www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

„Konsultacje” w wykonaniu burmistrza…

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli wprowadzoną pod obrady uchwałę dotyczącą zorganizowania w terminie od 20 września do 30 listopada dodatkowych konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki. Uchwały nie poparli radni z Klubu radnego Tadeusza Krysteckiego.

Bezpośrednim powodem wniesienia pod obrady Rady Miejskiej tej uchwały były wnioski i reakcje mieszkańców, które spłynęły do radnych w okresie od czerwca do lipca. Mieszkańcy Gminy sprzeciwiali się prowadzeniu konsultacji w tak istotnej sprawie w okresie wakacyjnym. Radnym zależało ponadto na ucywilizowaniu procesu organizowanych przez burmistrza konsultacji. Zdaniem radnych którzy przedstawili Radzie tę uchwałę, konsultacjami społecznymi winna zostać objęta jak najszersza grupa mieszkańców. Zasady ich przeprowadzania muszą być dla wszystkich jasne i przejrzyste. Nie ma zgody na faworyzowanie żadnej grupy społecznej, w tym stowarzyszeń zrzeszających członków rodzin m.in. wiceburmistrza Piotra Rusieckiego a także wybranych radnych, w tym radnej Elżbiety Podolskiej.

Ogłoszone przez burmistrza i przeprowadzone w kwietniu tzw. „konsultacje” w sprawie wyboru budowy/rozbudowy szkoły (Dąbrowa, czy Sadowa?) stały się bardzo dobrym przykładem na to, jak nie należy konsultacji przeprowadzać. Sam wybór miejsca konsultacji (Dąbrowa), nawoływanie burmistrza Dąbrowskiego do opowiedzenia się mieszkańców za inwestycją w Dąbrowie, wcześniejsza bezpardonowa kampania przeciwko uczniom i nauczycielom szkoły w Sadowej, brak transparentności podczas ogłaszania wyników, a także przedłużenie terminu konsultacji już po ich zakończeniu o kolejnych kilka dni, jak się domyślam, z powodu niekorzystnego ich wyniku (na spotkaniu konsultacyjnym, 23 IV mieszkańcy Sadowej złożyli ponad 200 ankiet z poparciem rozbudowy szkoły w Sadowej), mogą być dobitnym dowodem na to, w jaki sposób można manipulować opinią publiczną. I wyraźnie pokazuje, że ogłaszający konsultacje (w tym przypadku był to burmistrza Tomasz Dąbrowski) jeszcze przed ich rozpoczęciem miał jasno sprecyzowane zdanie w tej sprawie a podjęte działania były tak prowadzone aby ostateczny wynik był zbieżny z oczekiwaniami burmistrza.

Wróćmy jednak do konsultacji w sprawie zmiany studium, najważniejszego w Gminie dokumentu planistycznego, kształtującego kierunki rozwoju Gminy na wiele lat. Ogłoszony pierwotnie przez burmistrza Tomasza Dąbrowskiego termin konsultacji w tej sprawie z założenia ograniczyć miał możliwości uczestnictwa w nich szerszej rzeszy mieszkańców naszej Gminy. Wyznaczony został bowiem w okresie urlopowym tj. 24 czerwca – 14 lipca. Nie zachowane zostały również podstawowe procedury realizacji kolejnych etapów konsultacji. Podobnie jak w sprawie szkoły, i tu burmistrz przedłużył okres konsultacji – tym razem do końca lipca, kolejny raz kpiąc sobie z mieszkańców… Ktoś powie – „ma takie prawo”. A ja zapytam ironicznie: „przedłużać po cichu konsultacje w okresie wakacyjnym, czy kpić z mieszkańców?”.

Podczas dyskusji nad uchwałą wyjaśnione zostały radnym wszystkie wątpliwości, m.in. czy wnioski, które wpływały do Urzędu podczas pierwszego etapu konsultacji ogłoszonych zarządzeniem burmistrza, wzięte zostaną pod uwagę podczas konsultacji, które odbędą się na jesieni. Otóż – nic nie stoi na przeszkodzie, by tak się stało. Będzie to zależało jedynie od dobrej woli burmistrza.

Wprowadzona podczas ostatniej sesji uchwała bardzo precyzyjnie reguluje zasady, zarówno ogłaszania konsultacji, jak też samego ich przebiegu. Uchwała mówi między innymi o tym, że:

– konsultacje będą miały formę spotkań z mieszkańcami, zorganizowane zostaną w 2-3 miejscach na terenie Gminy Łomianki;
– uzupełniającą formą konsultacji będzie formularz do składania uwag i propozycji zmian Studium;
– konsultacje zostaną ogłoszone na minimum 14 dni przed ich
rozpoczęciem poprzez publikację uchwały oraz formularza uwag na stronie internetowej www.lomianki.pl oraz w dwutygodniku Gazeta Łomiankowska.pl.;
– spotkania z mieszkańcami winny obejmować: przedstawienie rangi i znaczenia Studium w polityce przestrzennej Gminy, szczegółowe zapisy dla danej jednostki pomocniczej, uszczegółowienie zasad dot. sposobu składania uwag do Studium a także część dotyczącą zapytań i wolnych wniosków mieszkańców;
– spotkania powinny zostać zorganizowane w dzień roboczy, nie wcześniej jednak niż o godzinie 17.30;
– w spotkaniach powinien uczestniczyć merytoryczny pracownik Gminy;
– z każdego spotkania powinien zostać sporządzony protokół, do którego załączona zostanie lista obecności osób biorących w nim udział.

I rzecz najważniejsza: wyniki konsultacji wraz z protokołami poszczególnych spotkań mają zostać przedstawione Radzie Miejskiej na zwołanej po zakończeniu konsultacji Sesji Rady Miejskiej, a także opublikowane na stronie internetowej Gminy Łomianki w terminie 21 dni od daty zakończenia konsultacji.


Czym są społeczne konsultacje?

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.

Etapy procesu konsultacji społecznych:
– informowanie o zamierzenia/planach,
– prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania problemu,
– wymiana opinii,
– znajdowanie rozwiązań,
– informowanie o finalnej decyzji.

Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie są przepisy
ustaw o:

– samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku
– samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku
– samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 roku.
– działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku.

Zgodnie z tymi przepisami samorządy mogą przeprowadzić konsultacje społeczne w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla wspólnot samorządowych. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określają uchwały rad odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast, powiatów, województw).

 


Załączone dokumenty:
Uchwała z 18 lipca 2013 r..pdf

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

25 komentarzy

 1. PaWeŁ

  Bardzo dobra decyzja Państwa Radnych. Nie powinno być tak, że konsultacje robi się pod konkretną grupę mieszkańców nie powiadamiając o nich pozostałych.
  Spotkania w poszczególnych osiedlach może zmuszą Burmistrza Dąbrowskiego do spotkań z mieszkańcami. Kiedyś Pszczółkowski robił to regularnie, teraz te spotkania zwyczajnie zostały zaniechane, a to dużą szkoda.
  Czekam z niecierpliwością na harmonogram spotkać konsultacyjnych.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. łahciM.

  Potwierdza się to co było napisane na innym portalu. http://forum.gazeta.pl/forum/w,229,145498099,,konsultacje_8211_manipulacje_Dabrowskiego.html?v=2
  Panie Marcinie dziękuję za informację. Dzięki takim wpisom mogę sam wyrobić sobie zdanie o tym co się dzieje w naszej gminie, a fakty nie pozostawiają złudzeń, że nasi burmistrzowie nie są objektywni i strasznie cos kręcą.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. lomian

  Jak widać radni opozycji opluwający wszystkich wokoło na forach a szczególnie na tym portalu znowu się uaktywnili. Panowie radni z opozycji(partyjni działacze), my mieszańcy mamy dość waszych obraźliwych komentarzy. Referendum wam się nie udało, blokowanie dotacji unijnych wam się nie udało, blokujecie budowę szkoły na Dąbrowie i blokujecie zmiany w studium i każdy pomysł mieszkańców, więc proszę was złóżcie już mandaty i przestańcie wypisywać w koło te bzdury. Zaprzestańcie chamskich wpisów i obraźliwych odzywek, które chętnie dopuszcza redakcja tej strony. Naprawdę mamy dość tej agresji przeciwko mieszkańcom.

  0
  0
  Odpowiedz
 4. Adam.A

  jak widać zastępca burmistrza nie ma nic konkretnego do powiedzenia i zamula każdy wątek.

  Jeżeli to prawda że doszło do oszustwa przy konsultacjach to Dąbrowski powinien odejść.

  Rozumiem wybory, kiełbasę wyborczą ale mam dość okłamywania mnie przez całą kadencje. Już nie chce myśleć do czego nasz burmistrz jest zdolny i co się będzie działo na wyborach.

  Ja Dąbrowskiemu dziękuję.

  0
  0
  Odpowiedz
 5. do pana etienne

  Niestety Państwo Radni trochę późno zaczynają działać gdyż takie konsultacje winny być przeprowadzone przed rozpoczęciem procedowania nad planem. Dzielenie mieszkańców poprzez uchwalanie w 2006 i 2011r zmian do studium jakoś ówczesnym Radnym nie przeszkadzało skoro bez konsultacji społecznych ówczesna władza wprowadziła zmiany i na terenie doliny łomiankowskiej powstały obszary 4.2a i 4.3 faworyzujące grupkę właścicieli gruntów z tych małych wydzielonych z doliny łomiankowskiej obszarów. Tak się składa,że wcześniej tereny np: leżące obecnie w obszarze 4.2a były wykupywane za bezcen…wystarczy spojrzeć na ceny tych działek w aktach notarialnych…Pozostałych mieszkańców pozostawiono bez prawa zabudowy…czyli podzielono obszary i mieszkańców na tych mających przywilej posiadania gruntów budowlanych i na tych,którzy takiego przywileju nie posiadają a dotyczy to KILKUSET właścicieli gruntów/mieszkańców Łomianek Dolnych i Kępy Kiełpińskiej. Ponadto procedowano WADLIWY plan,który posiada wiele wad prawnych…Teraz próbuje się moim zdaniem poprzez ponowne konsultacje społeczne (przypominam,że na spotkanie mieszkańców w sprawie konsultacji społecznych nie przybył żaden Radny…Pana Etienne również nie było…co było żednujące i tyle…czyli pokazuje moim zdaniem stosunek Radnych do mieszkańców) Gdzie był Pan Radny Etienne gdy odbywało się spotkanie w sprawie konsultacji społecznych? NIe przypominam sobie żeby jakikolwiek Radny był na tych konsultacjach…Teraz działania idą w tym kierunku żeby wbrew właścicielom gruntów zatwierdzić wadliwe plany…Przypominam,że Rada miejska podjęła uchwałę o zmianie studium. Studium nie odzwierciedla rzeczywistości i jest szkodliwe gdyż między innymi zawiera nakaz scaleń w załączniku graficznym dla Dziekanowa Polskiego oraz szereg błęów np: poprowadzono hipotetyczne drogi przez środek istniejących domów etc. Panie Etienne niech Pan się zajmie trasą S-7 bo my mieszkańcy nie chcemy się dusić w korkach…mała grupka osób,które budowały się na terenach gdzie miała przebiegać trasa robiła to na własne ryzyko, to nie jest tak,że bieg trasy bł nie znany..od lat 70-siątych przebieg trasy był znany więc na co liczyli ci,którzy kupowali grunty (które ze względu na bliskość trasy były tańsze od innych gruntów w Dąbrowie notabene)przy planowanej trasie…Panie Etienne skoro działa Pan dla ogółu to niech Pan odkryje karty i powie czy jest za szybką budową trasy przez Dąbrowę czy nie? Czy pozostawienie gruntów w Łomiankach Dolnych i Kępie jako Rolne ma związek z karkołomnym i utopijnym pomysłem obwodnicy po wale z wyimaginowanymi tunelami pod laskiem młocińskim?
  Jak to jest Panie Etienne….ożywił się Pan nagle z tego co śledzę…Jest kilka faktów:
  W 2006 i 2011 zmieniono studium i zezwolono na WYBRANYCH obszarach na zabudowę: 4.2a ; 4.3 stworzono również obszary 6.4 ; 6.5 wcześniej wprowadzono do studium obszaru 5.2 zapis o możliwości budowy bloków na kilku zaledwie wybranych działkach (tj ul.Chopina), które po wejściu planu w życie wystawiono na sprzedaż za okjoło 26mln złotych…
  Czy to jest polityka przestrzenna? Co tak wprowadzane zmiany mają wspólnego ze zrównoważonym rozwojem Gminy? na czyje polecenie zostały wprowadzone? Kto na to wyraził zgodę?
  Mieszkańcy Łomianek Dolnych, Kępy Kiełpińskiej,Dziekanowa Polskiego to nie grupka…to też WYBORCY,którzy między innymi Pana pracę wkrótce podsumują…My też jesteśmy mieszkańcami więc niech Pan nie waży się dzielić mieszkańców na grupkę z Łomianek Dolnych i na pozostałych…to niedopuszczalne..
  My chcemy równych planów dla wszystkich bo do tej pory równe one nie były w naszym przekonaniu…

  0
  0
  Odpowiedz
 6. Wiki co ściemy nie lubi

  Dlaczego KILKUSET mieszkańców, o których mowa powyżej nie było na żadnych wyborach, ani Łomianek Dolnych ani Kępy Kiełpińskiej?

  Łomianki Dolne: http://www.lomianki.info/document.php?did=3029
  Kępa Kiełpińska: http://www.lomianki.info/document.php?did=3003

  Bo to nie mieszkańcy tylko posiadacze ziem… Proste?

  Mi jako mieszkańcowi nie podoba się pomysł zabudowy tych terenów bliźniakami itp. Zobaczcie co się dzieje przy ul. Kościelna Droga. Czy tereny nadwiślańskie też mają tak wyglądać?

  Bardzo dobrze, że Radni zaproponowali szerokie konsultacje, przeznaczone dla wszystkich a nie wybranych.

  0
  0
  Odpowiedz
 7. Anna jo

  do Wiki dodam jeszcze że to są

  – geodeci, którzy zyją z podziałów
  – deweloperzy, którzy budują domy
  – agenci nieruchomosci, sprzedający działki
  – cwaniacy, którzy kupili niedawno ziemie rolą i chcą sprzeadć
  – dawna nomenklatura, co dostała sparcelowaną ziemię

  i niewielu mieszkańców – dawnych rolników ( a tych akurat rozumiem)

  To o nich dba Dąbrowskich nie o mieszkańców Łomianek

  0
  0
  Odpowiedz
 8. etu

  Gdzie był Pan Etienne gdy zezwolono zabudować i stworzono w 2011 obszar 4.2a Nie słyszałem żeby wtedy miał coś przeciwko?
  Gdzie był stworzono obszar 4.3 i zezwolono na jego zabudowę?
  Stworzono obszary dla wyvbranych i nikomu to nie przeszkadzało pozostawiając pozostałych właścicieli bez prawa zabudowy…
  PAnie Etienne kto i na czyje polecenie stworzył obszary 4.2a ; 4.3 i kto te zmiany w studium zatwierdził w 2006 i 2011r przecież nie mieszkańcy tylko ówczesna rada miejska…
  Ponowne konsultacje to w moim przekonaniu ściema mająca na celu szybkie uchwalenie wadliwych planów oraz przeciąganie tak potrzebnych zmian w studium..Komu zależy na tym żeby pozostałe ziemie Łomianek Dolnych i Kępy Kiełpińskiej zostały rolne a tylko wybrane i uprzywilejowane obszary 4.2a i 4.3 miały prawo zabudowy?
  Kto jest przeciwko szybkiej budowie trasy S-7 Czy Pan również popiera garstkę mieszkańców Dąbrowy,którzy wiedzieli wszak gdzie się budują a teraz chcą wcisnąć trasę np: na wał gdy tymczasem ten rejon jest ściśle chroniony przez prawo polskie i unijne?

  0
  0
  Odpowiedz
 9. MAły Rycerz

  Dlaczego dopiero teraz nagle się Radny Etienne „obudził”” przecież już w 2011 po raz kolejny miejscowo zmieniono studium…gdzie wybranym umożliwiono zabudowę…w terenie w ogóle niezurbanizowanym…i podzielono w ten sposób mieszkańców na tych z przywilejem zabudowy i na tych,kórych grunty mają stać w odległości 14km od W-wy ugorem i być rolnymi..Czy Pan Etienne żyje w innej rzeczywistości…wie Pan ilu rolników jest w Łomiankach Dolnych i w Kępie? wie Pan gdzie jest dużo dzikich wysypisk dzięki takim ugorom? Zabudowa to też forma ochrony przyrody…PAnie Etienne ale się Pan obudził…czemu ma to służyć? Etu zadał konkretne pytanie…co Pan zrobił w sprawie szybkiej budowy trasy S-7 tak potrzebnej nie tylko mieszkańcom Łomianek a torpedowaną przez grupkę osób z Dąbrowy? Jakie jest Pana zdanie na ten temat?”

  0
  0
  Odpowiedz
 10. hajduczek

  Czytam te piękne i mądre spostrzeżenia radnego Etienne i zastanawiam się dlaczego nie może tak pięknie i mądrze przemawiac na sesjach, zamiast bez sensu obrzucać się inwektywami z innymi radnymi… Dr Jekyll czy Mr Hyde???

  0
  0
  Odpowiedz
 11. niech będzie...Zagłoba

  Do: „PaWeł”. Jako żywo w całej kadencji Pszczółkowskiego nie widziałem go na ŻADNYM zebraniu swojego osiedla, oprócz spotkania przedwyborczego które zorganizował jego kumpel Kolwas, gdzie obaj obiecywali całemu naszemu osiedlu wodociągi i kanalizację. Koleś, chyba coś ci się przyśniło!!!

  0
  0
  Odpowiedz
 12. J23

  Ludzie!!! Tak zostało nakręcone, że teraz odkręcić się już tak prosto nie da. Za Sokołowskiego zamiast sprzedawać bezpośrednio deweloperom grunty gminne, sprzedawano je za bezcen kolesiom lub rodzinie. Kolesie sprzedawali następnie te same grunty za grube miliony deweloperom. Odralniało się na chybcika, bez żadnego planu zagospodarowania terenu – stąd macie w niektórych osiedlach drzewa na środku drogi, lub ulice na których nie mieści się wóz strażacki. Gmina nie zabezpieczała sobie terenów pod drogi, szkoły, czy inne obiekty użyteczności publicznej. Pszczółkowski to też była kukła dla przeprowadzenia resztek prywaty. Radna Sidorzak coś o tym powinna wiedziec… Synek na stanowisku p/o przesiedział całą kadencję na ciepłym stołeczku w Urzędzie, dopóki nie wylał go Dąbrowski.

  0
  0
  Odpowiedz
 13. szczęśliwy emeryt

  Kilka lat temu na końcu pewnej ulicy nad jeziorkiem stała sobie tabliczka: „Rezerwat przyrody, zakaz wjazdu”. Pan Pszczółkowski został burmistrzem, tabliczka zniknęła, na miejscu rezerwatu stoją teraz domki jednorodzinne, jeden z nich z dostępem do jeziorka. I nikt nie krzyczał że coś się odrolniło nie tam gdzie trzeba, wszyscy trzymali buzie na kłódkę. Była cisza i spokój. Teraz nazjeżdżało się ludzi do Łomianek, nazakładali stowarzyszeń, jakieś strony internetowe, czaty, i co tam jeszcze, i robi się afera za aferą. I po co sobie tak szarpać nerwy? Nie dożyjecie emerytury!

  0
  0
  Odpowiedz
 14. Edek - nie emeyt

  Szczęśliwy Emerycie. Nie możemy pozwolić aby teraz działano w ten sam sposób. O sprawach planów powinno się dyskutować w jak najszerszym gronie – w konsultacjach powinni brać udział wszyscy mieszkańcy (o czym pisze właśnie r. Etienne, który podkreślę NIE JEST moim ulubionym radnym) a nie tylko jakaś nieformalna grupa. Jesteśmy jednym organizmem, który aby prawidłowo funkcjonować musi być racjonalnie zarządzany.

  Planuję mieszkać w Łomiankach, jak Bóg pozwoli, jeszcze kilkadziesiąt lat i nie wyobrażam sobie odrolnienia wszystkich terenów nadwiślańskich. To byłaby tragedia.
  Sam miałem propozycję kupna działki po „okazyjnej” cenie nad Wisłą, ale wybrałem działkę budowlaną, 500% droższą. Dlaczego? Dlatego , że myślę o przyszłych pokoleniach a nie tylko o sobie i swojej kieszeni.

  post scriptum. Dziękuję Info Łomiankom, że można dyskutować takie tematy.

  0
  0
  Odpowiedz
 15. Login

  Dyskusja jest ważne, ale warto zwrócić uwagę i zadać pytanie może Pan Etienne będzie, po konsultacji z kolegami i koleżankami z Rady, mógł odpowiedzieć na moje pytanie:
  Czy istnieje powiązanie pomiędzy sprawą oprotestowywania przebiegu trasy S-7 obwodnicy Warszawy, a chęcią pozostawienia gruntów w Łomiankach dolnych i Kepie Kiełpińskiej jako ROLNE. Czy istnieje powiązanie pomiędzy zapisami o scaleniu w Dziekanowie Polskim, a przebiegiem trasy S-7 tj. ślimakami i poszerzeniem na odcinku Dziekanowa Polskiego?
  Warto oto zapytać…bo przecież każdy normalnie myslący zdaje sobie sprawę,że trasy po wale nie będzie gdyż pomijając już fakty ekonomiczne to podstawową barierą jest PRAWO obowiązujące i to polskie i unijne w zakresie ścisłej ochrony przyrody…więc Panie Etienne skoro jest Pan Radnym i reprezentuje (a przynajmniej powinien Pan) wszystkich mieszkańców to poproszę o odpowiedź na powyższe pytania. Chciałbym jeszcze wiedzieć,czy jest Pan za budową trasy S-7 tak potrzebnej ogółowi mieszkańców jedynym realnym torem przez Dąbrowę czy nie? proszę o jasną odpowiedź „tak” lub „nie”.
  i jeszcze jedno PAnie Etienne gdzie Pan był jak wprowadzano w 2011r zmiany do studium sankcjonując nowy stworzony dla wybranych obszar 4.2a zezwalający na zabudowę dla uprzywilejowanych właścicieli gruntów dla wąskiego obszaru doliny łomiankowskiej i jeżeli wtedy Pan był Radnym to jak Pan głosował? Za powstaniem tego obszaru czy przeciw? Chciałbym to wiedzieć gdyż jest to fundamentalne pytanie…

  0
  0
  Odpowiedz
 16. Marcin Etienne

  Odniosę się w swej odpowiedzi jedynie do wpisu Pani Joanny Wichowskiej. Radną Podolską póki co zapraszam na Komisję d/s Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, której termin, wstępnie, wyznaczony został na koniec sierpnia. Rozumiem zaniepokojenie radnej. Wierzę jednak, że na posiedzeniu komisji wykaże ona choćby minimum zaangażowaniem w bieżące sprawy, w tym zadba o mimo wszystko o interes WSZYSTKICH mieszkańców, nie tylko swój i grupy stowarzyszenia do którego należy. Ze swej strony obiecuję, że na komisji przedyskutuję z radną wszystkie poruszone tu na forum kwestie. Jestem bardzo ciekaw, jak z perspektywy czasu radna Podolska ocenia swoje głosowanie nad spornymi obszarami 4.2a i 4.3…

  Na sierpniowe spotkanie zapraszam również wiecznie nieobecnego burmistrza Tomasza Dąbrowskiego a także jego zastępcę, Piotra Rusieckiego. Pamiętam dobrze, jak obaj panowie podczas głosowania nad Studium w 2011 r. świetnie się bawili. Teraz mamy to, co mamy.

  Pani Joanno. Rozumiem, że Pani seria ostatnich niezwykle emocjonalnych wystąpień spowodowana jest czysto businessowym podejściem do sprawy. Przyznam, fakt ten nie ułatwia prowadzenia dyskusji. Stowarzyszenie, którego jest Pani członkiem to grupa ludzi pragnących za wszelką cenę szybkiego odrolnienia swoich gruntów i pozostawienia Gminy z określonymi inwestycyjnymi problemami m.in. budową kanalizacji, budową nowej oczyszczalni, inwestycjami celu publicznego, czy choćby z wypłatą odszkodowań za drogi. Jako osoba niezwykle zaangażowana w sprawy naszej Gminy (jeśli się nie mylę Pani jest mieszkanką ościennej Gminy Czosnów), osoba prowadząca od wielu lat usługi geodezyjno-projektowe z pewnością zdaje Pani sobie sprawę ze wspomnianych przeze mnie zagrożeń.

  Odniosę się za koniec już tylko króciutko do Pani zarzutów pod moim adresem.

  1. Od samego początku jestem w pełni konsekwentny w podejmowaniu decyzji. W 2006 roku nie byłem radnym i nie miałem wpływu na dokonywane zmiany w studium. Zaś podczas przywołanej przez Panią sesji Rady Miejskiej w 2011 roku, gdy procedowana była uchwała dot. obszarów 4.2a i 4.3 wyraziłem swój stanowczy sprzeciw. Niestety. Niekorzystne, moim zdaniem zmiany nad Studium zostały przegłosowane. Swoje pretensje proszę kierować zatem m.in. do Pani koleżanki ze stowarzyszenia, radnej Elżbiety Podolskiej, która to do zmian tych, swoim głosowaniem się przyczyniła.

  2. Pyta Pani, gdzie byłem gdy odbywało się spotkanie w sprawie konsultacji społecznych? Wyjaśniam, bo być może nie do końca ze zrozumieniem przyjęła Pani intencje radnych, którzy przedłożyli Radzie Miejskiej ostatnią uchwałę. Radnym, którzy zagłosowali za uchwałą zależy, by umożliwić jak najszerszej grupie mieszkańców wniesienie uwag w tej jakże ważnej dla WSZYSTKICH mieszkańców Gminy kwestii. Ja osobiście, nie zamierzam już z Panią nic konsultować. Na podstawie działalności stowarzyszenia, do którego m.in. Pani należy, zdołałem sobie już zdanie w sprawie wyrobić.

  3. Pyta mnie wreszcie Pani, za którym wariantem trasy S7 jestem. To żadna tajemnica. Od początku byłem za wariantem, który opracowany został ponad 40 lat temu. Jestem za jak najszybszą realizacją tzw. Trasy Mszczonowskiej.

  0
  0
  Odpowiedz
 17. Paweł

  Brawo Panie Marcinie. Dziekuje za wyjaśnienia i jasne, szczere i konkretne opinie i poglądy. To pomaga zrozumieć obecną sytuację w łomiankowskim samorządzie.

  Też jestem zdania, że podecyzje dotyczące planów zagospodareowania powinny być szeroku konsultoiwane.
  Niestety dla posiadaczy ziem nad Wisłą na ten temat powinni się wypowiedzieć wszyscy mieszkańcy. Na tym polega planowanie długofalowe.

  0
  0
  Odpowiedz
 18. ŁOMIANKI RAZEM

  STOWARZYSZENIE ŁOMIANKI RAZEM '2013
  Panie Marcinie,

  w związku z kolejną próbą i podważania wiarygodności naszego stowarzyszenie, informujemy, że dokumenty STOWARZYSZENIA ŁOMIANKI RAZEM zostały złożone i czekamy teraz na rejestrację. Naszym celem jest stworzenie platformy doradczo – roboczej dla WSZYSTKICH mieszkańców Łomianek.

  Dalsze próby sugerowania że:
  „stowarzyszenie grupa ludzi pragnących za wszelką cenę szybkiego odrolnienia swoich gruntów i pozostawienia Gminy z określonymi inwestycyjnymi problemami m.in. budową kanalizacji, budową nowej oczyszczalni, inwestycjami celu publicznego, czy choćby z wypłatą odszkodowań za drogi” jest TYLKO NIEUDOLNĄ PRÓBĄ POMÓWIENIA I PRÓBĄ WPROWADZENIA MIESZKAŃCÓW W BŁĄD. Bardzo proszę w imieniu własnym i innych mieszkańców tego nie robić.

  Nie ma Pan pojęcia co chcemy robić i kto należy do naszego stowarzyszenia bo niby skąd? Nigdy na ten temat Pan z nami nie rozmawiał, więc Pana sugestie są albo jawną manipulacja opinii publicznej ( czego raczej nie powinien Pan robić , ponieważ jako radny reprezentuje Pan WSZYSTKICH mieszkańców Łomianek) albo wynikiem niewiedzy i powielania błędnych informacji. Mam nadzieję, że to drugie.

  W związku, że nie ma Pan pojęcia w jakim celu zostało utworzone stowarzyszenie uprzejmi informuję, że w ramach STOWARZYSZENIA ŁOMIANKI RAZEM zamierzamy tworzyć GRUPY DORADCZO – ROBOCZE na wzór komisji Rady Miejskiej ( może z tą różnicą, że będziemy chcieli pomagać mieszkańcom), na których będziemy rozwiązywać bieżące problemy mieszkańców.

  Chcemy też działać na rzecz upowszechniania wiedzy o podstawowych prawach mieszkańców Łomianek, w jaki sposób mogą działać z urzędem, w jaki sposób mogą dochodzić swoich praw ( pomoc przy sporządzaniu wniosków, interpelacji, czy też skarg). Więcej zawiera statut stowarzyszenia ( fragment poniżej). Chcieliśmy poinformować mieszkańców o nowym stowarzyszeniu po rejestracji ale jak widać w naszym kraju nic nie może być normalnie….

  Nasze STOWARZYSZENIE powstało spontanicznie w związku z oporem i problemami przed jakimi stanęli poszczególni mieszkańcy Łomianek w kwestiach nieruchomości. Od tego się zaczęło: ale widzimy teraz potrzebę dalszych działań zwłaszcza w obliczu tak działającej rady i urzędu, który jest w stanie regularnej wojny podjazdowej z radą.

  Na dzień dzisiejszy już mamy kilka grup roboczych w ramach stowarzyszenia i zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy czują potrzebę zmian wokół siebie ( A PROSZĘ MI WIERZYĆ, W ŁOMIANKACH JEST WIELU NIEZADOWOLONYCH Z BRAKU WSPÓŁDZIAŁANIA RADY I URZĘDU I NIE SĄ TO JEDNOSTKI, CZY GRUPKI ).

  Łomianki to taka mała Polska i obecnie jest tragicznie zarządzana ponieważ tak jak na „górze” tak i tu mamy grupy, które się wzajemnie zwalczają w imię WŁASNYCH INTERESÓW.

  Dlatego też zachęcamy mieszkańców Łomianek do interesowania się sprawami gminy. Trzeba regularnie chodzić na Rady Miejskie gdzie nasi przedstawiciele podejmują uchwały jak mają być wydawane NASZE PODATKI.

  Decydują o losach naszej gminy nie tylko na lata kadencji ale i dużo dłużej…Obecnie mamy tego przykład przy zapisach w studium dotyczącym planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki. Wierzymy że w nazej gminie jest więcej aktywnych osób chcących podejmować działania na rzecz społeczności. Poniżej kilka grup roboczych zawiązanych w ramach stowarzyszenia:

  1 GRUPA : ZAJMUJE SIĘ KWESTIĄ WYKREŚLENIA PRZYMUSOWYCH SCALEŃ ZE STUDIUM W DZIEKANOWIE POLSKIM

  2 GRUPA : KWESTIĄ ODROLNIENIA TERENÓW KĘPY KIEŁPIŃSKIEJ, KIEŁPINA, ŁOMIANEK DOLNYCH I ZMIANĄ STUDIUM DLA TYCH TEREŃOW

  3.GRUPA : TRASĄ -S7 i PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW DZIEKANOWA W ZWIĄZKU Z WYWŁASZCZENIAMI POD DROGĘ S-7

  4. GRUPA : KWESTIĄ SZKOŁY NA DĄBROWIE TAK POTRZEBNEJ W ŁOMIANKACH

  Poniżej fragment statutu stowarzyszenia.

  STATUT “STOWARZYSZENIA ŁOMIANKI RAZEM 2013”

  TOWARZYSZENIE zostało założone w celu integracji i wspierania osób będących mieszkańcami Gminy Łomianki.

  CELE :
  1. zmiana studium w obszarze Doliny Łomiankowskiej, w tym wykreślanie zapisu o przymusowych scaleniach ze studium gminy Łomianki oraz współpraca z urzędem Gminy przy opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomianki.
  ————————————————-
  2. podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy o podstawowych prawach i wolnościach przyznanych osobom będących właścicielami nieruchomości na gruncie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, w tym wiedzy o zagrożeniach, jakie dla tychże praw i wolności obywatelskich nieść mogą nieprzemyślane lub podejmowane z pominięciem standardów państwa prawnego działania organów samorządu gminnego lub innych organów administracji publicznej,
  ————————————————-
  3. podejmowanie działań mających służyć polepszeniu życia mieszkańców Łomianek oraz równomiernego rozwój gminy.
  ————————————————-
  4. podejmowanie działań zmierzających do efektywnej kontroli i monitoringu obywatelskiego nad sposobem funkcjonowania organów administracji publicznej obejmujących swym zakresie działania teren Gminy Łomianki,

  ————————————————-
  5. podnoszenie świadomości i kultury prawnej członków tej społeczności lokalnej, jak też działań na rzecz ochrony tychże praw i wolności obywatelskich w praktyce stosowania prawa przez organy administracji publicznej w konkretnych postępowaniach dotykających interesów zbiorowych społeczności lokalnej lub indywidualnych jej członków, we wszystkich kategoriach spraw ich dotyczących lub mogących ich interesować.

  Stowarzyszenie swe cele będzie realizować poprzez:

  a) formowanie postulatów i wniosków;
  b) organizowanie spotkań i informowanie mieszkańców;
  c) współpracę z Radą Miejską oraz Burmistrzem;
  d) organizowanie akcji społecznych, imprez okolicznościowych;
  .
  Zapraszamy Sołectwa i Rady Osiedlowe do wspólnych działań.

  Łomianki Razem 2013

  Wszystkich chętnych o możliwości przystąpienia do STOWARZYSZENIA poinformujemy jak tylko otrzymamy rejestrację:)

  z poważaniem

  Joanna Roszkowska

  0
  0
  Odpowiedz
 19. Eżbieta Podolska

  Panie Marcinie,

  na najbliższej Komisji Planowania Przestrzennego mamy się zająć kwestią Poduchownego. Więc, raczej nie będzie czasu na dywagacje i odpowiedzi na moje pytania. Proszę o odpowiedź na moje pismo, które złożyłam w dniu dzisiejszym w urzędzie na Pana nazwisko.

  To nie są pytania na komisję ponieważ wymagają zweryfikowani i sprawdzenia dokumentów. Nie chcę też pobieżnych odpowiedzi na te kwestie, dlatego też liczę na odpowiedź na piśmie.

  z poważeniem
  Elżbieta Podolska

  0
  0
  Odpowiedz
 20. łahciM

  To teraz radny do radnego będzie na piśmie składał zapytania. „posoliło” się w głowach naszym radnym.

  Do wyborów jeszcze daleko ale populistów już się mnoży, szczególnie w grupach interesu i rodzinach obecnych władz.

  0
  0
  Odpowiedz
 21. chopina

  pani radna podolska jak pani głosowała za planami na chopina

  0
  0
  Odpowiedz
 22. j23

  Rusiecki się cieszył bo rodzina ma grunty na Łomiankach Dolnych i na osiedlu Chopina. Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o …

  0
  0
  Odpowiedz
 23. Joanna Wichowska

  Panie Marcinie dziękuję za odpowiedź cenię sobie ,że się Pan podpisał jest mi tylko przykro że Pana zdaniem nie zasługuję na to aby ze mną dyskutować ponieważ jestem w Stowarzyszeniu
  Łomianki Razem i prezentuję czysto biznesowe podejście do spraw Łomianek.Ja pomimo,że nie podobało mi się takie załatwienie sprawy konsultacji społeczny uważam ,że mogę z Panem rozmawiać.Nie rozumie dlaczego fakt ,że nie jestem mieszkanką Łomianek (zresztą od niedawna),ale posiadamy z mężem i dziećmi nieruchomości w Łomiankach oraz że od 1992 roku prowadzimy tu firmę rodzinną pozbawia mnie prawa do dyskutowania na temat spraw miasta i jego przyszłości . Jeżeli reprezentuję interesy moich klientów (najczęściej mieszkańców Łomianek) zawsze wyraźnie to artykułuję i składam pełnomocnictwa.Dotyczy to także występowania w imieniu inwestorów .
  Wydaje mi się że spojrzenie przedsiębiorcy i doradcy w sprawa nieruchomości oczami potencjalnego inwestora nie przynosi negatywnych skutków dla miasta i jej mieszkańców.Nie widzę w tym żądnej kolizji a wręcz przeciwnie propaguję Łomianki i zachęcam do inwestowania i niezmiennie zależy mi szczególnie na rozwoju tego miasta i nie przeszkadza mi to w tym że uwielbiam mieszkać na wsi w gminie Czosnów.Moje działania zawsze są wolne od polityki bez względu na moje preferencje i sympatie polityczne które okazuję tylko prywatnie.
  Fakt ,że moi klienci cenią sobie moje usługi nie zależy od moich poglądów tylko od fachowości.
  Jak Pan to nazwał moje emocjonalne wystąpienia podyktowane były faktem ,że właśnie odmawia się mnie i moim klientom prawa do równego i poważnego traktowania.Natomiast nie kierowałam swojego oburzenia jak Pan zauważył do określonych osób z nazwiska i nie pytałam kiedy jaki radny głosował to jest jego prawo reprezentować swoich wyborców .Nie podobało mi się że przedstawiciele sołectw wiedzieli o toczących się konsultacjach ,i wtedy gdy one się odbywały nie zgłaszali wniosków i chyba w większości nie byli obecni.
  Przepraszam, ze może zabrzmi to trochę moralizująco i patetycznie ale prawo demokracji polega na tym ,że rządzi większość ale z poszanowaniem praw mniejszości . I jeżeli nawet grupa która dziś domaga się odrolnienia swoich gruntów jak to Państwo nazywacie jest mniejszością w skali całych Łomianek to mają do tego prawo a przede wszystkim zasługują na okazanie szacunku i wysłuchanie.
  Mam jednak nadzieję ,że mimo wszystko uda się nam porozmawiać merytorycznie i wymienić poglądy na sprawy o które ja wnioskuję aby były przez Państwa rozpatrzone.
  Mamy wspólny pogląd na trasę S-7 też popieram ten przebieg i mam na to dużo argumentów ekonomicznych i myślę że w pełni uzasadnionych .
  Joanna Wichowska

  0
  0
  Odpowiedz
 24. Tadek

  No panie Etienne, wypadałoby kogoś przeprosić, chciazby za probe dyskredytacji o emocjonalne i biznesoe podejcie…

  Tak nie ma co dyskutować jak nie ma się argumetów…

  0
  0
  Odpowiedz
 25. ola

  Czyli nie ma jeszcze stowarzyszenia bo nie zostało zarejestrowane.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *