www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Kombatancki obrachunek

W niedzielę 20 maja w Domu Kultury odbyło się zebranie podsumowujące działalnośćKoła Miejsko-Gminnego w Łomiankach Związku Kombatantów R.P. i ByłychWięźniów Politycznych w 2006 r. Licznie przybyli przedstawiciele władz gminyi członkowie naszego koła.

Obrady rozpoczęło uroczyste wprowadzeniesztandaru i odegranie hymnu państwowego.
Równie uroczystym akcentem było wręczenieTadeuszowi Kordkowi, prezesowiKMŁ, odznaczenia za wybitne zasługi dlaorganizacji kombatanckiej.

Na przewodniczącego zebrania wybranopłk. Henryka Łazarskiego, na sekretarza– Henryka Dąbrowskiego. Do komisji mandatowejweszli: Jan Herbut-Heybowicz(przewodniczący), Czesław Niewiadomskii Jan Szumski (członkowie). Obszernesprawozdanie z działalności koła w 2006 r.przedstawił prezes, Jerzy Regulski. W minionymroku na wieczną wartę odeszło 14członków koła. Zebrani minutą ciszy uczciliich pamięć.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, podnieobecność przewodniczącego komisjiMariana Kulika, przedstawił Czesław Niewiadomski.
W dyskusji głos zabrał PrzewodniczącyRady Miejskiej, Marek Zielski, który życzyłwszystkim członkom naszego koła dobregozdrowia i dalszej owocnej pracy. Wyraziłtakże uznanie za pielęgnowanie mogiłżołnierzy polskich poległych podczas IIwojny światowej na terenie naszej gminy.Stwierdził, że władze samorządowe deklarująwolę współpracy przy organizowaniuuroczystości patriotycznych, upamiętniającychofiarnych obrońców naszej ziemi.Deklarację tę potwierdziłwiceburmistrz WojciechTarnawski, który dodatkowowyraził zatroskanie o losczłonków koła i podopiecznych– ludzi w podeszłymwieku i często w trudnejsytuacji materialnej.

W dyskusji głos zabrał równieżTadeusz Kordek, którypodziękował za odznaczeniei zapewnił, że nadal będziewspierał łomiankowskichkombatantów. Dr Jan Herbut-Heybowiczzaprosił kolegów kombatantów do korzystaniaz bezpłatnych porad lekarskich.Zebrani podjęli uchwałę w sprawie pomnikaPoległych w Obronie Ojczyzny, usytuowanegow pobliżu MarcPolu.

Uchwała

Walne zgromadzenie członków Koła Miejsko-Gminnego w Łomiankach Związku KombatantówR.P. i B. Więźniów Politycznychstanowczo protestuje i przeciwstawia się próbomprzesunięcia pomnika, który upamiętniawalkę żołnierza polskiego, jego bohaterstwow wojnie obronnej 1939 r. i w 1945 r. Żołnierzeci polegli w tym miejscu za Ojczyznę.Jest to haniebny zamiar poszerzenia parkingudla marketu MarcPol.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.Na zakończenie zebrania odśpiewano „Rotę”.

Prezes Jerzy Regulski
Gazeta Łomiankowska nr 11/2007

Kombatancki obrachunek

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *