www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Konkurs rozstrzygnięty

Komisja konkursowa w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: I- kultury fizycznej i sportu oraz II- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz innym uzależnieniom, zwalczania negatywnych skutków patologii, rozpatrzyła 8 ofert złożonych przez 7 organizacji z terenu naszej Gminy.

Dofinansowanie dostały trzy zadania:

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia i warsztatów profilaktycznych w zakresie programu „Oryginal Play”” autorstwa dr Freda Donaldsona, tzw.””naturalnej, niezwykłej, pierwotnej zabawy”” dla dzieci objętych działalnością placówek opiekuńczo -wychowawczych, rodzin z problemem alkoholowym””, osób dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą.
Wykonawca zadania – *Fundacja Pomoc Rodzinie*.
Przyznano dofinansowanie zadania w wysokości 8 000 zł.
(zajęcia będą prowadzone w szkołach, placówkach wychowawczych, w tym w Świetlicy Rodzinnej przy Fundacji)

2. Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z seminariami dla ich rodziców i nauczycieli – „” Pomagamy dorastającemu pokoleniu w ich życiowym rozwoju. Jak sobie radzić z trudnymi uczuciami, uprzedzeniami i agresją w relacjach rodzinnych i społecznych””.
Zajęcia przewidziane dla szkół ponadpodstawowych z gm. Łomianki.
Wykonawca- *Stowarzyszenie „ W Stronę Dziewcząt”
Przyznano dofinansowanie zadania w wysokości 4 439 zł.

3. Zorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców gminy Łomianki. Konkursy wiedzy o profilaktyce uzależnień na Piknikach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Ośrodka Kultury Regionalnej Wsi „Eko – Kiełpin”.
Przyznano dofinansowanie zadania w wysokości 6 000 zł.

Wszystkie powyższe organizacje spełniły wymóg zadeklarowania 20% wkładu własnego w realizacji zadania.

W związku z błędami w wypełnieniu wniosków w rozstrzygniętym konkursie, przed najbliższym konkursem organizacje będą mogły sprawdzić swą ofertę u specjalisty ze Stowarzyszenia BORIS (Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych). Spotkanie zostanie zorganizowane w pierwszym tygodniu października, tuż przed upływem terminu składania ofert w kolejnym konkursie.

źródło: UMiG Łomianki
redakcja@lomianki.info

Konkurs rozstrzygnięty

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...