www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Komitet Wyborczy Wyborców „Zgoda”

W ciągu ostatnich kilku lat na temat miasta i gminy Łomianki napisano w lokalnej prasie wiele artykułów. Niejednokrotnie gościł on na forum publicznych dyskusji. Z jednej strony mamy do czynienia z auto promocyjnymi laurkami, które na łamach „Gazety Łomiankowskiej” gloryfikują obecny układ władzy w Łomiankach. Czytając te artykuły, słuchając wypowiedzi burmistrza i jego radnych dowiadujemy się, że mieszkańcy mają mocne podstawy do optymizmu i zadowolenia z podejmowanych decyzji oraz efektów zarządzania gminą. Na drugim biegunie opinii plasują się oddolne i niezależne głosy mieszkańców, którzy powołując się na oczywiste fakty wskazują, że te zachwalane „dokonania” powinny być raczej nazwane kompletną katastrofą.

Przyglądając się Łomiankom przez pryzmat blisko 8 lat sprawowania zarządu przez burmistrza Sokołowskiego trzeba zauważyć, że niezadowolenie społeczne systematycznie narasta dobitnie pokazując, że podtrzymujące je argumenty są zasadne. Nurt opozycyjny w Łomiankach jest wypadkową sprzeciwu pojedynczych osób, grup sąsiedzkich i drobnej przedsiębiorczości. Nie jest on sterowany i wspierany finansowo przez żadne siły. Jeżeli opinie tego typu wypowiadane są jednogłośnie, to nie sposób nazwać ich nierzetelnymi lub spreparowanymi przez jakieś lobby. Nurt ten wzbogacany jest przez coraz to nowe nonsensy fundowane mieszkańcom przez zarząd gminy. Szczytem bezmyślności była decyzja o finansowym wsparciu budowy Centrum Rowerowego dla prywatnego lobbysty przy jednoczesnej odmowie przygotowania dokumentacji technicznej związanej z modernizacją osłabionych wałów przeciwpowodziowych. Jedynym plusem tej samorządowej patologii jest wzrost zainteresowania przeciętnego mieszkańca Łomianek sprawami gminy. Wzrost świadomości istnienia problemów i zagrożeń powoduje, że kończy się możliwość wmawiania ludziom nieprawdy lub manipulowanie faktami dla obrony swoich racji. Coraz częściej i powszechniej przebija się głos, że za wszelką cenę nie można dopuścić do wygrania kolejnych wyborów samorządowych przez miłościwie obecnie nam panujący patologiczny układ. Kolejny wybór tego układu spowoduje popadnięcie w spiralę zadłużeń, które dźwigać będziemy przez długie lata bez szans na zmianę. Ruina finansowa pociągnie za sobą zahamowanie jakiegokolwiek rozwoju infrastruktury. Pozostaniemy niedorozwiniętym skansenem wyborczej niefrasobliwości. Jedyną szansą jest zwarcie szeregów i powstanie jednego, akceptowalnego przez większość komitetu wyborczego, który będzie w stanie przeciwstawić się planom trzeciego z rzędu skoku na stołki. Dlatego proponujemy Mieszkańcom i podejmujemy decyzję o powstaniu Komitetu Wyborczego Mieszkańców „Zgoda”.

Powstanie takiego Komitetu wymaga z naszej strony pewnych deklaracji. W obliczu poważnych zagrożeń dla przyszłości gminy Łomianki trzeba odłożyć wszelkie polityczne spory i podziały. Przy najważniejszym założeniu, że w pierwszej kolejności wszystkim nam chodzi o dobro gminnej wspólnoty, powinniśmy szukać dróg porozumienia. Dlatego chociaż „Biuletyn Łomiankowski” powstał na bazie Ligi Polskich Rodzin, deklarujemy podporządkowanie treści w nim zawartych celom Komitetu. Nasze przekonania nadal pozostają wyznaczone przez przymiotniki „polski” i „katolicki”, ale zachowamy je w sferze prywatnej. Na kilka miesięcy politykę pozostawiamy politykom i skupiamy się bezpośrednio na Łomiankach. Deklarujemy nie akcentowanie i wyciszanie tematów, które w przeszłości dawały podstawy do podziałów pozostawiając tylko to, co wiąże się z działaniem uczciwym i moralnym. Będziemy łączyć nieufne do tej pory względem siebie środowiska lub pozostające względem siebie w opozycji. W obrębie naszej gminy więcej nas wszystkich łączy niż dzieli. Z całą pewnością wspólna jest troska o przyszłość Łomianek, o jakość życia na ich terenie. Jestem przekonany, że możliwe będzie zlikwidowanie napięć między mieszkańcami Dąbrowy i terenów nadwiślańskich, który w myśl zasady „dziel i rządź” zafundowała nam wszystkim władza burmistrzowska. Skłóceni i podzieleni nie osiągniemy nic. Razem możemy osiągnąć wiele. Szukajmy porozumienia, bo inaczej jako mieszkańcy wszyscy pozostaniemy na straconej pozycji. Wokół Komitetu chcemy zgromadzić ludzi prawych, znanych ze swojego zaangażowania i wyważonego poglądu, mających potencjał i skuteczność działania. Z tego grona będziemy chcieli przedstawić kandydata na burmistrza, na radnych gminnych i powiatowych. Starania o funkcje w Sejmiku Wojewódzkim pozostawiamy partiom politycznym. Wyborczy zespół wkrótce zostanie Czytelnikom przedstawiony.

Działania Komitetu wyborczego powinny koncentrować się wokół programu i wizji funkcjonowania gminy. Począwszy od obecnego numeru „Biuletynu” będziemy przedstawiali naszą koncepcję. Nie jest to temat zamknięty i dlatego rozważymy każdą sugestię w tej materii, jaka do nas dotrze. Na przekór praktyce odwracania się od obietnic wyborczych zdecydowani jesteśmy nasz program zrealizować. Jesteśmy realistami, dlatego nie będziemy wpisywać się w nurt taniego populizmu przez obiecywanie przysłowiowych gruszek na wierzbie. Wszystkie te zagadnienia będą opisane w ‘Biuletynie” i omówione na jesiennych spotkaniach wyborczych.

Konrad Waśniewski
http://wasniewski.lpr.pl

Komitet Wyborczy Wyborców „Zgoda”

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *