www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Konkurs rozstrzygnięty

Komisja konkursowa w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: I- kultury fizycznej i sportu oraz II- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz innym uzależnieniom, zwalczania negatywnych skutków patologii, rozpatrzyła 8 ofert złożonych przez 7 organizacji z terenu naszej Gminy.

Dofinansowanie dostały trzy zadania:

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia i warsztatów profilaktycznych w zakresie programu „Oryginal Play”” autorstwa dr Freda Donaldsona, tzw.””naturalnej, niezwykłej, pierwotnej zabawy”” dla dzieci objętych działalnością placówek opiekuńczo -wychowawczych, rodzin z problemem alkoholowym””, osób dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą.
Wykonawca zadania – *Fundacja Pomoc Rodzinie*.
Przyznano dofinansowanie zadania w wysokości 8 000 zł.
(zajęcia będą prowadzone w szkołach, placówkach wychowawczych, w tym w Świetlicy Rodzinnej przy Fundacji)

2. Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z seminariami dla ich rodziców i nauczycieli – „” Pomagamy dorastającemu pokoleniu w ich życiowym rozwoju. Jak sobie radzić z trudnymi uczuciami, uprzedzeniami i agresją w relacjach rodzinnych i społecznych””.
Zajęcia przewidziane dla szkół ponadpodstawowych z gm. Łomianki.
Wykonawca- *Stowarzyszenie „ W Stronę Dziewcząt”
Przyznano dofinansowanie zadania w wysokości 4 439 zł.

3. Zorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców gminy Łomianki. Konkursy wiedzy o profilaktyce uzależnień na Piknikach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Ośrodka Kultury Regionalnej Wsi „Eko – Kiełpin”.
Przyznano dofinansowanie zadania w wysokości 6 000 zł.

Wszystkie powyższe organizacje spełniły wymóg zadeklarowania 20% wkładu własnego w realizacji zadania.

W związku z błędami w wypełnieniu wniosków w rozstrzygniętym konkursie, przed najbliższym konkursem organizacje będą mogły sprawdzić swą ofertę u specjalisty ze Stowarzyszenia BORIS (Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych). Spotkanie zostanie zorganizowane w pierwszym tygodniu października, tuż przed upływem terminu składania ofert w kolejnym konkursie.

źródło: UMiG Łomianki
redakcja@lomianki.info

Konkurs rozstrzygnięty

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *