatu, da się łatwo wytyczyć – śladem starej linii albo wzdłuż drogi krajowej, która po oddaniu drogi ekspresowej straci na znaczeniu. Nowością jest jednak propozycja dociągnięcia połączenia do Modlina. – Lotnisko obsłużyło 350 tys. pasażerów, rocznie daje to wynik 1,5 mln osób. A w planach jest pięć milionów – mówi starosta.

Jan Żychliński przekonuje, że koncepcja nie jest oderwana od rzeczywistości. – Takie rozwiązania funkcjonują na zachodzie, powielamy istniejące wzorce – przekonuje starosta. Skąd jednak znaleźć środki na tak kosztowną inwestycję wobec trudnej sytuacji budżetowej województwa? – Pomysł jest prosty: następna perspektywa unijna. Inwestorem byłby samorząd województwa. Można liczyć też na wsparcie samorządów, przez teren których przebiega trasa i podmiotów prywatnych – mówi Jan Żychliński. Zdaniem starosty, jak i obecnych na kongresie przedstawicieli lokalnych samorządów, wspomniane inwestycje można byłoby zrealizować w perspektywie ok. 10 lat.

źródło: Rynek Kolejowy
redakcja@lomianki.info

Koleją: Młociny - Łomianki - Modlin?

Koleją: Młociny - Łomianki - Modlin?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *